Wi-Fi základna: Vysvětlení oranžově blikajícího indikátoru stavu a jeho vyřešení

Indikátor stavu Wi-Fi základny bliká oranžově.

Některé nejčastější důvody oranžově blikajícího indikátoru stavu:

 • Wi-Fi základna dosud nebyla konfigurována, protože je nová.
 • Wi-Fi základna byla resetována.
 • Pro Wi-Fi základnu je k dispozici nová aktualizace firmwaru.
 • Pro Wi-Fi základnu není k dispozici žádná IP adresa.
 • Wi-Fi základna v rozšířeném režimu je mimo síťový dosah primární Wi-Fi základny.
 • Ethernetový kabel sítě WAN je od Wi-Fi základny odpojený.
 • Wi-Fi základna nenašla cestu k internetu (nebo k místnímu směrovači).
 • Přístup k internetu prostřednictvím poskytovatele internetového připojení (ISP) dočasně nefunguje.
 • Váš AirPort Time Capsule zjistil, že interní pevný disk nahlásil chybu SMART a nefunguje správně (v takovém případě potřebujete firmware 7.5.2 a AirPort Utility 5.5.2).

Trvale oranžově blikající indikátor stavu označuje, že Wi-Fi základna vyžaduje váš zásah.

Vyřešení výstrahy oranžově blikajícího indikátoru stavu

Spuštěním aplikace Nastavení AirPortu zjistíte, proč indikátor stavu Wi-Fi základny bliká oranžově. Apple doporučuje používat aplikaci Nastavení AirPortu 5.5.2 pro Mac, Nastavení AirPortu 5.5.2 pro Windows nebo novější verzi Nastavení AirPortu, pokud je k dispozici.

 1. Když Wi-Fi základna vyžaduje vaši pozornost, otevře se Nastavení AirPortu 5.2 nebo novější automaticky. Nastavení AirPortu můžete spustit kdykoli.  Nepoužívejte žádnou verzi aplikace Nastavení AirPortu starší než 5.0. 
  V Mac OS X se Nastavení AirPortu nachází ve složce Aplikace > Utility.
  V Microsoft Windows najdete Nastavení AirPortu kliknutím na tlačítko Start > Všechny programy > AirPort.
  Poznámka: Nejnovější firmware a software Wi-Fi základny můžete vyhledat a stáhnout také kliknutím sem.
 2. V okně aplikace Nastavení AirPortu vyhledejte Wi-Fi základnu a dvojitým kliknutím na ni otevřete okno Souhrn. Poznámka: Pokud máte více Wi-Fi základen, dvakrát klikněte na ikonu Wi-Fi základny, u které je zobrazen oranžový kroužek.
 3. Po zobrazení okna Souhrn dvakrát klikněte na oranžový kroužek vedle stavu Wi-Fi základny. Otevře se okno Stav.
 4. V okně Stav jsou vypsané všechny stavy, které vyžadují vaši pozornost. Reagujte na jednotlivé položky, dokud seznam nebude prázdný.
  Důležité
  : Kontrolu stavů, které jste ignorovali, znovu povolíte jedině tak, že Wi-Fi základnu zresetujete tlačítkem resetu.

 5. 

Při odstraňování blikání může oranžový indikátor stavu vyžadovat provedení změn konkrétních nastavení nebo zaškrtnutí políčka Ignorovat vedle všech možností, které nechcete změnit. Zaškrtnutím AirPort informujete, že o problému víte a rozhodli jste se ho ignorovat. Můžete se například rozhodnout nechat AirPort otevřený bez hesla, aby se k bezdrátové síti mohl připojit kdokoli.
 6. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat provedené změny použijte (Wi-Fi základna se restartuje).
 7. Po restartování Wi-Fi základny by indikátor stavu měl začít svítit nepřerušovaně zeleně. Pokud indikátor stavu i po restartování Wi-Fi základny bliká oranžově, můžete zopakovat předchozí kroky.

Další informace

Další informace o Wi-Fi základně najdete v Instalační příručce AirPortu, kterou jste dostali se základnou. Další informace a podporu získáte také na webu http://www.apple.com/support/airport.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: