Používání braillského řádku HIMS BrailleSense Plus s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Při používání braillského řádku HIMS BrailleSense Plus s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Následující příkazy zařízení jde používat na těchto braillských řádcích:

  • BrailleSense Plus 32
  • BrailleSense Plus 18
  • BrailleSense U2
  • BrailleSense U2 Mini 
  • BrailleSense U2 QWERTY

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Aktivace tlačítka plochy F2

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Odvolat akci F3
Aktivace klávesy Vysunout F4

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva Posun doleva
Panoramování Braillova písma doprava Posun doprava

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

 

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: