Zapnutí skrytých titulků a titulků na Apple TV

Pokud chcete vidět texty dialogů na Apple TV, můžete zapnout a přizpůsobit si skryté titulky nebo titulky.

Zapnutí skrytých titulků a titulků

Když si pustíte video obsahující nějaké titulky nebo skryté titulky, najdete je v nabídce Titulky. Při sledování videa:

 •  Apple TV 4K a Apple TV (4. generace): Přejetím po dotykovém povrchu ovladače dolů zobrazte panel Informace a přejetím doprava přejděte na panel Titulky. Pak přejeďte dolů a zvolte požadovanou možnost. 
 • Apple TV (2. nebo 3. generace): Podržením tlačítka Vybrat na dálkovém ovladači tři sekundy otevřete panel Titulky. Zvolte požadovanou možnost. 

Na Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) můžete skryté titulky taky rychle zapínat a vypínat. Stačí třikrát klepnout na dotykový povrch dálkového ovladače nebo říct o jejich zapnutí Siri.

Nastavení předvoleb skrytých titulků a titulků

Výchozí nastavení svého zařízení můžete změnit tak, aby skryté titulky nebo titulky byly zapnuté. Uděláte to takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění.
 2. Vyberte skryté titulky a titulky pro neslyšící.

Obrazovka nastavení titulků pro neslyšící a skrytých titulků

Přizpůsobení stylu skrytých titulků a titulků

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění. 
 2. Vyberte Styl.
 3. Můžete si vybrat jeden z přednastavených stylů: Výchozí, Velký text nebo Klasický.

Vlastní styl vytvoříte takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění. 
 2. Vyberte Styl. 
 3. Zvolte Upravit styly > Nový styl nebo Vytvořit nový styl. Můžete taky k úpravám vybrat existující styl. 
 4. Změňte písmo, velikost a barvu textu a také barvu a neprůhlednost pozadí. Objeví se náhled stylu.
 5. Stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači styl uložíte.

styl skrytých titulků

Použití skrytých titulků a titulků s iTunes a na jiných zařízeních

Některý obsah z iTunes Storu nemusí zahrnovat skryté titulky nebo titulky. Přečtěte si, jak v iTunes Storu najít obsah se skrytými titulky nebo titulky

Skryté titulky nebo titulky můžete zapnout taky na jiných zařízeních. Pokud se chcete dozvědět jak, vyberte své zařízení v následujícím seznamu:

 

Použití skrytých titulků a titulků v aplikacích

Ne všechny aplikace nabízejí titulkové stopy. Pokud v aplikaci nevidíte ovládání titulků k určitému obsahu, podívejte se do její dokumentace a zjistěte, jestli tuto funkci nabízí. Můžete taky požádat o pomoc vývojáře aplikace.

Datum zveřejnění: