Přenosné počítače Apple: Řešení problémů s adaptéry MagSafe

Tento článek vysvětluje, jak řešit následující problémy s adaptérem MagSafe.

 • Napájecí adaptér nenabíjí počítač.
 • LED indikátor na konektoru adaptéru se po připojení k počítači nerozsvítí.
 • Adaptér nabíjí počítač jen občas.
 • Bílá izolace na adaptéru se oddělila od magnetického konce konektoru MagSafe.
 • Konektor MagSafe na straně adaptéru nebo v počítači je znečištěný.
 • Je vidět jiskření.
 • Konektor MagSafe na straně adaptéru nebo počítače má poškozený kolík.

Apple dodává napájecí adaptéry s různými konektory. Před dalším řešením problémů určete na základě následujících příkladů svůj adaptér.

Adaptér ve tvaru LAdaptér ve tvaru L
Válcový konektor Konektor MagSafe ve tvaru T Konektory MagSafe ve tvaru L Konektor MagSafe 2

Poznámky

 • Pokud obdržíte náhradní adaptér MagSafe s konektorem ve tvaru L a před tím jste měli konektor ve tvaru T, bude adaptér ve tvaru L s vaším počítačem Apple plně kompatibilní.
 • Adaptér MagSafe 2 není kompatibilní s počítači Apple, jejichž konektor je určen pro adaptéry MagSafe ve tvaru T a L.
 • Adaptér MagSafe ve tvaru T nebo L můžete připojit k počítači s konektorem MagSafe 2 pomocí adaptéru MagSafe – MagSafe 2.
 • Magnet v konektoru MagSafe a portu MagSafe na notebooku Mac může vymazat data na kreditní kartě nebo jiných magnetických zařízeních. V zájmu ochrany a zachování dat nepřibližujte ke konci adaptéru a portu MagSafe žádná magnetická média.

Řešení problémů

Při zjišťování příčiny problému a nalezení možných řešení postupujte podle těchto pokynů.

Je vidět jiskření

Při zapojování napájecího adaptéru do zásuvky ve zdi se někdy může objevit jiskření. Obvykle nejde o nic zvláštního a může k tomu docházet při zapojení jakéhokoli elektrického zařízení do zásuvky pod proudem. Pokud má jiskření původ někde jinde než na konektorech zástrčky nebo pokud zjistíte jakékoli poškození nebo změnu barvy adaptéru nebo se vám v souvislosti s jiskřením cokoli nezdá, kontaktujte společnost Apple.

Řešení problémů s napájecím adaptérem

 1. Ujistěte se, že používáte zásuvku, o které víte, že je v pořádku.

  Zkontrolujte, že zásuvka, kterou používáte, funguje správně. Zapojte do ní nějaké zaručeně funkční zařízení, například lampu, televizi nebo hodiny, a přesvědčte se, že jeho napájení funguje správně.

 2. Zkontrolujte, že používáte adaptér, který má pro daný počítač správný příkon.

  Vyberte pro svůj přenosný počítač Apple správný napájecí adaptér. Můžete použít adaptér s vyšším příkonem, ale nemůžete použít adaptér s nižším příkonem, protože by mohly nastat provozní potíže.

 3. Určete, která část vedení je příčinou potíží.

  Odpojte napájecí adaptér od zásuvky ve zdi, nechte ho 60 sekund v nečinnosti a znovu ho zapojte.

  • Pokud adaptér bude po této 60sekundové přestávce fungovat, pravděpodobně bude problém spočívat ve vedení ze zdroje energie. Adaptér byste měli tímto způsobem pravidelně nechat odpočinout. Tyto potíže nastávají, když funkce ochrany před přepětím zjistí zemní rušení a adaptér vypne.
  • Mezi některé možné zdroje potíží s vedením patří svítidla vybavená tlumivkami, lednice nebo minilednice, které se nacházejí ve stejném elektrickém obvodu jako váš počítač. Tato situace nemusí nastat, pokud napájecí adaptér připojíte ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo do jiného obvodu.
  • Adaptér bude nutné vyměnit pouze tehdy, pokud k těmto problémům dochází u zásuvky, o které víte, že je v pořádku.
 4. Adaptér používejte na dobře větraném místě.

  Napájecí adaptér se může při běžném používání velmi zahřát, protože z krytu adaptéru vyzařuje teplo generované jeho provozem. Napájecí adaptér dávejte vždy přímo do elektrické zásuvky nebo ho umístěte na podlahu na dobře větraném místě. Pokud byste adaptér MagSafe používali na místě, které není dobře odvětrané, například na gauči, na tlustém koberci, na lůžkovinách nebo na polštáři nebo pokud byste ho zakryli dekou nebo něčím jiným, může se sám vypnout, aby nedošlo k poškození. Adaptér může být i tak dost teplý a před manipulací ho může být nutné nechat vychladnout.

 5. Zjistěte, jestli se nejedná o problém se zástrčkou pro střídavý proud nebo kabelem s dvou- nebo tříkolíkovou zástrčkou pro střídavý proud.

  Pokud s napájecím adaptérem používáte jen zástrčku pro střídavý proud, vyměňte ji za kabel s dvou nebo tříkolíkovou zástrčkou pro střídavý proud, případně naopak. Oba tyto konektory lze k adaptéru snadno připojit, viz dole.

  • Pokud se teď počítač přes adaptér nabíjí a LED kontrolky na konektoru MagSafe svítí, znamená to, že zástrčka pro střídavý proud nebo kabel pro střídavý proud, které jste původně používali, už nefungují, a příslušný konektor byste měli přestat používat, dokud nebudete mít náhradní. Potřebujete-li další pomoc, podívejte se do části Další informace na konci tohoto článku.
  • Pokud kontrolky LED nefungují nebo se počítač nenabíjí pomocí napájecího adaptéru, měli byste k řešení těchto problémů použít další pokyny v tomto článku. Přečtěte si informace o problémech, které mohou nastat při poškození v důsledku námahy a při znečištění konektorů.

  Pokud chcete zajistit co nejlepší výkon zástrčky pro střídavý proud nebo kabelu s tříkolíkovou zástrčkou pro střídavý proud, postupujte takto:

  • Před použitím adaptéru se zástrčkou pro střídavý proud nebo s kabelem s tříkolíkovou zástrčkou ověřte, zda se na zástrčce nenachází žádné zbytky a nečistoty, které tam mohly během doby od prvního použití ulpět.
  • Zástrčku pro střídavý proud i kabel s tříkolíkovou zástrčkou pravidelně kontrolujte, abyste měli jistotu, že jsou v takovém provozním stavu, jako je popsáno v tomto článku.
  • Při ukládání napájecího adaptéru zkontrolujte, že jsou elektrické kolíky na zástrčce pro střídavý proud sklopené pro uložení.
  • Při použití zástrčky pro střídavý proud ji do napájecího adaptéru pevně zasuňte.

  Pokud zjistíte kterýkoli z následujících stavů, přestaňte zástrčku pro střídavý proud nebo kabel s tříkolíkovou zástrčkou používat:

  • Kolíky pro střídavý proud jsou ohnuté (ohnutý kolík nenarovnávejte).
  • Kolíky pro střídavý proud nezapadnou do správné pozice (pouze zástrčka pro střídavý proud).
  • Kolíky jsou na zástrčce pro střídavý proud ve vysunuté pozici nebo na kabelu s tříkolíkovou zástrčkou uvolněné (hýbou se ze strany na stranu).
  • Na kolících pro střídavý proud jsou černé skvrny nebo jiná viditelná poškození.
  • Adaptér se při správném zapojení do zásuvky, o které víte, že je v pořádku, nezapne nebo se zapíná přerušovaně.
  • Na kabelu s tříkolíkovou zástrčkou je vidět opotřebení nebo poškození izolace.
  • Ze zástrčky pro střídavý proud nebo z kteréhokoli místa na kabelu s tříkolíkovou zástrčkou je slyšet praskání.
 6. Zkontrolujte zda se nejedná o potíže, které mohou nastat při poškození v důsledku námahy.

  Poškození v důsledku námahy je definované jako stav, kdy se uvolní kabel pro jednosměrný proud (tenký kabel, který spojuje konektor MagSafe a napájecí adaptér) na konci konektoru MagSafe nebo na druhém konci tenkého kabelu, u napájecího adaptéru. Když ho nepřestanete používat, může se změnit jeho barva a může dojít k deformaci gumového profilu. Další známkou možného poškození v důsledku námahy, které není vždy patrné na pohled, je přerušované nabíjení nebo neobvyklé chování kontrolky LED. Tento stav můžete ověřit tak, že budete kabelem konektoru na straně MagSafe pohybovat sem a tam a přitom budete sledovat, jestli indikátor LED (který se rozsvítí oranžově nebo zeleně) bliká při zapnutí a vypnutí v závislosti na pozici kabelu.

  Příklad poškození v důsledku námahy na adaptéru MagSafe ve tvaru T.

  Další informace, jak zabránit potížím souvisejícím s poškozením v důsledku námahy, najdete v následujících článcích:

  Neměli byste používat síťové adaptéry, které byly poškozeny důsledku námahy nebo na kterých chybí izolace či pryž. Kabel adaptéru v tomto stavu se nepokoušejte opravit.

 7. Zkontrolujte, zda nemáte na konektorech MagSafe zaseknuté kolíky.

  Někdy můžete zjistit, že adaptér MagSafe pro váš počítač nepracuje správně, protože jsou kolíky uvnitř konektoru MagSafe zaseknuté.

  Zaseknuté kolíky na konektoru adaptéru MagSafe můžete vidět na obrázku dole.

  Příklad zablokovaných zemnicích kolíků na adaptéru. Adaptér tak může být vidět, ale nemusí se nabíjet.

  Příklad zablokovaného detekčního kolíku na adaptéru. Adaptér se může nabíjet, ale nebude vidět a může způsobit, že se kontrolka LED na adaptéru nerozsvítí.

  Pokud si myslíte, že je kolík zaseknutý, zkuste adaptér MagSafe odpojit od síťového portu a znovu ho připojit. Kolíky by se měly pohnout a vrátit do neutrální pozice. Pokud zjistíte, že se kolík na své místo nevrátí, prstem nebo předmětem s měkkým povrchem, kterým kolík nepoškrábete, na něj opatrně zatlačte do stran, a zkuste ho tak vrátit na své místo. Pokud se kolík na místo nevrátí, podívejte se do části Další informace na konci tohoto článku.

 8. Kontrola a čištění konektorů MagSafe

  Konektory adaptéru MagSafe i napájecí port přenosného počítače Apple pravidelně kontrolujte, zda neobsahují nečistoty nebo zda na nich nejsou vidět známky poškození.

  Příklad konektoru MagSafe na počítači Apple, který potřebuje očistit.

  Pokud chcete očistit port MagSafe na svém notebooku Mac, odpojte adaptér od zásuvky. Opatrně odstraňte nečistoty pomocí vatového smotku nebo měkkého zubního kartáčku se štětinami. Dávejte pozor, aby se do vstupního portu MagSafe nedostala žádná bavlněná vlákna. Poznámka: Pokud používáte notebook Mac s odnímatelnou baterií, vyjměte ji.

  Jestliže chcete očistit oblast konektoru MagSafe a kolíků, odpojte adaptér od zásuvky a od počítače. Opatrně odstraňte nečistoty pomocí vatového smotku nebo měkkého zubního kartáčku se štětinami. Dávejte pozor, aby ve zdířce kolíku nezůstala žádná bavlněná vlákna a abyste žádný kolík neohnuli nebo jinak nepoškodili.

 9. Zkontrolujte softwarové aktualizace.

  V některých případech mohou být pro váš počítač k dispozici aktualizace operačního systému nebo firmwaru, které zlepšují komunikaci se síťovým adaptérem. Aktualizace zjistíte tak, že přejdete na nabídku Apple () a vyberete možnost Aktualizace softwaru. Vyhledají se aktualizace pro váš počítač, na které se můžete podívat a které můžete nainstalovat.

 10. Podívejte se, jestli se počítač nabíjí a jestli svítí kontrolka LED.

  Podle výše uvedeného postupu zkontrolujte, jestli se počítač nabíjí a jestli svítí kontrolka LED. Pokud nesvítí, podívejte se do části Další informace dole.

Další informace

I když už váš produkt nebude v záruce, můžete ho vzít do autorizovaného servisu Apple nebo do prodejny Apple Store, kde ho zkontrolují a řeknou vám, jestli je nutné ho vyměnit. Podle výsledků hodnocení můžete nebo nemusíte mít nárok na výměnu adaptéru zdarma nebo za poplatek. Pokud bude zjištěno poškození vlastním zaviněním, budete muset výměnu zaplatit. Nezapomeňte s sebou vzít počítač, se kterým adaptér používáte. Budeme ho potřebovat, abychom mohli zajistit případný náhradní adaptér.

Datum zveřejnění: