Používání funkce AssistiveTouch na Apple Watch

S funkcí AssistiveTouch můžete k navigaci a ovládání Apple Watch využívat gesta rukou.

Co potřebujete

AssistiveTouch je kompatibilní s Apple Watch Series 4 a novějšími, Apple Watch SE (1. generace) a novějšími, a s Apple Watch Ultra a novějšími. Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi watchOS.

Zapnutí funkce AssistiveTouch na Apple Watch

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení. 
 2. Klepněte na Zpřístupnění a potom na AssistiveTouch.
 3. Klepnutím na AssistiveTouch funkci zapněte a akci potvrďte klepnutím na OK. Nebo můžete klepnutím na Vyzkoušet zobrazit vizuální představení funkce.

AssistiveTouch můžete zapnout taky pomocí Siri na Apple Watch. Nebo pomocí aplikace Apple Watch na iPhonu zapněte a přizpůsobte všechny funkce AssistiveTouch.

Poklepání není k dispozici, když je zapnutý AssistiveTouch.  

Navigace na Apple Watch gesty rukou

Když zvednete zápěstí, modrý kroužek kolem obrazovky Apple Watch signalizuje, že je funkce AssistiveTouch zapnutá. Funkci AssistiveTouch aktivujete tak, že dvakrát rychle sevřete ruku v pěst. Barvu tohoto vizuálního signálu můžete změnit v nabídce Zpřístupnění > AssistiveTouch > Barva. Vizuální signál můžete také vypnout v nabídce Zpřístupnění > AssistiveTouch > Gesta rukou > Aktivační gesto.

Po aktivaci funkce AssistiveTouch se kolem první položky na obrazovce objeví kroužek zaměření. Kroužek zaměření udává, že na položku můžete klepnout pomocí funkce AssistiveTouch.

S výchozími akcemi můžete k navigaci v Apple Watch používat následující gesta rukou:

 • Přechod na další položku: spojení prstů (klepněte ukazováčkem o palec)
 • Přechod o položku zpět: dvojí spojení prstů (dvakrát rychle klepněte ukazováčkem o palec)
 • Klepnutí na položku: sevření (zavřete ruku v pěst)
 • Zobrazení nabídky akcí: dvojí sevření pěsti (dvakrát rychle zavřete ruku v pěst). V nabídce akcí můžete pomocí funkce AssistiveTouch provádět řadu akcí, jako je posouvání, stisknutí korunky Digital Crown a další.

Přizpůsobení gest rukou funkce AssistiveTouch

 1. Otevřete aplikaci Nastavení na Apple Watch, nebo aplikaci Watch na připojeném iPhonu.
 2. Klepněte na Zpřístupnění > AssistiveTouch > Gesta rukou.
 3. Klepněte na gesto a pak vyberte akci, kterou chcete tímto gestem provést.

Můžete si také přizpůsobit gesto rukou, které aktivuje AssistiveTouch. Přejděte do nabídky Zpřístupnění > AssistiveTouch > Gesta rukou > Aktivační gesto.

Používání ručního nebo automatického hledání

Pokud máte v nabídce Nastavení > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Způsob hledání zapnuté Ruční hledání, gesty rukou ovládáte, kdy se AssistiveTouch přesune na další položku na obrazovce a kdy se na položku klepne.

Pokud máte zapnuté automatické hledání, hodinky Apple Watch se automaticky přesouvají z položky na položku.

Při automatickém hledání můžete použít následující výchozí gesta:

 • Zobrazení nabídky akcí: spojení prstů
 • Obrácení směru: dvojité dvojí spojení prstů
 • Sevřením nebo dvojím sevřením pěsti při používání automatického hledání provedete akci, kterou jste těmto gestům přiřadili.

Používání možnosti Potvrdit s funkcí AssistiveTouch

Pomocí funkce AssistiveTouch můžete dvakrát stisknout boční tlačítko na Apple Watch, například když potvrzujete platbu pomocí Apple Pay nebo odemykáte Mac.

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zpřístupnění > AssistiveTouch.
 3. Klepněte na Potvrdit pomocí AssistiveTouch a pak na tlačítko Pokračovat.
 4. Dvakrát stiskněte boční tlačítko a zadejte kód.
 5. Potvrďte akci opětovným dvojitým stisknutím bočního tlačítka.

Po zapnutí této funkce můžete potvrzovat platbu Apple Pay pomocí nabídky akcí nebo odemykat Mac dvojím sevřením pěsti.

Navigace v Apple Watch pomocí ukazatele pohybu

Funkci AssistiveTouch můžete používat také s ukazatelem pohybu. Ten se na obrazovce Apple Watch zobrazuje jako kruhová ikona a jeho pohyb můžete ovládat nakláněním Apple Watch. Ukazatel pohybu aktivujete zatřesením zápěstím nebo pomocí nabídky akcí.

Aktivace ukazatele pohybu zatřesením zápěstím

 1. Klepněte na Nastavení > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Ukazatel pohybu > Ovládání setrvání.
 2. Klepnutím na Spustit zatřesením tuto funkci zapnete.
 3. Zvedněte hodinky Apple Watch a zatřeste zápěstím, aby se zobrazil ukazatel pohybu.

Aktivace ukazatele pohybu pomocí nabídky akcí

 1. Zobrazte nabídku akcí pomocí gesta rukou. Výchozím gestem je dvojité sevření pěsti.
 2. V nabídce akcí se pohybujte vpřed pomocí výchozího gesta spojení prstů, dokud není vybrána možnost Interakce. Pak na tuto možnost klepněte sevřením pěsti.
 3. Klepněte na položku Ukazatel pohybu.

Když pohybujete ukazatelem pohybu a ten se zastaví nad položkou, můžete na ni klepnout gestem ruky. Nebo můžete nechat ukazatel pohybu vybrat položku automaticky po uplynutí zadaného intervalu. Ukazatel pohybu můžete také nastavit tak, aby při výběru položky na obrazovce zobrazil nabídku akcí.

Ukazatel pohybu může pomoct přejet prstem po obrazovce Apple Watch s aktivními okraji. Když ukazatel pohybu umístíte poblíž okraje obrazovky, provede se v tomto směru akce přejetí prstem. Tyto aktivní okraje si můžete přizpůsobit v nabídce Zpřístupnění > AssistiveTouch > Ukazatel pohybu.

Používání nabídky akcí funkce AssistiveTouch

Nabídka akcí je seznam položek, na které můžete klepnout a provádět akce ve všech oblastech Apple Watch. Nabídka akcí je kontextová, takže se mění tak, aby zobrazovala relevantní akce podle toho, jak Apple Watch používáte.

Chcete-li použít nabídku akcí, proveďte s ní spojené gesto ruky (výchozím gestem je dvojité sevření pěsti). Potom pomocí gest přejděte v seznamu položek dopředu nebo zpátky a klepněte na nějakou položku.

Chcete-li si nabídku akcí funkce AssistiveTouch přizpůsobit, klepněte na Nastavení > Zpřístupnění > AssistiveTouch > Přizpůsobit nabídku. Pak můžete:

 • V části Oblíbené klepnout na Přidat akci a následně klepnout na akci, kterou chcete zobrazit v nabídce akcí vedle výchozích položek
 • Vybrat, kde se má nabídka akcí zobrazovat
 • Zvětšit velikost nabídky

Používání automatického posouvání v nabídce akcí

Funkce automatického posouvání vám umožní pomocí gest rukou provádět akce, jako je otáčení korunky Digital Crown nebo přejetí prstem nahoru nebo dolů po obrazovce hodinek.

 1. Zobrazte nabídku akcí pomocí gesta rukou. Výchozím gestem je dvojité sevření pěsti.
 2. V nabídce akcí se pohybujte vpřed pomocí výchozího gesta spojení prstů, dokud není vybrána možnost Automatické posouvání. Pak na tuto možnost klepněte sevřením pěsti.
 3. Pomocí gesta spojení prstů se pohybujte možnostmi automatického posouvání a sevřením pěsti jednu z nich vyberte.

Akce automatického posouvání rozlišují kontext a přizpůsobí se tomu, co máte na obrazovce. Pokud například používáte aplikaci pro přehrávání zvuku, výběrem korunky Digital Crown zvýšíte hlasitost. Při využívání funkce automatického posouvání se na obrazovce zobrazují pokyny, které usnadňují její použití.

Používání rychlých akcí při zobrazení upozornění

Pomocí rychlých akcí můžete zareagovat, když se na Apple Watch zobrazí upozornění. Když vám například někdo volá, zobrazí se nápověda s upozorněním, že hovor můžete přijmout dvojitým sevřením pěsti. Rychlé akce můžete také použít k odložení budíku nebo zastavení časovače. Chcete-li rychlou akci zrušit, spojte dvakrát prsty.

Pokud chcete zapnout nebo vypnout rychlé akce, přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Rychlé akce.

Datum zveřejnění: