Volání přes Wi-Fi

Na místech bez mobilního signálu nebo se slabým mobilním signálem umožňují Wi-Fi hovory telefonovat přes Wi-Fi síť. Přečtěte si, jak telefonovat přes Wi-Fi.

K používání Wi-Fi hovorů potřebujete iPhone 5c nebo novější a tarif u podporovaného operátora.

     

Volání přes Wi-Fi z iPhonu

Na obrazovce Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory si zapněte Wi-Fi hovory. Možná budete muset potvrdit svou adresu pro potřeby záchranných služeb.*

Když budou k dispozici Wi-Fi hovory, uvidíte na řádku nabídek vedle názvu operátora i označení Wi-Fi. V tom případě budete při telefonování používat Wi-Fi hovory.

*iPhone tuto adresu používá pro záchranné služby v případě, že není dostupný mobilní signál. Pokud máte zapnuté Wi-Fi hovory a nacházíte se na místě bez mobilního signálu, může nouzové volání proběhnout i přes Wi-Fi. Informace o poloze se můžou použít při tísňových voláních na podporu činnosti záchranných složek bez ohledu na to, jestli polohové služby povolíte.

Vyřizování Wi-Fi hovorů na jiném zařízení

Pokud váš operátor podporuje Wi-Fi hovory na zařízeních připojených k iCloudu, můžete Wi-Fi hovory vyřizovat i na nich. Na těchto zařízeních můžete Wi-Fi hovory používat, i když nemáte iPhone připojený ke stejné Wi-Fi nebo ho dokonce nemáte ani zapnutý:

 • iPad nebo iPod touch s iOS 9 nebo novějším
 • Apple Watch s watchOS 2 nebo novějším
 • Mac (2012 nebo novější model) s OS X El Capitan

Volání přes Wi-Fi není k dispozici na Macu Pro (polovina roku 2012).

Ujistěte se, že jste přihlášení k iCloudu a FaceTimu stejným Apple ID a heslem, jaké používáte na iPhonu. Taky se ujistěte, že zařízení mají nejnovější software.

Zahájení hovoru přes Wi-Fi z iPadu, iPodu touch, Apple Watch nebo Macu: 

Volání z iPadu, iPodu touch nebo Macu

 1. Pokud jste své zařízení ještě nepřidali, což je pro používání Wi-Fi hovorů potřeba, přidejte ho.
 2. Otevřete FaceTime.
 3. Klepněte na Zvuk.
 4. Zadejte kontakt nebo telefonní číslo a klepněte na Wi-Fi hovor.

Volání můžete aktivovat i klepnutím na telefonní číslo v Kontaktech, Mailu, Zprávách, Safari a dalších aplikacích.

Volání z Apple Watch

 1. Otevřete aplikaci Telefon.
 2. Vyberte kontakt.
 3. Klepněte na Wi-Fi hovor.
 4. Vyberte telefonní číslo nebo adresu FaceTimu, na které chcete zavolat. 

Přidání zařízení

Zařízení, které chcete přidat, musí mít nejnovější verzi softwaru. Pak postupujte takhle:

     

 1. Na iPhonu přejděte do Nastavení > Telefon, zapněte Wi-Fi hovory a potom Hovory na ostatních zařízeních.
 2. Klepněte na Přidat Wi-Fi hovory pro ostatní zařízení. 
 3. Na ostatních zařízeních se přihlaste k iCloudu a FaceTimu stejným Apple ID a heslem, jaké používáte na iPhonu.
 4. Zapněte Wi-Fi hovory:
  • Na iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > FaceTime > Hovory z iPhonu a klepněte na Upgradovat na Wi-Fi hovory.
  • Na Macu otevřete FaceTime, zvolte FaceTime > Předvolby > Nastavení a vyberte Hovory z iPhonu > Upgradovat na Wi-Fi hovory.
 5. Zobrazí se šestimístný kód, který zadejte na iPhonu a pak klepněte na Povolit.

Na Apple Watch se Wi-Fi hovory zapnou, když je zapnutá volba Hovory na jiných zařízeních.

          

Pokud vám zařízení nejde přidat, zkontrolujte tyto věci:

 • Na iPhonu se přesvědčte, že máte zapnuté Wi-Fi hovory i možnost Hovory na ostatních zařízeních a že se druhé zařízení zobrazuje v seznamu Povolit hovory.
 • Zkontrolujte, jestli na druhém zařízení používáte stejné Apple ID, jaké používáte s iCloudem a FaceTimem na iPhonu.

Odebrání zařízení

Pokud na některém zařízení nechcete Wi-Fi hovory používat, můžete ho odebrat:

 1. Na iPhonu přejděte do Nastavení > Telefon > Hovory na ostatních zařízeních.
 2. V seznamu zařízení vypněte Wi-Fi hovory u toho zařízení, které chcete odebrat.

Pokud chcete vypnout Wi-Fi hovory na Apple Watch, otevřete na iPhonu aplikaci Watch, klepněte na Moje hodinky, pak na Telefon a nakonec vypněte Wi-Fi hovory.

Nápověda

Pokud vám Wi-Fi hovory nejdou zapnout nebo přes Wi-Fi nemůžete volat, ujistěte se, že váš operátor Wi-Fi hovory nabízí a že máte na zařízeních nejnovější software. Potom proveďte tento postup. Mezi jednotlivými kroky vždy dvě minuty počkejte.

 1. Přejděte do Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory a podívejte se, jestli máte Wi-Fi hovory zapnuté.
 2. Restartujte iPhone.
 3. Připojte se k jiné Wi-Fi síti. V některých Wi-Fi sítích nemusejí Wi-Fi hovory fungovat.
 4. Vypněte Wi-Fi hovory a znova je zapněte.
 5. Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit nastavení sítě.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: