Telefonování pomocí Wi-Fi hovorů

Na místech se slabým nebo chybějícím mobilním signálem umožňují Wi-Fi hovory telefonovat přes Wi-Fi síť. Přečtěte si, jak telefonovat přes Wi-Fi.

K používání Wi-Fi hovorů potřebujete iPhone 5c nebo novější a tarif u podporovaného operátora.

Volání přes Wi-Fi z iPhonu

Na obrazovce Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory si zapněte Wi-Fi hovory. Možná budete muset potvrdit svou adresu pro potřeby záchranných služeb.*

Když budou k dispozici Wi-Fi hovory, uvidíte na řádku nabídek vedle názvu operátora i označení Wi-Fi. V tom případě budete při telefonování používat Wi-Fi hovory.

*iPhone tuto adresu používá pro záchranné služby v případě, že není dostupný mobilní signál. Pokud máte zapnuté Wi-Fi hovory a nacházíte se na místě bez mobilního signálu, může nouzové volání proběhnout i přes Wi-Fi. Informace o poloze se můžou použít při tísňových voláních na podporu činnosti záchranných složek bez ohledu na to, jestli máte polohové služby zapnuté.

Přidání zařízení

Zařízení, které chcete přidat, musí mít nejnovější verzi softwaru. Pak postupujte takto:

 1. Na iPhonu přejděte do Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory.
 2. Zapněte volbu Přidat Wi-Fi hovory pro ostatní zařízení.
 3. Vraťte se na předchozí obrazovku a klepněte na Na ostatních zařízeních.
 4. Pokud volba Hovory na ostatních zařízeních není zapnutá, zapněte ji. V části Povolit hovory se zobrazí seznam možných zařízení.
 5. Zapněte Wi-Fi hovory u každého zařízení, na kterém je chcete používat.

Potom se ujistěte, že vaše ostatní zařízení můžou přijímat hovory z iPhonu:

 • Na iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > FaceTime a zapněte Hovory z iPhonu.
 • Na Macu otevřete aplikaci FaceTime a zvolte FaceTime > Předvolby. Potom zapněte Hovory z iPhonu.

Když zapnete volbu Hovory na ostatních zařízeních, na Apple Watch se vám Wi-Fi hovory zapnou automaticky.

Pokud vám zařízení nejde přidat, zkontrolujte pár věcí:

 • Na iPhonu se přesvědčte, že máte zapnuté Wi-Fi hovory i možnost Hovory na ostatních zařízeních a že se druhé zařízení zobrazuje v seznamu Povolit hovory.
 • Zkontrolujte, jestli na druhém zařízení používáte stejné Apple ID, jaké používáte s iCloudem a FaceTimem na iPhonu.

Vyřizování Wi-Fi hovorů na jiném zařízení

Pokud váš operátor podporuje Wi-Fi hovory na zařízeních připojených k iCloudu, můžete Wi-Fi hovory vyřizovat i na nich. 

Ujistěte se, že jste přihlášení k iCloudu a FaceTimu stejným Apple ID a heslem, jaké používáte na iPhonu. Taky se ujistěte, že zařízení mají nejnovější software.

Zahájení hovoru přes Wi-Fi z iPadu, iPodu touch, Apple Watch nebo Macu:

Volání z iPadu, iPodu touch nebo Macu

 1. Pokud jste své zařízení ještě nepřidali, což je pro používání Wi-Fi hovorů potřeba, přidejte ho.
 2. Otevřete FaceTime.
 3. Klepněte na Zvuk.
 4. Zadejte kontakt nebo telefonní číslo a klepněte na tlačítko telefonu Wi-Fi hovor.

Volání můžete aktivovat i klepnutím na telefonní číslo v Kontaktech, Mailu, Zprávách, Safari a dalších aplikacích.

Volání z Apple Watch

 1. Otevřete aplikaci Telefon.
 2. Vyberte kontakt.
 3. Klepněte na tlačítko telefonu Wi-Fi hovor.
 4. Vyberte telefonní číslo nebo adresu FaceTimu, na které chcete zavolat.

Odebrání zařízení

Pokud na některém zařízení nechcete Wi-Fi hovory používat, můžete ho odebrat:

 1. Na iPhonu přejděte do Nastavení > Telefon > Hovory na ostatních zařízeních.
 2. V seznamu zařízení vypněte Wi-Fi hovory u toho zařízení, které chcete odebrat.

Pokud chcete vypnout Wi-Fi hovory na Apple Watch, otevřete na iPhonu aplikaci Watch, klepněte na Moje hodinky, pak na Telefon a nakonec vypněte Wi-Fi hovory.

Nápověda

Pokud vám Wi-Fi hovory nejdou zapnout nebo přes Wi-Fi nemůžete volat, ujistěte se, že váš operátor Wi-Fi hovory nabízí a že máte na zařízeních nejnovější software. Potom proveďte tento postup. Mezi jednotlivými kroky vždy dvě minuty počkejte.

 1. Přejděte do Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory a podívejte se, jestli máte Wi-Fi hovory zapnuté.
 2. Restartujte iPhone.
 3. Připojte se k jiné Wi-Fi síti. V některých Wi-Fi sítích nemusejí Wi-Fi hovory fungovat.
 4. Vypněte Wi-Fi hovory a znova je zapněte.
 5. Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit nastavení sítě.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: