Používání funkce AssistiveTouch na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Pomocí funkce AssistiveTouch můžete nastavit hlasitost, zamknout obrazovku, používat gesta pro více prstů, restartovat zařízení nebo nahradit stisknutí tlačítek pouhým klepnutím.

Zapnutí funkce AssistiveTouch

Po zapnutí funkce AssistiveTouch se na obrazovce zobrazí tlačítko. Můžete jej přetáhnout k jakémukoli okraji obrazovky, kde zůstane, dokud jej znovu nepřemístíte. Standardně jedno klepnutí na tlačítko otevře nabídku AssistiveTouch. Klepnutí kdekoli mimo nabídku zavře. 

AssistiveTouch se dá zapnout několika způsoby:

 • Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Touch a výběrem AssistiveTouch tuto funkci zapněte.
 • Při použití funkce „Hey Siri“ řekněte „Turn on AssistiveTouch.“ 
 • Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění a zapněte AssistiveTouch.

AssistiveTouch lze také přidat do Zkratek zpřístupnění za účelem rychlého přístupu z Ovládacího centra, nebo můžete použít tlačítko plochy nebo postranní tlačítko.

Použití funkce AssistiveTouch místo gest

Můžete přistupovat k nabídkám a ovládacím prvkům, které vyžadují gesta, jako například:

 • Ovládací centrum
 • Oznamovací centrum
 • Spotlight
 • Domácnost
 • Přepínač aplikací
 • Předčítání obsahu obrazovky

Použití AssistiveTouch místo mačkání tlačítek

Nabídky umožňují přístup k funkcím, které by jinak byly ovládány mačkáním fyzických tlačítek nebo pohyby zařízení. Zde je několik ukázek toho, co můžete udělat:

 • Aktivovat zkratku zpřístupnění
 • Zamknout obrazovku
 • Ovládání hlasitosti
 • Aktivovat Siri
 • Restartovat zařízení
 • Pořídit snímek obrazovky
 • Simulovat zatřesení zařízením

Použití funkce AssistiveTouch pro gesta s více prsty

 1. V nabídce AssistiveTouch vyberte zařízení > Více a vyberte Gesta.
 2. Vyberte zadávání pomocí 2, 3, 4 nebo 5 prstů.

Po výběru se na obrazovce zobrazí několik teček jako označení míst, kde se virtuální prsty dotýkají obrazovky. Pohybem jednoho prstu nebo klepáním lze ovládat všechny virtuální prsty najednou. Virtuální prsty automaticky zmizí po několika sekundách nečinnosti. 

Přizpůsobení nabídky AssistiveTouch

Změna pořadí, počtu a obsahu tlačítek v nabídce:

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk a vyberte AssistiveTouch.
 2. Vyberte Upravit nejvyšší úroveň nabídky a klepnutím na ikonu přiřaďte jinou funkci na její pozici.
 3. Pomocí tlačítek + a - změňte počet tlačítek zobrazených v nabídce. 

Pomocí resetovacího tlačítka vymažte provedené změny a obnovte standardní nastavení nabídky.

Použití vlastní akce

Chcete-li přiřadit nějakou funkci AssistiveTouch jednoduchému klepnutí, poklepání nebo dlouhému stisku tlačítka:

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk a vyberte AssistiveTouch.
 2. Pod nadpisem Vlastní akce vyberte Jednoduché klepnutí, Poklepání nebo Dlouhé stisknutí.
 3. Vyberte akci v seznamu a přiřaďte gesto.
 4. Pomocí tlačítka AssistiveTouch přejděte zpátky do Nastavení.

Můžete přizpůsobit dobu, po kterou akce může provádět poklepání, nebo jak dlouho musí trvat stisknutí tlačítka pro dlouhé stisknutí.

Vytvoření nového gesta

Můžete nahrát vlastní klepnutí a tahy prstem pomocí dotykové obrazovky a uložit si je do nabídky AssistiveTouch.

Postup při vytvoření nového gesta:

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění a vyberte Dotyk.
 2. Vyberte AssistiveTouch a Vytvořit nové gesto.
 3. Nahrávání začne automaticky, když se dotknete ; takže můžete klepnout nebo táhnout prstem, jakmile budete připraveni.
 4. Jste-li hotovi, klepněte na Stop.

Chcete-li zkontrolovat nahrané gesto, stiskněte Přehrát. Pokud chcete gesto znovu nahrát, klepněte na Záznam. Pokud jste hotovi, stiskněte Uložit a pojmenujte své gesto.

Pokud nemůžete provést gesto pro více prstů současně, můžete nahrát jednotlivé pohyby, které pak budou seskupeny dohromady. Můžete například nakreslit dva vodorovné body v horní polovině obrazovky a půlkruh v dolní části obrazovky a stisknout Stop. Když stiskněte přehrát, všechny body a čáry se přehrají najednou.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: