Používání braillského řádku Freedom Scientific Focus Blue s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Freedom Scientific Focus Blue s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesy zařízení.

Následující příkazy můžete použít na braillských řádcích Freedom Scientific:

  • Focus 14 Blue
  • Focus 80 Blue
  • Focus 40 Blue

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Pravé navigační kolébkové tlačítko nahoru
Přechod na další položku Pravé navigační kolébkové tlačítko dolů
Posun o stránku vlevo Pravé kolébkové tlačítko nahoru
Posun o stránku vpravo Pravé kolébkové tlačítko dolů
Posun o stránku nahoru Levé kolébkové tlačítko nahoru
Posun o stránku dolů Levé kolébkové tlačítko dolů
Aktivace tlačítka Zpět, pokud je k dispozici Levý volič

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Levé navigační kolébkové tlačítko nahoru
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Levé navigační kolébkové tlačítko dolů

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Řádek směrových kláves
Výběr položky pod prstem Levé tlačítko režimu nebo pravé tlačítko režimu
Spuštění nebo zastavení aktuálního umístění Pravé výběrové tlačítko

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Řádek stavových směrových kláves
Panoramování Braillova písma doleva Posun doleva
Panoramování Braillova písma doprava Posun doprava

Další informace

Univerzální seznam běžných příkazů najdete na stránce Obvyklé příkazy pro VoiceOver. Přečtěte si, jak postupovat, když máte řádek Classic Focus 40 Blue.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: