Nastavení a používání aplikace Domácnost

Zapínejte světla, přenastavujte termostat nebo si nastavte scénu, která změní obojí. V aplikaci Domácnost můžete z iOS zařízení snadno a bezpečně ovládat produkty ve vaší domácnosti – z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Apple Watch nebo Macu.

Nastavte si aplikaci Domácnost a ovládejte svou domácnost pomocí Siri. Nebo si nastavte automatizace domácnosti a nechte aplikaci Domácnost, ať všechno zařídí za vás. Přidejte televize a reproduktory a ovládejte, co hraje, v celé domácnosti. Ovládání se dá sdílet s rodinou a přáteli. A taky si můžete nechat posílat oznámení o aktivitě u vás doma, aby vám nic neuniklo.

Než začnete

*Chytré televize Samsung kompatibilní s AirPlay 2 HomeKit nepodporují a do aplikace Domácnost je přidat nejde.

Přidání spotřebičů

Spotřebiče přidejte v aplikaci Domácnost na iOS zařízení. V aplikaci Domácnost na Macu se přidávat nedají. Před nastavením spotřebiče zkontrolujte pár věcí:

 • Přesvědčte se, že je zapnutý a v dosahu.
 • Podívejte se do příručky ke spotřebiči, jestli pro fungování s HomeKitem nepotřebuje další hardware.

Pak postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Domácnost a klepněte na Přidat příslušenství nebo na ikonu Přidat.
 2. Fotoaparátem iOS zařízení naskenujte osmimístný kód HomeKitu nebo QR kód, který najdete na spotřebiči nebo v jeho dokumentaci. Pokud máte iPhone 7 nebo novější a na spotřebiči je uvedený symbol , přidejte spotřebič tak, že k němu iPhone přiložíte.
 3. Když se příslušenství objeví v seznamu, klepněte na něj. Pokud se zobrazí dotaz „Chcete přidat příslušenství do sítě?“, klepněte na Povolit.
 4. Pojmenujte spotřebič a přiřaďte ho k místnosti, abyste ho v aplikaci Domácnost snáz poznali a mohli jste ho ovládat pomocí Siri.
 5. Klepněte na Další a potom na Hotovo.

Přečtěte si, jak do aplikace Domácnost přidat HomePod, Apple TV nebochytré televize a reproduktory kompatibilní s AirPlay 2.

Některé spotřebiče, jako světla Phillips Hue nebo termostaty Honeywell, vyžadují další nastavení v aplikaci výrobce.


 

Změna informací o spotřebiči

Jakmile spotřebič přidáte na iOS zařízení, můžete jeho informace dál upravovat na iOS zařízení i na Macu.

 • Na iOS zařízení: Podržte na spotřebiči prst a klepněte na Nastavení.
 • Na Macu: Dvakrát na spotřebič klikněte a potom klikněte na Nastavení.

Teď ho můžete přejmenovat nebo změnit místnost, ve které se nachází. Když zapnete volbu Přidat do oblíbených, budete moct spotřebič ovládat z Ovládacího centra, z panelu Domácnost a pomocí Apple Watch. 

Spotřebiče můžete i seskupovat (třeba dát dohromady všechna světla) a pak je ovládat najednou.

Přečtěte si, jak ověřit stav spotřebičů podporujících HomeKit a nechat si od nich posílat oznámení.

V Ovládacím centru můžete pracovat až s devíti spotřebiči přidanými mezi oblíbené.

     

Ovládání příslušenství

Spotřebiče můžete zapínat a ovládat pomocí Siri. Anebo ručně v aplikaci Domácnost.

Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče:

 • Na iOS zařízení nebo Apple Watch na spotřebič klepněte.
 • Na Macu na spotřebič klikněte.

Vyhledání a upravení dalších funkcí, například jasu, barvy nebo teploty:

 • Na iOS zařízení nebo Apple Watch podržte na spotřebiči prst.
 • Na Macu na spotřebič dvakrát klikněte.

Chcete svou domácnost ovládat, i když jste pryč? Tak si na HomePodu, Apple TV nebo iPadu nastavte domácí centrum.

Ovládání víc spotřebičů pomocí scén

Pomocí scén můžete ovládat víc spotřebičů najednou. Můžete si třeba vytvořit scénu nazvanou „Jsem tu“ a potom jediným klepnutím odemknout vchodové dveře a rozsvítit všechna světla.

Na iOS zařízení:

 1. V aplikaci Domácnost klepněte v pravém horním rohu na ikonu Přidat a potom na Přidat scénu.
 2. Vyberte některou z navržených scén. Nebo si vytvořte vlastní a pak ji pojmenujte.
 3. Klepněte na Přidat příslušenství.
 4. Klepněte na spotřebiče, které chcete přidat, a potom na Hotovo.
 5. Nastavení spotřebiče změníte tak, že na něm podržíte prst. Pokud se chcete podívat na náhled scény, klepněte na Otestovat scénu. A když zapnete volbu Přidat do oblíbených, budete moct scénu ovládat z Ovládacího centra, z panelu Domácnost a pomocí Apple Watch.
 6. Klepněte na Hotovo.

Na Macu:

 1. V aplikaci Domácnost klepněte na ikonu Přidat a potom na Přidat scénu.
 2. Vyberte některou z navržených scén. Nebo si vytvořte vlastní a pak ji pojmenujte.
 3. Klikněte na Přidat příslušenství.
 4. Klikněte na spotřebiče, které chcete přidat, a potom na Hotovo.
 5. Nastavení spotřebiče změníte tak, že na něj dvakrát kliknete. Jestli se chcete podívat na náhled scény, klikněte na Otestovat scénu. A když zapnete volbu Přidat do oblíbených, budete moct scénu ovládat z Ovládacího centra, z panelu Domácnost a pomocí Apple Watch.
 6. Klikněte na Hotovo.

Scénu aktivujete klepnutím nebo kliknutím. Anebo řekněte Siri. Když si nastavíte domácí centrum, budete scény moct automatizovat.

Jestli chcete do scény přidat spotřebič nebo ho naopak odebrat, na iOS zařízení scénu podržte a klepněte na Nastavení. Na Macu na scénu dvakrát klikněte a potom klikněte na Nastavení.

Zařazení příslušenství do místností a zón

Uspořádejte si spotřebiče do místností, abyste měli přehled o tom, který kam patří, a mohli jste ovládat místnosti pomocí Siri. Jednotlivé místnosti můžete seskupit do zón, třeba podle pater.

Přidání místnosti

Na iOS zařízení:

 1. Na panelu Místnosti klepněte v levém horním rohu na ikonu Místnosti a potom na Nastavení místnosti.
 2. Klepněte na Přidat místnost.
 3. Přidanou místnost pojmenujte a klepněte na Uložit.

Mezi jednotlivými místnostmi přepnete tak, že u spodního okraje obrazovky klepnete na panel Místnosti a potom přejedete prstem doleva nebo doprava.

Na Macu:

 1. Na řádku nabídek klikněte na Úpravy > Upravit místnost.
 2. Klikněte na Místnosti.
 3. Klikněte na Přidat místnosti. 
 4. Přidanou místnost pojmenujte, klikněte na Uložit a potom na Hotovo.

Mezi jednotlivými místnostmi přepnete tak, že na panelu nástrojů kliknete na ikonu Domácnost a potom vyberete místnost. Anebo přejděte na panel Místnosti a přejeďte dvěma prsty doleva nebo doprava po Trackpadu nebo myši Magic Mouse.

Přiřazení spotřebiče k místnosti

 • Na iOS zařízení: Podržte na spotřebiči prst, klepněte na Nastavení > Místnost, vyberte místnost a klepněte na Hotovo.
 • Na Macu: Dvakrát na spotřebič klikněte a potom v pravém horním rohu klikněte na Nastavení. Klikněte na Místnost, vyberte místnost a klikněte na Hotovo.

Zařazení místností do zón

Uspořádejte si místnosti do zón, třeba podle pater, abyste mohli snáz ovládat různé části domova pomocí Siri.

Na iOS zařízení:

 1. Na panelu Místnosti klepněte v levém horním rohu na ikonu Místnosti a potom na Nastavení místnosti.
 2. Klepněte na místnost, třeba Obývák.
 3. Klepněte na Zóna. Klepněte na některou z navržených zón nebo na Vytvořit novou.
 4. Klepněte na Hotovo.

Na Macu:

 1. Zvolte Úpravy > Upravit místnost.
 2. Klikněte na Místnosti a potom na místnost.
 3. Klikněte na Zóna a potom klikněte na některou z navržených zón nebo na Vytvořit novou.
 4. Klikněte na Hotovo.

Smazání domácnosti nebo odebrání spotřebiče

Odebrání spotřebiče z aplikace Domácnost:

 • Na iOS zařízení: Podržte na spotřebiči prst, klepněte na Nastavení, sjeďte dolů a klepněte na Odstranit příslušenství.
 • Na Macu: Dvakrát klikněte na spotřebič, klikněte na Nastavení, sjeďte dolů a klikněte na Odstranit příslušenství.

Když z aplikace Domácnost odeberete svou domácnost, smažou se i všechna její data jako spotřebiče, scény, automatizace nebo lidé, které jste přizvali ke sdílení ovládání. Navíc každý spotřebič budete muset resetovat, než ho budete moct znova použít. Podívejte se, jestli na spotřebiči není resetovací tlačítko, případně nahlédněte do příručky nebo se zeptejte výrobce.

Smazání domácnosti a všech jejích dat z aplikace Domácnost:

 • Na iOS zařízení: Klepněte v levém horním rohu na ikonu Nastavení domácnosti, sjeďte dolů a klepněte na Odstranit domácnost.
 • Na Macu: Klepněte na Úpravy > Upravit domácnost, sjeďte dolů a klepněte na Odstranit domácnost.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: