Telefonování pomocí Wi-Fi hovorů

Na místech se slabým nebo chybějícím mobilním signálem umožňuje funkce Wi-Fi hovory telefonovat přes Wi-Fi síť. Přečtěte si, jak telefonovat přes Wi-Fi.

iPhone zobrazující obrazovku Wi-Fi hovory se zapnutou možností Wi‑Fi hovory na tomto iPhonu. 

Volání přes Wi-Fi z iPhonu

Wi-Fi hovory zapnete v Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory. Možná budete muset potvrdit svou adresu pro potřeby záchranných služeb.

Když budou k dispozici Wi-Fi hovory, uvidíte při zobrazení Ovládacího centra na řádku nabídek označení Wi-Fi. V tom případě budete při telefonování používat Wi-Fi hovory.

iPhone tuto adresu používá pro záchranné služby v případě, že není dostupný mobilní signál. Pokud máte zapnuté Wi-Fi hovory a nacházíte se na místě bez mobilního signálu, může nouzové volání proběhnout i přes Wi-Fi. Informace o poloze se můžou použít při tísňových voláních na podporu činnosti záchranných složek bez ohledu na to, jestli máte polohové služby zapnuté.

iPhone zobrazující obrazovku Hovory na ostatních zařízeních. Možnost Hovory na ostatních zařízeních je zapnutá a umožňuje přijímat hovory na Johnově iPadu a Johnově MacBooku Pro. 

Přidání zařízení, které chcete pro Wi-Fi hovory používat

 1. Ověřte si, že zařízení, které chcete přidat, má nejnovější verzi softwaru.
 2. Na iPhonu přejděte do Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory.
 3. Zapněte volbu Přidat Wi-Fi hovory pro ostatní zařízení.
 4. Vraťte se na předchozí obrazovku a klepněte na Hovory na ostatních zařízeních.
 5. Pokud volba Hovory na ostatních zařízeních není zapnutá, zapněte ji. V části Povolit hovory se zobrazí seznam možných zařízení.
 6. Zapněte Wi-Fi hovory u každého zařízení, na kterém je chcete používat.

Potom se ujistěte, že vaše ostatní zařízení můžou přijímat hovory z iPhonu:

 • Na iPadu přejděte do Nastavení > FaceTime a zapněte Hovory z iPhonu.
 • Na Macu otevřete aplikaci FaceTime a zvolte FaceTime > Nastavení (nebo Předvolby). Potom zapněte Hovory z iPhonu.

Když zapnete volbu Hovory na ostatních zařízeních, na Apple Watch se vám Wi-Fi hovory zapnou automaticky.

iPhone zobrazující obrazovku Telefon se zapnutou možností Wi‑Fi hovory. 

Když zařízení nejde přidat:

 • Na iPhonu se přesvědčte, že máte zapnuté Wi-Fi hovory i možnost Hovory na ostatních zařízeních a že se druhé zařízení zobrazuje v seznamu Povolit hovory.
 • Zkontrolujte, jestli na druhém zařízení používáte stejné Apple ID, jaké používáte s iCloudem a FaceTimem na iPhonu.

Vyřizování Wi-Fi hovorů na jiném zařízení

Pokud váš operátor podporuje Wi-Fi hovory na zařízeních připojených k iCloudu, můžete Wi-Fi hovory vyřizovat i na nich.

Ujistěte se, že jste přihlášení k iCloudu a FaceTimu stejným Apple ID a heslem, jaké používáte na iPhonu. Také se ujistěte, že vaše zařízení mají nejnovější software.

Zahájení Wi-Fi hovoru z iPadu, Apple Watch nebo Macu:

Volání z iPadu

 1. Pokud jste své zařízení ještě nepřidali, což je pro používání Wi-Fi hovorů potřeba, přidejte ho.
 2. Otevřete aplikaci FaceTime.
 3. Zadejte kontakt nebo telefonní číslo a klepněte na kontakt nebo telefonní číslo.
 4. Klepněte na tlačítko audiohovoru.

Volání můžete aktivovat i klepnutím na telefonní číslo v Kontaktech, Mailu, Zprávách, Safari a dalších aplikacích.

Volání z Macu

 1. Otevřete aplikaci FaceTime.
 2. Zvolte FaceTime > Nastavení (nebo Předvolby).
 3. Zapněte Hovory z iPhonu.
 4. Zahajujte a přijímejte telefonní hovory ve FaceTimu.

Volání z Apple Watch

 1. Otevřete aplikaci Telefon.
 2. Vyberte kontakt.
 3. Klepněte na tlačítko Telefon .
 4. Vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, na které chcete zavolat.

Odebrání zařízení

Když na některém zařízení nechcete Wi-Fi hovory používat:

 1. Na iPhonu přejděte do Nastavení > Telefon > Hovory na ostatních zařízeních.
 2. V seznamu zařízení vypněte Wi-Fi hovory u toho zařízení, které chcete odebrat.

Co když Wi-Fi hovory nefungují

Pokud vám Wi-Fi hovory nejdou zapnout, nebo je není možné použít, ujistěte se, že váš operátor Wi-Fi hovory nabízí, a že máte na zařízeních nejnovější software. Potom proveďte tento postup. Mezi jednotlivými kroky vždy dvě minuty počkejte.

 1. Přejděte do Nastavení > Telefon > Wi-Fi hovory a podívejte se, jestli máte Wi-Fi hovory zapnuté.
 2. Restartujte iPhone.
 3. Připojte se k jiné Wi-Fi síti. V některých Wi-Fi sítích nemusejí Wi-Fi hovory fungovat.
 4. Vypněte Wi-Fi hovory a znova je zapněte.
 5. Přejděte do Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat iPhone > Resetovat.
 6. Klepněte na Obnovit nastavení sítě.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: