Používání braillského řádku HIMS Braille EDGE 40 s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Při používání braillského řádku HIMS Braille EDGE 40 s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Levý pad doleva nebo pravý pad doleva
Přechod na další položku Levý pad doprava nebo pravý pad doprava

Posunování

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Posun o stránku vlevo F5
Posun o stránku vpravo F6
Posun o stránku nahoru F7
Posun o stránku dolů F8

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Levý pad nahoru nebo pravý pad nahoru
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Levý pad dolů nebo pravý pad dolů
Výběr předchozího nastavení rotoru F1
Výběr dalšího nastavení rotoru F2

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrovač

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Panoramování Braillova písma doleva Levá klávesa nahoru nebo pravá klávesa nahoru
Panoramování Braillova písma doprava Levá klávesa dolů nebo pravá klávesa dolů
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Přepnutí mezi základním Braillovým písmem a zkratkopisem F3
Přepnutí mezi osmibodovým a šestibodovým Braillovým písmem F4

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: