Nastavení AirPlay na Apple TV

Přečtěte si, jak nastavit, kdo může přes AirPlay přehrávat obsah na vaší Apple TV, jak používat režim konferenční místnosti a dělat další věci.

Nastavení toho, kdo může na Apple TV pouštět obsah přes AirPlay

Přejděte do Nastavení > AirPlay. Tady můžete AirPlay zapnout nebo vypnout. Taky tu můžete nastavit, kdo může přes AirPlay přehrávat obsah na vaší Apple TV:

  • Všichni: Vaši Apple TV vidí a může na ní přes AirPlay přehrávat obsah úplně každý.
  • Všichni ve stejné síti: Přes AirPlay můžou na vaší Apple TV pouštět obsah jenom lidé, kteří jsou připojení k vaší domácí Wi-Fi síti.
  • Jen členové domácnosti: Přes AirPlay můžou na vaší Apple TV pouštět obsah jenom lidé, které pozvete k ovládání domácnosti v aplikaci Domácnost.
  • Požadovat heslo: Každý, kdo bude chtít na Apple TV přehrávat obsah přes AirPlay, bude muset zadat heslo.

Změna názvu a místnosti Apple TV

Pojmenujte své zařízení Apple TV, abyste ho mohli snadno identifikovat při připojování přes AirPlay. Stačí přejít do Nastavení > Obecné > Informace > vybrat Název a změnit ho.

Když budete chtít změnit název Apple TV (2. nebo 3. generace), udělejte to v Nastavení > Obecné > Název.

V aplikaci Domácnost můžete Apple TV taky přidat do místnosti a pak do ní streamovat obsah přes AirPlay 2. Na Apple TV přejděte do Nastavení > AirPlay > Místnost a vyberte místnost.

Přečtěte si víc o přidávání a správě reproduktorů v aplikaci Domácnost.

Používání zobrazení Konferenční místnost

Zobrazení Konferenční místnost ukazuje pokyny, jak se přes AirPlay připojit k Apple TV. Všichni v místnosti tak budou vědět, jak promítat obrazovku svého zařízení s podporou AirPlay na displej připojený k Apple TV.

Režim konferenční místnosti zapnete takto:

  1. Ujistěte se, že máte v Apple TV nejnovější verzi tvOS.
  2. Přejděte do Nastavení > AirPlay > Konferenční místnost.
  3. Zapněte zobrazení Konferenční místnost.

Vyžadování PIN při používání AirPlay

Apple TV 4K a Apple TV HD vyžaduje, abyste při prvním připojení z jiného zařízení Apple přes AirPlay zadali PIN kód zobrazený na televizi. Pokud chcete vyžadovat PIN při každém použití AirPlay, přejděte do Nastavení > AirPlay > Konferenční místnost a zapněte volbu Vyžadovat PIN pokaždé.

Pokud na Apple TV máte tvOS 11.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > AirPlay > AirPlay, v části Zabezpečení vyberte Požadovat kód a nastavte, kdy se má při používání AirPlay vyžadovat kód.

Apple TV (2. a 3. generace) nebudou požadovat kód, pokud nepovolíte volbu Požadovat ověření zařízení.

Nastavení ověření zařízení pro Apple TV (2. a 3. generace)

Pokud chcete pro všechna AirPlay zařízení nastavit povinnost zadání jednorázového kódu na obrazovce, přejděte do Nastavení > AirPlay > Zabezpečení a zapněte nastavení Požadovat ověření zařízení.

Datum zveřejnění: