Vyhledávání a organizování souborů médií v iTunes

Přečtěte si, jak vyhledávat, přesouvat nebo organizovat soubory médií v iTunes.

Knihovna iTunes je databáze, pomocí které iTunes udržují uspořádání vašich médií. Skládá se z veškeré hudby a dalšího obsahu, které přidáte do iTunes. K organizaci a ukládání mediálního obsahu používají iTunes soubory knihovny iTunes a složku médií iTunes Media.

Vyhledávání souborů knihovny iTunes

Soubory knihovny iTunes udržují přehled o médiích přidaných do iTunes, o způsobu, jakým je máte uspořádaná, a o dalších informacích, například playlistech. Ve výchozím nastavení se tyto soubory nacházejí ve složce iTunes. Tuto složku najdete takto:

Mac

Ujistěte se, že jste ve Finderu. Na řádku nabídek nahoře na obrazovce počítače zvolte Otevřít > Domov > Hudba > iTunes.

Windows

Windows 7 nebo novější: Otevřete C:\Users\uživatelské jméno\Hudba\iTunes\.

iTunes 12.2 a novější nepodporují Windows Vista a XP.

Složka médií iTunes Media

Ve výchozím nastavení se složka médií iTunes jmenuje iTunes Media, nachází se ve složce iTunes a obsahuje veškeré vaše mediální soubory, jako jsou:

Složka médií iTunes se u některých zákazníků může místo iTunes Media jmenovat iTunes Music. V iTunes 8.2.1 a starších se většina obsahu ukládala do složky iTunes Music. V iTunes 9 a novějších se obsah ukládá do složky iTunes Media.

Umístění a organizace mediálních souborů

V Předvolbách iTunes na panelu Pokročilé můžete určit, kam se vaše soubory médií v iTunes budou ukládat a jak mají být uspořádané. Panel Pokročilé otevřete takto:

 1. Mac: Na řádku nabídek v horní části obrazovky vyberte iTunes > Předvolby.
  Windows: Na řádku nabídek nahoře v okně iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
 2. Klikněte na panel Pokročilé.

Na panelu Pokročilé můžete:

 • Vyhledat složky médií iTunes Media a změnit jejich umístění.
 • Udržovat uspořádání složky médií a nastavit, aby se do této složky kopíroval veškerý obsah přidávaný do iTunes.

Vyhledání složky médií iTunes Media a změna jejího umístění

Na panelu Pokročilé:

 • V poli pod textem „Umístění složky médií iTunes“ zjistíte, kde se nachází vaše složka médií iTunes Media.
 • Pokud umístění chcete změnit, klikněte na tlačítko Změnit a zadejte nové umístění.

Když změníte umístění složky, existující soubory se nepřesunou, dokud je nesjednotíte. Soubory sjednotíte takto:

 • Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Soubor > Knihovna > Sjednotit soubory. Pak klikněte na OK.

Dále tu můžete:

 • Obnovit složku médií do výchozího umístění (uvnitř složky iTunes). Umístění složky médií obnovíte kliknutím na možnost Obnovit vpravo od pole s umístěním.

Udržování uspořádání složky médií a kopírování souborů do složky

Na panelu Pokročilé:

 • Když vyberete možnost „Udržovat uspořádání složky médií iTunes“, budou se soubory ukládat do složek podle interpreta a alba. Samotné soubory se pak přejmenují podle čísla disku, čísla stopy a názvu skladby.
 • Když vyberete možnost „Soubory přidávané do knihovny kopírovat do složky médií iTunes“, budou se všechny vaše mediální soubory ukládat ve složce médií iTunes Media. Díky tomu, že budou pohromadě v jedné složce, je pak budete moct snadněji kopírovat nebo zálohovat. Když do iTunes importujete mediální obsah z CD, automaticky se přidá do vaší složky médií iTunes Media. Pokud do iTunes přidáte média nějakým jiným způsobem (například volbou „Přidat do knihovny“ v nabídce Soubor nebo přetažením MP3 souboru do iTunes), může se stát, že se do složky médií iTunes Media nepřidají.

Vyhledání souboru libovolné položky z iTunes

Pokud si nejste jistí, kde iTunes ukládají váš obsah, otevřete okno Informace:

 1. Vyberte soubor v knihovně iTunes.
 2. V horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Úpravy > Informace.
 3. Klikněte na panel Soubor.
 4. Adresu nebo cestu k umístění daného souboru najdete dole na panelu vpravo od položky „umístění“. 

Některé soubory můžou být uložené v iCloudu. U těchto souborů se v okně Informace nezobrazí cesta k umístění, ale iCloud.

Poznámka o autorských právech

Pomocí iTunes lze reprodukovat materiály. Tento software je vám licencován pouze pro reprodukci materiálů, které nejsou chráněny autorským právem, materiálů, na které vlastníte autorská práva, a materiálů, k jejichž reprodukci jste legálně oprávněni. Pokud si nejste jistí, jaká jsou vaše práva na kopírování daného materiálu, obraťte se na svého právního poradce. Další informace najdete ve Smluvních podmínkách iTunes Storu.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: