Použití USB disku se základnou AirPort

Když připojíte USB disk ke kompatibilní základně AirPort, můžete ho sdílet s počítači připojenými do vaší sítě.

Všechny modely těchto základen nabízejí port USB 2.0, ke kterému můžete připojit kompatibilní a správně naformátovaný USB disk:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11n
  • AirPort Extreme 802.11ac

Disk musí být naformátován s použitím systému souborů Mac OS rozšířený, FAT16 nebo FAT32. Apple doporučuje Mac OS rozšířený (se žurnálováním), který zajišťuje vyšší odolnost proti odpojení nebo vypnutí disku za provozu. Základny AirPort nepodporují šifrované formáty ani disky formátované jako APFS, ExFAT nebo NTFS.

Po připojení formátovaného USB disku k vaší základně zvolte Finder > Předvolby a vyberte Externí disky. Sdílený disk by se měl objevit v bočním panelu Finderu. Vaše základna může taky pro tento disk podporovat Time Machine.

Disk formátovaný jako Mac OS rozšířený se sdílí pomocí protokolů SMB/CIFS a AFP a Macy ho můžou najít pomocí protokolu Bonjour. Disk formátovaný jako FAT16 nebo FAT32 se sdílí pomocí protokolu SMB/CIFS.

Požadavky na napájení

USB port vaší základny může umožňovat napájení USB disku bez externího zdroje napájení, pokud disk v tomto ohledu splňuje specifikaci USB 2.0. Pokud byl váš USB disk nebo rozbočovač dodán s vlastním zdrojem napájení, měli byste ho asi použít.

Kompatibilita s funkcí Time Machine

Time Machine podporuje kompatibilní USB disky připojené ke všem modelům těchto základen:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11ac

Disk nesmí být šifrovaný, ale můžete nastavit šifrování záloh Time Machine na tomto disku.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: