Řešení stavových zpráv funkce Zpět na můj Mac v předvolbách iCloudu

Když v předvolbách iCloudu zapnete funkci Zpět na můj Mac, může se vám zobrazit některá z následujících zpráv.

Ze všeho nejdřív zkontrolujte, jestli Mac, ke kterému se snažíte připojit, i Mac, ze kterého se připojujete, používají OS X Lion 10.7.5 nebo novější. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit pomocí kroků uvedených v tomto článku, podívejte se na obecné pokyny pro řešení problémů s funkcí Zpět na můj Mac.

„Zpět na můj Mac... Žádná síť.“

Váš počítač není připojený k internetu.

  • Klikněte ve zprávě na tlačítko Diagnostika sítě a vyřešte problém s připojením podle pokynů na obrazovce.
  • Pokud se ani potom nemůžete připojit k internetu, zeptejte se poskytovatele internetu, jestli nedošlo k výpadku služby.

„Funkce Zpět na můj Mac nefunguje správně, protože server nereaguje.“

Váš počítač se nemůže připojit k iCloudu. 

  • V předvolbách iCloudu zrušte zaškrtnutí funkce Zpět na můj Mac, počkejte 15 vteřin a potom ji znova zaškrtněte – tím funkci Zpět na můj Mac zase zapnete.
  • Na stránce se stavem systémů se podívejte, jestli u funkce Zpět na můj Mac nejsou žádné problémy.
  • Zeptejte se poskytovatele internetu, jestli nedošlo k výpadku služby.
  • Přesvědčte se, že na vašem firewallu jsou otevřené porty TCP nebo UDP potřebné pro funkci Zpět na můj Mac. Potřebujete-li překontrolovat, jestli jsou porty skutečně otevřené, obraťte se na svého poskytovatele internetu. Pokud se nacházíte v podnikové síti nebo jiném prostředí, kde se o správu připojení k internetu stará někdo jiný, obraťte se na správce sítě a přesvědčte se, že tyto porty nejsou blokovány.

„Funkce Zpět na můj Mac může pracovat pomalu, protože ve směrovači je vypnut protokol mapování portů NAT (NAT-PMP, NAT Port Mapping Protocol) nebo univerzální rozhraní Plug and Play (UPnP).“

Na vašem směrovači jsou vypnuté protokoly NAT-PMP nebo UPnP, anebo je směrovač nepodporuje.

  • Pokud používáte základnu AirPort, pomocí utility Nastavení AirPortu nastavte na základně protokol NAT.
  • Pokud používáte směrovač jiného výrobce než společnosti Apple, podívejte se do jeho dokumentace a zjistěte, jestli podporuje protokoly NAT-PMP nebo UPnP a jak se tyto protokoly dají zapnout. Některé směrovače můžou UPnP plně podporovat až po aktualizaci firmwaru.
  • Pokud ke směrovači nemáte přístup, požádejte o pomoc správce sítě.

„Funkce Zpět na můj Mac může pracovat pomalu, protože na základně AirPortu je vypnut protokol mapování portů NAT (NAT-PMP).“

Na vaší základně AirPort je vypnutý protokol NAT-PMP. Klikněte ve zprávě na tlačítko Zapnout protokol NAT-PMP a potom pomocí utility Nastavení AirPortunastavte na základně protokol NAT.

„Funkce Zpět na můj Mac může pracovat pomalu, protože se v síti vyskytuje víc zařízení poskytujících síťové služby.“

Váš počítač je součástí sítě používající několikanásobný NAT, což znamená, že přinejmenším jeden směrovač (ať už bezdrátový, nebo kabelový) je připojen k jinému směrovači, přičemž oba zajišťují překlad síťových adres (NAT). Řiďte se pokyny pro řešení problémů se zdvojením protokolu NAT.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: