Změna jazyku titulků nebo zvuku u filmů a TV pořadů z iTunes Storu

Některý videoobsah z iTunes Storu obsahuje i zvukovou stopu v alternativních jazycích nebo jiné funkce zpřístupnění, jako skryté titulky (CC), titulky pro neslyšící a nedoslýchavé (SDH) nebo zvukové popisy (AD). Tyto funkce se dají používat na iOS zařízení, počítači, Apple TV a v některých aplikacích nebo službách.

iPhone X se zobrazenými částmi Jazyky a Přístupnost na stránce s informacemi o filmu v iTunes Storu.

Jak v iTunes Storu najít obsah s titulky nebo alternativními jazyky zvuku

V iTunes Storu přejděte na stránku s informacemi o filmu a sjeďte dolů k části Jazyky.

Alternativní jazyky zvuku jsou uvedené napravo od části Další. Pokud je za jazykem v závorce uvedeno jenom „Titulky“ nebo „Skryté titulky“, film neobsahuje pro daný jazyk zvukovou stopu, ale jenom titulky nebo skryté titulky.

Jak v iTunes Storu najít obsah s funkcemi zpřístupnění

V iTunes Storu přejděte na stránku s informacemi o filmu a sjeďte dolů k části Přístupnost.

Anebo můžete v iTunes Storu vyhledat „titulky“, „skryté titulky“, „SDH“ nebo „AD“.

Funkce zpřístupnění v iTunes Storu

K funkcím zpřístupnění dostupným v iTunes Storu patří klasické titulky, skryté titulky a zvukové popisy obsahu. Dostupnost těchto funkcí se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.

Skryté titulky (CC) jsou vizuální přepis všech dialogů ve videu i případné neverbální komunikace. Někdy je taky ve skrytých titulcích vyznačeno, kdo zrovna mluví.

Titulky pro neslyšící a nedoslýchavé (SDH) jsou podobná věc jako skryté titulky, ale obsah s SDH může být dostupný i v některých případech, kdy nejsou dostupné CC, a taky může být k dispozici v jiných jazycích.
 

Zvukové popisy obsahu (AC) pomocí namluvené zvukové stopy popisují, co se děje na obrazovce. Přečtěte si víc o zvukových popisech videa.

 


Změna jazyku titulků nebo zvuku

Pokud sledujete video, které obsahuje CC, SDH, AC nebo alternativní jazyky zvuku, měl by vám váš přehrávač nabídnout možnost, jak tyto funkce zpřístupnění využít – většinou pomocí nabídky Audio a titulky, která bývá vyznačená ikonou řečové bubliny.

Jiné aplikace a webové přehrávače můžou zobrazovat tlačítko CC nebo jiné ovládací prvky.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

iPhone X s pozastaveným filmem Vražda v Orient expresu. V pravém spodním rohu je zvětšená nabídka Audio a titulky.

 1. Při sledování filmu klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky.
 2. Klepněte na ikonu řečové bubliny.
 3. Vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud nevidíte možnost SDH nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění. Přejděte do části Média a klepněte na Titulky a skryté titulky. Klepnutím na Skryté titulky + neslyšící si titulky zapněte. Jestli chcete upravit vzhled titulků, klepněte na Styl a nastavte různé možnosti.

Na Macu nebo PC

Oříznutý obrázek Macu s pozastaveným filmem Vražda v Orient expresu. V pravém spodním rohu je otevřená nabídka Zvuk a titulky.

 1. Přesuňte ukazatel na video.
 2. Klikněte na ikonu řečové bubliny.
 3. Vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud nevidíte možnost SDH nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, udělejte tohle:

 • Na Macu zvolte v horní části obrazovky nabídku Apple () > Předvolby systému. Klikněte na Zpřístupnění a potom na bočním panelu na Titulky. Zapněte volbu Preferovat skryté titulky a titulky pro neslyšící. Jestli chcete upravit vzhled titulků, vyberte si z možností na této obrazovce.
 • Na PC zvolte v nabídce v horní části okna iTunes možnost Úpravy > Předvolby a klikněte na panel Přehrávání. Zapněte volbu Upřednostňovat skryté titulky a titulky pro neslyšící. Jestli chcete upravit vzhled titulků, vyberte možnost z nabídky napravo od nápisu Styl titulků anebo klikněte na tlačítko Konfigurovat.

Na Apple TV

Televize s pozastaveným filmem Vražda v Orient expresu. V horní části obrazovky je vidět nabídka Apple TV Audio a titulky.

 1. Při sledování videa přejeďte po dotykovém povrchu ovladače dolů.
 2. Přejetím doprava zobrazte nabídky Titulky nebo Audio.
 3. Přejeďte dolů a vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud nevidíte možnost SDH nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky. Zapněte volbu Skryté titulky a SDH. Jestli chcete upravit vzhled titulků, zvolte Styl a nastavte různé možnosti.


Pokud máte Apple TV (2. generace) nebo Apple TV (3. generace), během přehrávání videa podržte na dálkovém ovladači na tři vteřiny tlačítko Vybrat. Zobrazí se panel Titulky.

Na iPodu nano (7. generace)

 1. Při sledování videa klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky.
 2. Klepnutím na ikonu řečové bubliny otevřete nabídku Audio a titulky.
 3. Vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud nevidíte možnost SDH nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky. Na téhle obrazovce můžete nastavit i vzhled titulků.


Další informace

 • Některé aplikace a webové stránky můžou mít vlastní ovládací prvky na nastavení titulků ve videích. Pokud při sledování videa v aplikace nebo na webu nevidíte ovládací prvky titulků, kontaktujte vývojáře aplikace nebo majitele webu a požádejte je o další informace.
 • Pokud film streamujete pomocí AirPlay z iOS zařízení nebo iTunes na počítači do Apple TV, můžete během sledování změnit jazyk zvuku a funkce zpřístupnění přímo na iOS zařízení nebo na počítači.


Filmy a TV pořady z iTunes Storu nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. V závislosti na zemi a oblasti se můžou lišit i jazyky a funkce zpřístupnění, které jsou u obsahu podporované. Podívejte se, co je dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Datum zveřejnění: