Změna jazyka titulků nebo zvukové stopy u filmů a TV pořadů v aplikaci Apple TV a iTunes Storu.

Některý videoobsah z iTunes Storu a aplikace Apple TV obsahuje i zvukovou stopu v alternativních jazycích nebo jiné funkce zpřístupnění, jako skryté titulky (CC), titulky pro neslyšící a nedoslýchavé (SDH) nebo zvukové popisy (AD). Tyto funkce se dají používat na iOS zařízení, počítači, Apple TV a v některých aplikacích nebo službách.

Vyhledání obsahu s alternativními jazyky titulků nebo zvukových stop

V iTunes Storu nebo aplikaci Apple TV přejděte na stránku s informacemi o filmu nebo pořadu a sjeďte dolů na oddíl Jazyky.

Alternativní jazyky zvukové stopy jsou uvedené napravo od části Další. Pokud je za jazykem v závorce uvedeno jenom Titulky nebo CC, film neobsahuje pro daný jazyk zvukovou stopu, ale jenom titulky nebo skryté titulky.

Vyhledání obsahu s funkcemi zpřístupnění

V iTunes Storu nebo aplikaci Apple TV přejděte na stránku s informacemi o filmu nebo pořadu a sjeďte dolů na oddíl Zpřístupnění .

Anebo můžete v iTunes Storu vyhledat „skryté titulky“, „titulky“, „SDH“ nebo „AD“.

Informace o funkcích zpřístupnění v iTunes Storu a aplikaci Apple TV

Funkce zpřístupnění dostupné v iTunes Storu a aplikaci Apple TV zahrnuje klasické titulky, skryté titulky a obsah se zvukovým popisem. Dostupnost těchto funkcí se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.

Skryté titulky (CC) jsou vizuální přepis všech dialogů ve videu i případné neverbální komunikace. Někdy je taky ve skrytých titulcích vyznačeno, kdo zrovna mluví.

Titulky pro neslyšící a nedoslýchavé (SDH) jsou podobná věc jako skryté titulky, ale obsah s SDH může být dostupný i v některých případech, kdy nejsou dostupné CC, a taky může být k dispozici v jiných jazycích.
 

Zvukové popisy obsahu (AC) pomocí namluvené zvukové stopy popisují, co se děje na obrazovce. Přečtěte si víc o zvukových popisech videa.

 


Změna jazyku titulků nebo zvuku

Pokud sledujete video, které obsahuje CC, SDH, AC nebo alternativní jazyky zvukové stopy, měl by vám váš přehrávač nabídnout možnost, jak tyto funkce zpřístupnění využít – většinou pomocí nabídky Audio a titulky, která bývá vyznačená ikonou řečové bubliny.

Jiné aplikace a webové přehrávače můžou zobrazovat tlačítko CC nebo jiné ovládací prvky.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Při sledování filmu klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky.
 2. Klepněte na ikonu řečové bubliny.
 3. Vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud nevidíte možnost SDH nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění. Přejděte do části Média a klepněte na Titulky a skryté titulky. Klepnutím na Skryté titulky + neslyšící si titulky zapněte. Jestli chcete upravit vzhled titulků, klepněte na Styl a nastavte různé možnosti.

Na Macu nebo PC

 1. Přesuňte ukazatel na video.
 2. Klikněte na ikonu řečové bubliny.
 3. Vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud nevidíte možnost SDH nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, udělejte tohle:

 • Na Macu zvolte v horní části obrazovky nabídku Apple () > Předvolby systému. Klikněte na Zpřístupnění a potom na bočním panelu na Titulky. Zapněte volbu Preferovat skryté titulky a titulky pro neslyšící. Jestli chcete upravit vzhled titulků, vyberte si z možností na této obrazovce.
 • Na PC zvolte v nabídce v horní části okna iTunes možnost Úpravy > Předvolby a klikněte na panel Přehrávání. Zapněte volbu Preferovat skryté titulky a titulky pro neslyšící. Jestli chcete upravit vzhled titulků, vyberte možnost z nabídky napravo od nápisu Styl titulků anebo klikněte na tlačítko Konfigurovat.

Na Apple TV

 1. Při sledování videa přejeďte po dotykovém povrchu ovladače dolů.
 2. Přejetím doprava zobrazte nabídky Titulky nebo Audio.
 3. Přejeďte dolů a vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud možnost SDH nevidíte nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky. Zapněte volbu Skryté titulky a SDH. Jestli chcete upravit vzhled titulků, zvolte Styl a nastavte různé možnosti.

Pokud máte Apple TV (2. generace) nebo Apple TV (3. generace), během přehrávání videa podržte na dálkovém ovladači na tři vteřiny tlačítko Vybrat. Zobrazí se panel Titulky.

Na chytré televizi

 1. Při sledování videa v aplikaci Apple TV stiskněte na ovladači šipku dolů. Někteří výrobci můžou používat jiná tlačítka.
 2. Přejděte do nabídky Titulky nebo Zvuk.
 3. Zvolte možnosti jazyka nebo titulků, které chcete použít.

Pokud nevidíte možnost SDH nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky. Zapněte volbu Skryté titulky a SDH. Jestli chcete upravit vzhled titulků, zvolte Styl a nastavte různé možnosti.

Na iPodu nano (7. generace)

 1. Při sledování videa klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky.
 2. Klepnutím na ikonu s bublinou dialogů otevřete nabídku Audio a titulky.
 3. Vyberte jazyk nebo titulky, které chcete použít.

Pokud nevidíte možnost SDH nebo chcete zapnout CC nebo SDH už ve výchozím nastavení, přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Titulky a skryté titulky. Na téhle obrazovce můžete nastavit i vzhled titulků.


Další informace

 • Některé aplikace a webové stránky můžou mít vlastní ovládací prvky na nastavení titulků ve videích. Pokud při sledování videa v aplikace nebo na webu nevidíte ovládací prvky titulků, kontaktujte vývojáře aplikace nebo majitele webu a požádejte je o další informace.
 • Pokud film streamujete pomocí AirPlay z iOS zařízení nebo iTunes na počítači do Apple TV, můžete během sledování změnit jazyk zvuku a funkce zpřístupnění přímo na iOS zařízení nebo na počítači. Pokud máte chytrou televizi kompatibilní s AirPlay 2, nastavení umožňující zapnout titulky najdete v nastavení AirPlay samotné televize.


Filmy a TV pořady z iTunes Storu a Apple TV nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. V závislosti na zemi a oblasti se můžou lišit i jazyky a funkce zpřístupnění, které jsou u obsahu podporované. Podívejte se, co je dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Datum zveřejnění: