Používání braillského řádku Baum Pronto! s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Při používání braillského řádku Baum Pronto! s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesy zařízení.

Následující příkazy zařízení jde používat na těchto braillských řádcích:

  • Baum Pronto! 18
  • Baum Pronto! 40

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Joystick doleva nebo D1
Přechod na další položku Joystick doprava nebo D4
Posun o stránku vlevo D2 + D4 + D6
Posun o stránku vpravo D1 + D3 + D5
Posun o stránku nahoru D3 + D4 + D5 + D6
Posun o stránku dolů D1 + D4 + D5 + D6
Aktivace tlačítka plochy F1 nebo D1 + D2 + D5
Přechod na stavový řádek F2 nebo D2 + D3 + D4
Přechod do Oznamovacího centra D4 + D6
Přechod do Ovládacího centra D2 + D5
Aktivace tlačítka Zpět, pokud je k dispozici F3 nebo D1 + D2
Přechod na první položku D1 + D2 + D3
Přechod na poslední položku D4 + D5 + D6
Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků D3 + D4

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Joystick nahoru nebo D3
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Joystick dolů nebo D6
Výběr předchozího nastavení rotoru D2 + D3
Výběr dalšího nastavení rotoru D5 + D6

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Výběr položky pod prstem Stisk joysticku nebo D3 + D6
Aktivace tlačítka zvýšení hlasitosti D3 + D4 + D5
Aktivace tlačítka snížení hlasitosti D1 + D2 + D6
Aktivace klávesy Vysunout D1 + D4 + D6
Aktivace klávesy Smazat D1 + D4 + D5
Aktivace klávesy Return D1 + D5
Aktivace klávesy tabulátor D2 + D3 + D4 + D5
Aktivace kláves Shift a tabulátor D1 + D2 + D5 + D6
Vyjmout D1 + D3 + D4 + D6
Kopírovat D1 + D4
Vložit D1 + D2 + D3 + D6
Odvolat akci D1 + D3 + D5 + D6
Opakovat akci D2 + D3 + D4 + D6
Výběr textu D2 + D5 + D6
Vybrat vše  D2 + D3 + D5 + D6
Zrušit výběr textu D2 + D3 + D5
Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky  D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Nastavení vlastního popisku D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Spuštění nápovědy VoiceOveru D1 + D3

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Pozastavení nebo pokračování ve čtení F4 nebo D1 + D2 + D3 + D4
Spustit čtení stránky u vybrané položky D1 + D2 + D3 + D5
Spustit čtení stránky nahoře D2 + D4 + D5 + D6
Zapnutí nebo vypnutí čtení D1 + D3 + D4

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva D2
Panoramování Braillova písma doprava D5
Přepnutí historie oznámení D1 + D3 + D4 + D5
Přepínání mezi dostupnými výstupními režimy braillského řádku D1 + D2 + D4 + D5
Přepínání mezi dostupnými vstupními režimy braillského řádku D2 + D3 + D6

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: