Nastavení a používání aplikace Domácnost

Zapínejte světla, přenastavujte termostat nebo si nastavte scénu, která změní obojí najednou. V aplikaci Domácnost můžete snadno a bezpečně ovládat produkty ve vaší domácnosti z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Apple Watch nebo Macu.

Nastavte si aplikaci Domácnost a ovládejte svou domácnost pomocí Siri. Nebo si nastavte automatizace domácnosti a nechte aplikaci Domácnost, ať všechno zařídí za vás. Přidejte televize a reproduktory a budete mít pod kontrolou přehrávání v celé domácnosti. Ovládání se dá sdílet s rodinou a přáteli. A taky si můžete nechat posílat oznámení o aktivitě u vás doma, aby vám nic neuniklo.

Než začnete

*Chytré televize Samsung kompatibilní s AirPlay 2 nepodporují HomeKit a nedají se přidat do aplikace Domácnost.

Přidání příslušenství

Příslušenství přidejte v aplikaci Domácnost na iOS zařízení. V aplikaci Domácnost na Macu se přidávat nedají. Před nastavením příslušenství zkontrolujte pár věcí:

 • Přesvědčte se, že je zapnutý a v dosahu.
 • Podívejte se do příručky k příslušenství, jestli pro fungování s HomeKitem nepotřebuje další hardware.

Pak postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Domácnost a klepněte na Přidat příslušenství nebo na .
 2. Fotoaparátem iOS zařízení naskenujte osmimístný kód HomeKitu nebo QR kód, který najdete na produktu nebo v jeho dokumentaci. Pokud máte iPhone 7 nebo novější a na příslušenství je uvedený symbol , přidejte příslušenství tak, že k němu iPhone přiložíte.
 3. Když se příslušenství objeví v seznamu, klepněte na něj. Pokud se zobrazí dotaz „Chcete přidat příslušenství do sítě?“, klepněte na Povolit.
 4. Pojmenujte příslušenství a přiřaďte je k místnosti, abyste ho v aplikaci Domácnost snáz poznali a mohli jste je ovládat pomocí Siri.
 5. Klepněte na Další a potom na Hotovo.

Přečtěte si, jak do aplikace Domácnost přidat HomePod, Apple TV nebo chytré televize a reproduktory kompatibilní s AirPlay 2.

Některá příslušenství jako světla Phillips Hue nebo termostaty Honeywell vyžadují další nastavení v aplikaci výrobce.

Změna informací o příslušenství

Jakmile příslušenství přidáte na iOS zařízení, můžete jeho informace dál upravovat na iOS zařízení i na Macu.

 • Na iOS zařízení: Podržte na příslušenství prst a klepněte na Nastavení.
 • Na Macu: Dvakrát na příslušenství klikněte a potom klikněte na Nastavení.

Teď ho můžete přejmenovat nebo změnit místnost, ve které se nachází. Když zapnete volbu Přidat do oblíbených, budete moci příslušenství ovládat z Ovládacího centra, z panelu Domácnost a pomocí Apple Watch. 

Příslušenství můžete i seskupovat (třeba dát dohromady všechna světla) a pak je ovládat najednou.

Přečtěte si, jak ověřit stav příslušenství podporujících HomeKit a nechat si od nich posílat oznámení.

V Ovládacím centru můžete pracovat až s devíti příslušenstvími přidanými mezi oblíbené.

     

Ovládání příslušenství

Příslušenství můžete zapínat a ovládat pomocí Siri. Anebo ručně v aplikaci Domácnost.

Zapnutí nebo vypnutí příslušenství:

 • Na iOS zařízení nebo Apple Watch na příslušenství klepněte.
 • Na Macu na příslušenství klikněte.

Vyhledání a upravení dalších funkcí, například jasu, barvy nebo teploty:

 • Na iOS zařízení nebo Apple Watch podržte na příslušenství prst.
 • Na Macu na příslušenství dvakrát klikněte.

Chcete svou domácnost ovládat, i když jste pryč? Tak si z HomePodu, Apple TV nebo iPadu vytvořte domácí centrum.

Ovládání více příslušenství pomocí scén

Pomocí scén můžete ovládat víc příslušenství najednou. Můžete si třeba vytvořit scénu nazvanou „Jsem doma“ a potom jediným klepnutím odemknout vchodové dveře a rozsvítit všechna světla. Nebo vytvořit scénu „Ráno“, která na HomePodu, Apple TV nebo na reproduktoru s podporou AirPlay 2 začne přehrávat váš oblíbený playlist. Pomocí scén v aplikaci Domácnost si můžete usnadnit a zpříjemnit každodenní činnosti. 

Na iOS zařízení:

 1. V aplikaci Domácnost klepněte v pravém horním rohu na  a potom na Přidat scénu.
 2. Vyberte některou z navržených scén. Nebo si vytvořte vlastní a pak ji pojmenujte.
 3. Klepněte na Přidat příslušenství.
 4. Klepněte na příslušenství, které chcete přidat, a potom na Hotovo.
 5. Nastavení příslušenství změníte tak, že na něm podržíte prst. Chcete-li se podívat na náhled scény, klepněte na Otestovat scénu. A když zapnete volbu Přidat do oblíbených, budete moct scénu ovládat z Ovládacího centra, z panelu Domácnost a pomocí Apple Watch.
 6. Klepněte na Hotovo.

Na Macu:

 1. V aplikaci Domácnost klikněte na ikonu Přidat a potom na Přidat scénu.
 2. Vyberte některou z navržených scén. Nebo si vytvořte vlastní a pak ji pojmenujte.
 3. Klikněte na Přidat příslušenství.
 4. Klikněte na příslušenství, které chcete přidat, a potom na Hotovo.
 5. Nastavení příslušenství změníte tak, že na něj dvakrát kliknete. Jestli se chcete podívat na náhled scény, klikněte na Otestovat scénu. A když zapnete volbu Přidat do oblíbených, budete moct scénu ovládat z Ovládacího centra, z panelu Domácnost a pomocí Apple Watch.
 6. Klikněte na Hotovo.

Scénu aktivujete klepnutím nebo kliknutím. Anebo řekněte Siri. Když si nastavíte domácí centrum, budete scény moct automatizovat.

Jestli chcete do scény přidat příslušenství nebo ho naopak odebrat, na iOS zařízení scénu podržte a klepněte na Nastavení. Na Macu na scénu dvakrát klikněte a potom klikněte na Nastavení.

Zařazení příslušenství do místností a zón

Uspořádejte si příslušenství do místností, abyste měli přehled o tom, který kam patří, a mohli jste ovládat místnosti pomocí Siri. Jednotlivé místnosti můžete seskupit do zón, třeba podle pater.

Přidání místnosti

Na iOS zařízení:

 1. Na panelu Místnosti klepněte v levém horním rohu na  a potom na Nastavení místnosti.
 2. Klepněte na Přidat místnost.
 3. Přidanou místnost pojmenujte a klepněte na Uložit.

Mezi jednotlivými místnostmi přepnete tak, že u spodního okraje obrazovky klepnete na panel Místnosti a potom přejedete prstem doleva nebo doprava.

Na Macu:

 1. Na řádku nabídek klikněte na Úpravy > Upravit místnost.
 2. Klikněte na Místnosti.
 3. Klikněte na Přidat místnosti. 
 4. Přidanou místnost pojmenujte, klikněte na Uložit a potom na Hotovo.

Mezi jednotlivými místnostmi přepnete tak, že na panelu nástrojů kliknete na ikonu Domácnost a potom vyberete místnost. Anebo přejděte na panel Místnosti a přejeďte dvěma prsty doleva nebo doprava po Trackpadu nebo myši Magic Mouse.

Přiřazení příslušenství k místnosti

 • Na iOS zařízení: Podržte na příslušenství prst, klepněte na Nastavení > Místnost, vyberte místnost a klepněte na Hotovo.
 • Na Macu: Dvakrát na příslušenství klikněte a potom v pravém horním rohu klikněte na Nastavení. Klikněte na Místnost, vyberte místnost a klikněte na Hotovo.

Zařazení místností do zón

Uspořádejte si místnosti do zón, třeba podle pater, abyste mohli snáz ovládat různé části domova pomocí Siri.

Na iOS zařízení:

 1. Na panelu Místnosti klepněte v levém horním rohu na  a potom na Nastavení místnosti.
 2. Klepněte na místnost, třeba Obývák.
 3. Klepněte na Zóna. Klepněte na některou z navržených zón nebo na Vytvořit novou.
 4. Klepněte na Hotovo.

Na Macu:

 1. Zvolte Úpravy > Upravit místnost.
 2. Klikněte na Místnosti a potom na místnost.
 3. Klikněte na Zóna a potom klikněte na některou z navržených zón nebo na Vytvořit novou.
 4. Klikněte na Hotovo.

Smazání domácnosti nebo odebrání příslušenství

Odebrání příslušenství z aplikace Domácnost:

 • Na iOS zařízení: Podržte na příslušenství prst, klepněte na Nastavení, sjeďte dolů a klepněte na Odstranit příslušenství.
 • Na Macu: Dvakrát klikněte na příslušenství, klikněte na Nastavení, sjeďte dolů a klikněte na Odstranit příslušenství.

Chcete-li odebrat jednotlivá příslušenství připojená k mostu, jako je například Philips Hue Bridge, použijte aplikaci od výrobce mostu. Chcete-li odebrat všechna příslušenství připojená k mostu, přejděte do aplikace Domácnost, klepněte na Nastavení domácnosti > Centra a mosty a vyberte most, který chcete odstranit. 

Když z aplikace Domácnost odeberete svou domácnost, smažou se i všechna její data jako příslušenství, scény, automatizace nebo lidé, které jste přizvali ke sdílení ovládání. Navíc každé příslušenství budete muset resetovat, než ho budete moct znova použít. Podívejte se, jestli na příslušenství není resetovací tlačítko, případně nahlédněte do příručky nebo se zeptejte výrobce.

Smazání domácnosti a všech jejích dat z aplikace Domácnost:

 • Na iOS zařízení: Klepněte v levém horním rohu na , sjeďte dolů a klepněte na Odstranit domácnost.
 • Na Macu: Klikněte na Úpravy > Upravit domácnost, sjeďte dolů a klepněte na Odstranit domácnost.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: