Používání braillského řádku HIMS Braille Sense Plus s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Při používání braillského řádku HIMS Braille Sense Plus s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Následující příkazy zařízení jde používat na těchto braillských řádcích:

  • Braille Sense Plus 32
  • Braille Sense Plus 18
  • Braille Sense U2
  • Braille Sense U2 Mini 

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Aktivace tlačítka plochy F2

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa zařízení
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Odvolání akce F3
Aktivace klávesy Vysunout F4

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva Posun doleva
Panoramování Braillova písma doprava Posun doprava

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

 

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: