Když kabel nebo napájecí adaptér MagSafe nefunguje

Přečtěte si, co dělat, když kabel nebo napájecí adaptér MagSafe dodaný s laptopem Mac přestane nabíjet nebo vykazuje jiné známky poruchy.

Určení typu kabelu nebo napájecího adaptéru MagSafe

Pokud Mac využívá k nabíjení baterie konektor MagSafe, má buď konektor MagSafe 3, MagSafe 2 nebo MagSafe typu T nebo typu L. Chcete-li určit, jaký typ kabelu nebo adaptéru máte, použijte k vyhledání konektoru MagSafe následující seznam. 

Konektor MagSafe 3
Konektor MagSafe 3

Konektor MagSafe 2
Konektor MagSafe 2

Konektor MagSafe typu L
Konektor MagSafe typu L

Konektor MagSafe typu T
Konektor MagSafe typu T

Pokud Mac využívá konektor MagSafe 3, můžete jej nabíjet pomocí USB-C / MagSafe 3 kabelu a USB-C napájecího adaptéru.

Pokud Mac využívá konektor MagSafe 2, můžete jej nabíjet pomocí napájecího adaptéru MagSafe 2 nebo napájecího adaptéru MagSafe připojeného pomocí konvertoru MagSafe na MagSafe 2

Pokud Mac využívá MagSafe, můžete jej nabíjet pomocí napájecího adaptéru MagSafe typu T nebo L.

Magnet v konektoru MagSafe a portu MagSafe na laptopu Mac může vymazat data na platební kartě nebo na jiných magnetických zařízeních. Uchovávejte magnetická média mimo dosah adaptéru a portu MagSafe.

Napájecí adaptéry MagSafe 2 a MagSafe nejsou kompatibilní s MagSafe 3.


Zkontrolujte napájení

Přečtěte si, jak můžete zkontrolovat elektrickou zásuvku a ověřit výkon adaptéru. 

Zkontrolujte elektrickou zásuvku

Ujistěte se, že jste napájecí adaptér připojili do funkční elektrické zásuvky. Odpojte napájecí adaptér ze zásuvky a zapojte do ní fungující zařízení, třeba lampu nebo hodiny, abyste se ujistili, že je pod napětím. Pokud elektrická zásuvka funguje, připojte do ní napájecí adaptér a zkuste Mac nabít. Pokud se Mac stále nenabíjí, vypněte ho a na 30 sekund zavřete displej, pak displej otevřete a zkuste Mac nabít znovu. Pokud máte Mac s procesorem Intel, resetujte řadič SMC.

Ověřte výkon adaptéru

Ujistěte se, že pro laptop využíváte napájecí adaptér se správným výkonem. K optimálnímu nabíjení byste měli používat napájecí adaptér a kabel, které jste k laptopu Mac původně dostali.

Zkontrolujte možné problémy s šumem na vedení

Odpojte napájecí adaptér od zásuvky ve zdi, počkejte 60 sekund a znovu ho zapojte.

  • Pokud adaptér bude po této 60sekundové přestávce fungovat, pravděpodobně bude problém spočívat ve vedení ze zdroje napájení. Opakováním tohoto krátkého odpojení byste měli adaptér pravidelně resetovat. Tyto potíže nastávají, když funkce ochrany před přepětím zjistí zemní rušení a síťový adaptér vypne.
  • Mezi některé možné zdroje šumu na vedení patří svítidla vybavená předřadníky, lednice nebo minilednice, které se nacházejí ve stejném elektrickém obvodu jako počítač. Této situaci se lze vyhnout, pokud napájecí adaptér připojíte ke zdroji nepřerušovaného napájení (UPS) nebo do jiného obvodu.

Pokud se napájecí adaptér vypíná i po připojení k zaručeně funkční zásuvce, vezměte ho na prohlídku k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu.

Když vidíte jiskření

Při zapojování napájecího adaptéru do zásuvky ve zdi se někdy může objevit jiskření. Obvykle nejde o nic zvláštního a může k tomu docházet při zapojení jakéhokoli elektrického zařízení do zásuvky pod proudem. Pokud má jiskření původ někde jinde než na konektorech zástrčky nebo pokud zjistíte jakékoli poškození nebo změnu barvy adaptéru nebo se vám v souvislosti s jiskřením cokoli nezdá, kontaktujte Apple.


Zkontrolujte zástrčku, napájecí port a konektor nebo kabel MagSafe

Přečtěte si, jak otestovat síťovou zástrčku nebo kabel, zkontrolujte napájecí port a ověřte, že nedošlo k nějakému poškození.

Zkontrolujte síťovou zástrčku nebo kabel

Součástí napájecího adaptéru je i vyměnitelná zástrčka s kolíky určenými pro zasunutí do zásuvky. Pokud se při používání této zástrčky laptop Mac nenabíjí, zkuste k napájecímu adaptéru připojit jinou zástrčku Apple nebo použijte prodlužovací kabel napájecího adaptéru Apple (prodává se samostatně).

Pokud napájecí adaptér po výměně síťové zástrčky nebo napájecího kabelu funguje, je původně používanou síťovou zástrčku nebo napájecí kabel nutné vyměnit a dále nepoužívat.

Zkontrolujte, zda napájecí port neobsahuje nečistoty

Ujistěte se, že napájecí port (do kterého zapojujete konektor MagSafe) je čistý a nezanesený nečistotami. Port je magnetický a může přitahovat kovové předměty.

Když indikátor bliká

Pokud se baterie nabíjí nebo je nabíjení pozastaveno, kontrolka svítí oranžově. Když indikátor na konektoru MagSafe 3 bliká oranžově, vyzkoušejte tyto kroky:

  1. Odpojte USB-C / MagSafe 3 kabel od Macu a napájecího adaptéru.
  2. Odpojte USB-C napájecí adaptér ze zásuvky.
  3. Pomocí suchého hadříku otřete port MagSafe 3 a konektor MagSafe 3. Ujistěte se, že port i konektor jsou suché a bez nečistot.
  4. Ujistěte se, že na USB-C portu na napájecím adaptéru a USB-C konektoru nejsou žádné nečistoty.
  5. Restartujte Mac.
  6. Připojte USB-C napájecí adaptér do zásuvky, připojte USB-C / MagSafe 3 kabel k napájecímu adaptéru a k Macu a poté zkuste nabíjení znovu.

Pokud indikátor stále bliká, kontaktujte společnost Apple.

Zkontrolujte, zda se nejedná o poškození v důsledku námahy (MagSafe 2 nebo starší)

Pokud se DC kabel (tenký kabel, který připojuje konektor MagSafe 2 nebo MagSafe k napájecímu adaptéru) odděluje na obou koncích kabelu, okamžitě ho přestaňte používat a nechte kabel a napájecí zdroj zkontrolovat.


Když se adaptér zahřívá

Napájecí adaptér se může při běžném používání zahřívat, takže ho používejte v dostatečně větraném prostoru. Napájecí adaptér vždy připojujte do elektrické zásuvky přímo pomocí síťové zástrčky a umístěte jej na stůl nebo na jiné dobře větrané místo.

Snažte se adaptér neumisťovat na špatně větraná místa, jako jsou například gauče, husté koberce, lůžkoviny nebo polštáře. Adaptér nepřikrývejte dekou ani jinou izolací.

Pokud se napájecí adaptér příliš zahřeje, může se vypnout. V takovém případě odpojte konektor MagSafe od laptopu Mac a počkejte, než napájecí adaptér vychladne. Teprve potom s ním můžete manipulovat.


Zkontrolujte aktualizace

V některých případech můžou být pro váš počítač dostupné aktualizace softwaru nebo firmwaru, které zlepšují komunikaci s napájecím adaptérem. Pokud se MacBook, MacBook Air nebo MacBook Pro nenabíjí podle očekávání, zkontrolujte, zda jsou pro Mac k dispozici aktualizace softwaru.


Domluvte si servis nebo kupte nový kabel či adaptér

Pokud kabel nebo napájecí adaptér stále nefunguje, můžete ho i laptop Mac přinést do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple ke kontrole.

Pokud si chcete koupit náhradní kabel nebo napájecí adaptér, vyberte si ten správný zde:

Pokud si nejste jistí, jaký kabel nebo napájecí adaptér s Macem použít, přečtěte si, jak identifikovat napájecí adaptér Macu.

Datum zveřejnění: