Používání funkce AssistiveTouch na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Funkcí AssistiveTouch můžete své zařízení ovládat, provádět gesta jako sevření a rozevření prstů, přejetí více prsty nebo 3D Touch a používat Siri.

Zapnutí funkce AssistiveTouch

Po zapnutí funkce AssistiveTouch uvidíte nabídku AssistiveTouch. Můžete ji přetáhnout na jakoukoli stranu obrazovky a pak ji klepnutím otevřít. 

AssistiveTouch se dá zapnout několika způsoby:

 • Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch a zapněte AssistiveTouch.
 • Řekněte Siri „Turn on AssistiveTouch“ (Zapnout AssistiveTouch). 
 • Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění a zapněte AssistiveTouch. 

Když je zapnutá zkratka zpřístupnění, můžete AssistiveTouch zapnout a vypnout na jakékoli obrazovce trojitým stisknutím tlačítka plochy. Rychlost trojího stisknutí upravíte v Nastaveních > Obecné > Zpřístupnění > Tlačítko plochy.

 

Po zapnutí funkce AssistiveTouch uvidíte nabídku AssistiveTouch. 

Můžete ji přetáhnout k libovolnému okraji obrazovky. Otevřete ji klepnutím. Nabídku AssistiveTouch zavřete jednoduše tak, že na ni klepnete, když je otevřená.

 

Ovládání zařízení funkcí AssistiveTouch

Funkcí AssistiveTouch najdete a změníte určitá nastavení zařízení, například hlasitost, otáčení obrazovky, zamčení obrazovky a další. Klepněte na nabídku AssistiveTouch a pak na nastavení, které chcete změnit.

Zařízení vypnete tímto postupem:

 1. Otevřete nabídku AssistiveTouch a klepněte na možnost Zařízení.
 2. Klepněte na možnost Uzamknout obrazovku a podržte ji, dokud se nezobrazí nápis „vypněte přejetím“.

Pomocí AssistiveTouch se můžete dostat i na plochu. Stačí otevřít nabídku AssistiveTouch a klepnout na možnost Plocha. Chcete-li použít Siri, otevřete nabídku AssistiveTouch a klepněte na Siri. Siri uvidíte pouze na zařízeních s iOS 5 nebo novějším.

Oznámení zobrazíte otevřením nabídky AssistiveTouch a klepnutím na Oznam. centrum. Do Ovládacího centra se dostanete otevřením nabídky AssistiveTouch a klepnutím na Ovládací centrum. Tady můžete například zapnout a vypnout Bluetooth, ovládat AirPlay a AirDrop, otevřít Fotoaparát a další.

Používání 3D Touch s AssistiveTouch

Na iPhonu 6s a iPhonu 6s Plus můžete s AssistiveTouch používat i 3D Touch. 3D Touch vám usnadní přístup k častým úkonům, třeba posílání zpráv a e-mailů nebo focení. Chcete-li najít 3D Touch, otevřete nabídku AssistiveTouch a klepněte na Vlastní.

3D Touch funguje tak, že si klepnutím zobrazíte náhled požadovaného obsahu (gesto zvané Peek). Druhým klepnutím přejdete do plného zobrazení obsahu (gesto zvané Pop).

Volba gesta 3D Touch:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Upravit nejvyšší úroveň nabídky > Akce 3D Touch. 
 2. Zvolte akci, kterou chcete provést při použití 3D Touch na ikoně AssistiveTouch.

Používání gest

Přejetí nebo tažení více prsty:

 1. Otevřete nabídku AssistiveTouch a klepněte na možnost Zařízení > Další > Gesta. 
 2. Vyberte počet prstů přidružený ke gestu, které chcete provést.
 3. Jakmile se zobrazí kolečka, přejeďte nebo táhněte směrem, který gesto vyžaduje.
 4. Po dokončení klepněte na tlačítko nabídky.

Sevření:

 1. Otevřete nabídku AssistiveTouch a klepněte na možnost Oblíbené > Sevřít.
 2. Jakmile se zobrazí kolečka sevření, přesuňte ho na libovolné místo na displeji. 
 3. Přetáhněte kolečka sevření k sobě nebo od sebe.
 4. Po dokončení klepněte na tlačítko nabídky. 

Svá vlastní gesta vytvoříte jakýmkoli z těchto způsobů:

 • Otevřete nabídku AssistiveTouch. Klepněte na možnost Oblíbené a vyberte prázdný zástupný rámeček pro gesto   . 
 • Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Vytvořit nové gesto. Pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: