Přehled zabezpečení a ochrany osobních údajů na iCloudu

Apple bere zabezpečení dat a ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. iCloud je vytvořený s využitím standardních bezpečnostních postupů a využívá přísné zásady ochrany informací.

Zabezpečení dat

iCloud vaše informace zabezpečuje tak, že je při přenosech v internetu šifruje, na serveru je ukládá v zašifrovaném formátu a pro ověřování využívá tokeny zabezpečení. To znamená, že informace jsou během přenosů do vašich zařízení i při uchovávání na iCloudu chráněná před neoprávněným přístupem. iCloud využívá minimálně 128bitové šifrování AES, tedy zabezpečení na stejné úrovni, jaké používají velké finanční instituce, a nikdy šifrovací klíče nesděluje žádným třetím stranám.

Zabezpečení a funkce iCloudu

Tato tabulka shrnuje způsoby, jakými iCloud zabezpečuje vaše data, když používáte aktuální operační systém a software.

Data Šifrování Poznámky
Během přenosu Na serveru
Kalendáře Ano Ano Minimálně 128bitové šifrování AES
Kontakty Ano Ano
Záložky Ano Ano
Poznámky Ano Ano*
Připomínky Ano Ano
Fotky Ano Ano
iCloud Drive Ano Ano
Zálohování Ano Ano
Služba Najít iPhone Ano Ano
Najít přátele Ano Ano
Klíčenka na iCloudu Ano Ano

Pro ukládání a přenášení hesel a informací o platebních kartách používá 256bitové šifrování AES. Používá taky kryptografii na bázi asymetrických eliptických křivek a zabalení klíče (key wrapping).

iCloud.com Ano Není k dispozici Všechny relace na webu iCloud.com jsou šifrovány pomocí SSL. Všechna data používaná prostřednictvím webu iCloud.com jsou šifrovaná na serveru, dle informací v této tabulce.
Zpět na můj Mac Ano Není k dispozici Funkce Zpět na můj Mac v iCloudu neukládá žádná data. Data načítaná z ostatních počítačů jsou při přenosech šifrována pomocí SSL.
Mail Ano Ne

Veškerý přenos dat mezi vaším zařízením a iCloud Mailem je šifrován pomocí SSL. V souladu se standardními postupy v oboru iCloud nešifruje data uložená na poštovních serverech IMAP. Všichni e-mailoví klienti Apple volitelně podporují šifrování S/MIME.

 

*Šifrování je dostupné jenom tehdy, pokud pokud používáte nejnovější iOS nebo macOS a upgradujete aplikaci Poznámky.

Používání tokenů zabezpečení pro ověřování

Při používání služeb iCloudu se zabudovanými aplikacemi Apple (například Mail, Kontakty a Kalendář v iOS nebo macOS) je ověřování řešeno pomocí tokenu zabezpečení. Používání tokenů zabezpečení eliminuje nutnost ukládání hesla iCloudu do zařízení a počítačů. I když se pro přístup k datům na iCloudu rozhodnete využívat aplikace jiných výrobců, je vaše uživatelské jméno a heslo posíláno prostřednictvím šifrovaného spojení SSL.

Silná hesla

Při vytváření Apple ID pro používání s iCloudem musí mít vaše heslo minimálně 8 znaků a musí být složeno z číslic, velkých a malých písmen. Další informace o vytvoření silného hesla.

Dvoufaktorové ověřování

Apple nabízí volitelné zvýšení zabezpečení Apple ID nazývané dvoufaktorové ověřování. Se zapnutým dvoufaktorovým ověřováním budete moct přistupovat ke svému účtu jen z důvěryhodných zařízení, například ze svého iPhonu, iPadu nebo Macu. Takže až se budete chtít poprvé přihlásit se svým Apple ID na novém zařízení, budete muset zadat dvě samostatné informace – heslo a šesticiferný ověřovací kód, který se vám automaticky zobrazí na důvěryhodných zařízeních.

Dvoufázové ověřování

Apple nabízí další zabezpečení Apple ID nazývané dvoufázové ověřování. Dvoufázové ověřování vyžaduje před provedením změn vašich údajů na stránce vašeho účtu Apple ID, při přihlášení k iCloudu na novém zařízení nebo na webu iCloud.com nebo při nákupu v iTunes Storu, iBooks nebo App Storu z nového zařízení, abyste ověřili svou identitu pomocí jednoho z vašich zařízení.

Soukromí

Celá společnost Apple je odhodlána chránit vaše osobní údaje. Naše Zásady ochrany osobních údajů řeší způsob, jakým shromažďujeme, využíváme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme vaše informace.

Navíc k dodržování Zásad ochrany osobních údajů společnosti Apple jsou funkce iCloudu navrhovány s ohledem na ochranu vašeho soukromí. Příklad:

Služba Najít iPhone

 • Aby bylo možné vaše zařízení vyhledat, musíte nejdříve v Nastavení iOS nastavit funkci Najít iPhone, Najít iPad nebo Najít iPod touch.
 • Aby bylo možné vyhledat váš Mac, musíte nejdřív v Předvolbách systému nastavit funkci Najít můj Mac.
 • Polohová data jsou ze zařízení odesílána jenom tehdy, když si vyžádáte jeho polohu – nejsou přenášena ani zaznamenávána za žádných jiných okolností.
 • Poslední známé údaje o poloze zařízení jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy 24 hodin a pak jsou trvale odstraněny.
 • Data režimu Ztraceno jsou uložena v zařízení, které se nachází v režimu Ztraceno, a můžou být načtena jenom vámi na vaše vyžádání.
 • Po 15 minutách nečinnosti jste z aplikace Hledat iPhone (na zařízení nebo na webu) automaticky odhlášeni.
 • Vzdálené uzamčení umožňuje uzamčení obrazovky zařízení, aby se nikdo cizí nemohl dostat k vašim datům.
 • Vzdálené smazání umožňuje trvale a bezpečně smazat ze zařízení vaše data.
 • Když používáte Rodinné sdílení, je sdílení polohy vašeho zařízení se členy rodiny volitelné. Sdílení polohy vašeho zařízení není ve výchozím nastavení zapnuté.

Sdílení údaje o poloze

 • S iCloudem můžete prostřednictvím funkce Najít přátele nebo prostřednictvím aplikace Zprávy v iOS 8 sdílet svou polohu s přáteli a rodinou.
 • Aby někdo mohl vidět vaši polohu, musíte této osobě nejdříve udělit výslovné oprávnění.
 • Vaše poloha je ze zařízení odesílána jenom tehdy, když si vaši přátelé vyžádají vaši polohu nebo když se rozhodnete svou polohu poslat prostřednictvím zprávy – není přenášena ani zaznamenávána za žádných jiných okolností.
 • V aplikaci je jeden přepínač, jehož prostřednictvím se před všemi svými přáteli můžete skrýt. Tuto možnost můžete vypnout z libovolného z těchto nastavení:
  • Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Sdílet moji polohu
  • Nastavení > iCloud > Sdílet moji polohu
 • Poslední známé údaje o poloze jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy jenom 2 hodiny a pak jsou trvale odstraněny.
 • Když používáte Rodinné sdílení, je sdílení vaší polohy se členy rodiny volitelné. Ve výchozím nastavení se vaše poloha nesdílí.
 • Svou polohu můžete sdílet s přáteli a můžete si zobrazovat polohu svých přátel na mapě, když si z App Storu stáhnete volitelnou a bezplatnou aplikaci Najít přátele.

Klíčenka na iCloudu

 • Šifrovací klíče Klíčenky na iCloudu jsou vytvářeny na vašich zařízeních, a Apple k nim nemá přístup. Přes servery Apple procházejí jenom šifrovaná data klíčenky a Apple nemá přístup k žádným údajům klíčů, které by mohly být použity k dešifrování těchto dat.
 • Apple obsah vaší Klíčenky na iCloudu nemůže zobrazit ani k němu nemá přístup.
 • K vaší klíčence na iCloudu mají přístup jenom důvěryhodná zařízení, která jste schválili.
 • Pokročilá nastavení vám umožní zvolit kód zabezpečení iCloudu delší než čtyři číslice nebo si ho nechat vygenerovat zařízením.
 • Podle potřeby můžete zakázat obnovu klíčenky, což znamená, že klíčenka na iCloudu je aktualizována ve všech vašich schválených zařízeních, šifrovaná data se však neukládají u společnosti Apple a nejde je obnovit v případě, že byste všechna svá zařízení ztratili.

Fotky

Datum zveřejnění: