Používání braillského řádku Nippon Telesoft / Perkins Mini Seika s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Při používání braillského řádku Nippon Telesoft / Perkins Mini Seika s VoiceOverem na iOS zařízení můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Následující příkazy zařízení jde používat na těchto braillských řádcích:

  • Mini Seika 8
  • Mini Seika 16
  • Mini Seika 24

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Přechod na předchozí položku K14 nebo K19
Pravý joystick doprava K15 nebo K20

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru K16 nebo K21
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru K17 nebo K22

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Výběr položky pod prstem K13 nebo K18

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva K11
Panoramování Braillova písma doprava K11

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: