Přehled zabezpečení a ochrany osobních údajů na iCloudu

Apple bere zabezpečení dat a ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. iCloud je vytvořený s využitím standardních bezpečnostních postupů a využívá přísné zásady ochrany dat.

Tento článek vysvětluje, jak iCloud zajišťuje bezpečnost vašich osobních údajů a dat. Kromě tohoto článku si také můžete prostudovat Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple, které se týkají iCloudu.

Zabezpečení dat

iCloud vaše data zabezpečuje tak, že je při přenosech po internetu šifruje, na serverech je ukládá v šifrovaném formátu (podrobnosti najdete v tabulce dole) a pro ověřování využívá tokeny zabezpečení. To znamená, že jsou data během přenosů do vašich zařízení i při uchovávání v cloudu chráněná před neoprávněným přístupem. iCloud využívá minimálně 128bitové šifrování AES, tedy zabezpečení na stejné úrovni, jaké používají velké finanční instituce, a nikdy šifrovací klíče nesděluje žádným třetím stranám.

Zabezpečení a funkce iCloudu

Následující tabulka obsahuje souhrnné údaje o tom, jak jsou vaše data při používání různých funkcí iCloudu zabezpečená:

Data Šifrování Poznámky
Během přenosu Na serveru
Kalendáře Ano Ano Minimálně 128bitové šifrování AES
Kontakty Ano Ano
Záložky Ano Ano
Připomínky Ano Ano
Fotky Ano Ano
Dokumenty v cloudu Ano Ano
iCloud Drive Ano Ano
Zálohování Ano Ano
Najít iPhone Ano Ano
Najít přátele Ano Ano
Klíčenka na iCloudu Ano Ano

Pro ukládání a přenášení hesel a informací o platebních kartách používá 256bitové šifrování AES. Používá také šifrování na bázi asymetrických eliptických křivek a zabalení klíče (key wrapping).

iCloud.com Ano Není k dispozici Všechny relace na webu iCloud.com jsou šifrované pomocí SSL. Veškerá data používaná prostřednictvím webu iCloud.com jsou šifrovaná na serveru, jak je uvedeno v této tabulce.
Zpět na můj Mac Ano Není k dispozici Funkce Zpět na můj Mac neukládá v iCloudu žádná data. Data načítaná z jiných počítačů jsou při přenosech šifrovaná pomocí SSL.
iTunes v cloudu Ano Není k dispozici Zakoupené nebo nahrazené hudební soubory se na serveru nešifrují, protože neobsahují žádné osobní údaje.
Mail a Poznámky Ano Ne Veškeré přenosy mezi vašimi zařízeními a iCloud Mailem a Poznámkami iCloudu jsou šifrované pomocí SSL. iCloud v souladu se standardními postupy v oboru nešifruje data uložená na poštovních serverech IMAP. Všichni e-mailoví klienti Apple volitelně podporují šifrování S/MIME.

Používání tokenů zabezpečení pro ověřování

Při používání služeb iCloudu pomocí vestavěných aplikací Apple (například Mail, Kontakty a Kalendář v iOS nebo OS X) je ověřování řešeno pomocí tokenu zabezpečení. Díky tokenům zabezpečení není nutné ukládat hesla iCloudu do zařízení a počítačů. I když se pro přístup k datům na iCloudu rozhodnete využívat aplikace jiných výrobců, bude vaše uživatelské jméno a heslo posíláno šifrovaným spojením SSL.

Silná hesla

Při vytváření Apple ID pro používání s iCloudem musí mít vaše heslo minimálně 8 znaků a musí obsahovat alespoň jedno číslo, jedno velké písmeno a jedno malé písmeno. Používání silného hesla je to nejdůležitější, co můžete pro zajištění bezpečnosti svých dat udělat. Další informace o vytvoření silného hesla.

Dvoufázové ověřování

Apple volitelně nabízí vylepšené zabezpečení Apple ID zvané dvoufázové ověřování. Dvoufázové ověřování znamená, že před každou změnou údajů účtu na webu Moje Apple ID, při přihlášení k iCloudu na novém zařízení nebo na webu iCloud.com nebo při nákupu v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu z nového zařízení budete muset potvrdit svou identitu pomocí jednoho ze svých zařízení. Další informace o dvoufázovém ověřování.

Ochrana osobních údajů

Apple bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naše zásady ochrany osobních údajů uvádějí, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme vaše informace.

Kromě dodržování zásad ochrany osobních údajů společnosti Apple jsou navíc funkce iCloudu navrhovány tak, aby co nejvíc chránily soukromí. Příklad:

Najít iPhone

 • Aby bylo možné vyhledat vaše iOS zařízení, musíte nejdřív v Nastaveních iOS zapnout funkci Najít iPhone, Najít iPad nebo Najít iPod touch.
 • Aby bylo možné vyhledat váš Mac, musíte nejdřív v Předvolbách systému OS X zapnout funkci Hledat můj Mac.
 • Polohová data jsou ze zařízení odesílána pouze tehdy, když si vyžádáte jeho polohu – za žádných jiných okolností nejsou přenášena ani zaznamenávána.
 • Poslední známé údaje o poloze zařízení jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy 24 hodin a pak jsou trvale odstraněny.
 • Data režimu ztráty se ukládají na zařízení, které je v režimu ztráty, a můžete je načíst pouze vy na vyžádání.
 • Po 15 minutách nečinnosti budete z aplikace Najít iPhone (na zařízení nebo na webu) automaticky odhlášeni.
 • Vzdálené uzamčení umožňuje uzamčení obrazovky zařízení, aby se nikdo cizí nemohl dostat k vašim datům.
 • Vzdálené smazání umožňuje trvale a bezpečně smazat ze zařízení vaše data.
 • Když používáte Rodinné sdílení, je sdílení polohy vašeho zařízení se členy rodiny volitelné. Sdílení polohy vašeho zařízení není ve výchozím nastavení zapnuté.

  Další informace o službě Najít iPhone.

Sdílení polohy

 • Prostřednictvím iCloudu můžete v iOS 8 pomocí služby Hledat přátele nebo pomocí vestavěné aplikace Zprávy sdílet svou polohu s přáteli a rodinou.
 • Aby někdo mohl vidět vaši polohu, musíte mu nejdřív výslovně udělit oprávnění.
 • Polohová data se z vašeho zařízení odesílají pouze tehdy, když se někdo z přátel pokusí zjistit jeho polohu nebo když se rozhodnete ukázat jeho polohu ve zprávě – nikdy jindy se nepřenášejí ani nezaznamenávají.
 • V aplikaci je jeden přepínač, jehož pomocí můžete svou polohu před všemi svými přáteli skrýt. Můžete to udělat z libovolného z těchto nastavení:
  • Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Sdílet moji polohu
  • Nastavení > iCloud > Sdílet moji polohu
 • Poslední známé údaje o poloze jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy pouze 2 hodiny a pak se trvale smažou.
 • Používáte-li Rodinné sdílení, můžete si sami určit, zda chcete polohu svého zařízení sdílet s ostatními členy rodiny. Ve výchozím nastavení se poloha zařízení nesdílí.
 • Když si z App Storu stáhnete volitelnou a bezplatnou aplikaci Najít přátele, budete s přáteli moct sdílet svou polohu a zobrazovat si jejich polohu na mapě.

  Další informace o službě Najít přátele.

Klíčenka na iCloudu

 • Šifrovací klíče Klíčenky na iCloudu se vytvářejí na vašich zařízeních a Apple k nim nemá přístup. Přes servery Apple procházejí pouze šifrovaná data klíčenky a Apple nemá přístup k žádným údajům klíčů, které by mohl být použity k dešifrování těchto dat.
 • K vaší Klíčence na iCloudu mají přístup pouze důvěryhodná zařízení, která jste schválili.
 • Pokročilá nastavení vám umožní zvolit kód zabezpečení iCloudu delší než čtyři číslice nebo si ho nechat vygenerovat zařízením.
 • Podle potřeby můžete zakázat obnovení klíčenky, což znamená, že Klíčenka na iCloudu se bude aktualizovat ve všech vašich schválených zařízeních, šifrovaná data se ale nebudou ukládat na serverech společnosti Apple a nepůjde je obnovit v případě, že byste všechna svá zařízení ztratili.

Fotky

Naposledy upraveno: