Používání braillského řádku Humanware Brailliant B 80 s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Humanware Brailliant B 80 s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Nahoru nebo C1
Přechod na další položku Dolů nebo C4
Přechod na první položku C1 + C2 + C3
Přechod na poslední položku C4 + C5 + C6
Přechod na stavový řádek C2 + C3 + C4
Přechod do Oznamovacího centra C4 + C6
Přechod do Ovládacího centra C2 + C5
Aktivace tlačítka Zpět, je-li k dispozici C1 + C2

Posunování

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Posun o stránku vlevo C2 + C4 + C6
Posun o stránku vpravo C1 + C3 + C5
Posun o stránku nahoru C3 + C4 + C5 + C6
Posun o stránku dolů C1 + C4 + C5 + C6

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Nahoru + doleva nebo C3
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Doprava + dolů nebo C6
Výběr předchozího nastavení rotoru C2 + C3
Výběr dalšího nastavení rotoru C5 + C6

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Výběr položky pod prstem C3 + C6
Aktivace tlačítka plochy C1 + C2 + C5
Aktivace klávesy Smazat C1 + C4 + C5
Aktivace klávesy Return C1 + C5
Aktivace tlačítka zvýšení hlasitosti C3 + C4 + C5
Aktivace tlačítka snížení hlasitosti C1 + C2 + C6
Aktivace klávesy Vysunout C1 + C4 + C6

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Čtení stránky od vybrané položky C1 + C2 + C3 + C5
Čtení stránky od začátku C2 + C4 + C5 + C6
Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků C3 + C4

Úpravy

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Výběr všeho C2 + C5 + C6
Výběr textu C2 + C3 + C5 + C6
Zrušit výběr textu C2 + C3 + C5
Tab C2 + C3 + C4 + C5
Shift Tab C1 + C2 + C5 + C6
Vyjmout C1 + C3 + C4 + C6
Kopírovat C1 + C4
Vložit C1 + C2 + C3 + C6
Odvolat akci C1 + C3 + C5 + C6
Opakovat akci C2 + C3 + C4 + C6
Změna štítku položky C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Control

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Pozastavení nebo pokračování ve čtení C1 + C2 + C3 + C4
Zapnutí nebo vypnutí čtení C1 + C3 + C4
Spuštění nápovědy VoiceOveru C1 + C3

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva Doleva nebo C2
Panoramování Braillova písma doprava Doprava nebo C5
Přepnutí historie oznámení C1 + C3 + C4 + C5
Další výstupní model C1 + C2 + C4 + C5
Další vstupní model C2 + C3 + C6

Další informace

Univerzální seznam běžných příkazů naleznete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro navigaci VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: