Používání braillského řádku Handy Tech BasicBraille s VoiceOverem

 Při používání braillského řádku Handy Tech BasicBraille s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení. 

Následující příkazy zařízení jde používat na těchto braillských řádcích:

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku 1
Přechod na další položku 4
První položka 1 + 2 + 3
Poslední položka 4 + 5 + 6
Přechod na stavový řádek 2 + 3 + 4
Aktivace tlačítka Zpět, je-li k dispozici 1 + 2

Posunování

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Posun o stránku vlevo 2 + 4 + 6
Posun o stránku vpravo 1 + 3 + 5
Posun o stránku nahoru 3 + 4 + 5 + 6
Posun o stránku dolů 1 + 4 + 5 + 6

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru 3
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru 6
Výběr předchozího nastavení rotoru 2 + 3
Výběr dalšího nastavení rotoru 5 + 6

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Výběr položky pod prstem 3 + 6
Aktivace tlačítka plochy 1 + 2 + 5
Aktivace klávesy Smazat 1 + 4 + 5
Aktivace klávesy Return 1 + 5
Aktivace tlačítka zvýšení hlasitosti 3 + 4 + 5
Aktivace tlačítka snížení hlasitosti 1 + 2 + 6
Aktivace klávesy Vysunout 1 + 4 + 6

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Čtení stránky od vybrané položky 1 + 2 + 3 + 5
Čtení stránky od začátku 2 + 4 + 5 + 6
Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků 3 + 4

Úpravy

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Výběr všeho 2 + 3 + 4 + 6
Výběr textu 2 + 5 + 6
Zrušit výběr textu 2 + 3 + 5
Tabulátor 2 + 3 + 4 + 5
Shift + tabulátor 1 + 2 + 5 + 6
Vyjmout 1 + 3 + 4 + 6
Kopírovat 1 + 4
Vložit 1 + 2 + 3 + 6
Odvolat akci 1 + 3 + 5 + 6
Opakovat akci 2 + 3 + 4 + 6
Změna štítku položky 1 + 2 + 3 + 4 + 6

Control

VoiceOver Klávesa braillského řádku
Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Pozastavení nebo pokračování ve čtení 1 + 2 + 3 + 4
Zapnutí nebo vypnutí čtení 1 + 3 + 4
Nápověda VoiceOveru 1 + 3

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva 2
Panoramování Braillova písma doprava 5
Přepnutí historie oznámení 1 + 3 + 4 + 5
Další výstupní model 1 + 2 + 4 + 5
Další vstupní model 2 + 3 + 6

Řádky HandyTech BasicBraille nemají Perkinsovy vstupní klávesy, takže na nich nefungují běžné braillské příkazy pro VoiceOver.

Řádky Handy Tech BasicBraille mají místo toho šest tlačítek pojmenovaných od 1 do 6. Tlačítka jde použít podobně jako běžné příkazy, které mají uživatelé k dispozici u Perkinsových vstupních kláves, jako jsou tečky 1 až 8 a mezerník.

 

Datum zveřejnění: