Informace o bezpečnostním obsahu OS X Serveru 2.2.3

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah OS X Serveru 2.2.3.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o ostatních bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

OS X Server 2.2.3

 • CoreCollaboration

  K dispozici pro: OS X Mountain Lion 10.8.5

  Dopad: Vzdálený útočník může způsobit svévolné spouštění SQL dotazů.

  Popis: Ve Wiki Serveru existoval problém s vložením SQL kódu (SQL injekcí). Problém byl vyřešen dodatečným ověřováním SQL dotazů.

  CVE-ID

  CVE-2014-4424 : Sajjad Pourali (sajjad@securation.com) z oddělení CERT na Ferdowského univerzitě v Mašhadu

Poznámka: Tento bezpečnostní obsah je obsažen také v OS X Serveru 2.2.4.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: