Přehled zabezpečení a ochrany osobních údajů na iCloudu

Apple bere zabezpečení dat a ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. iCloud je vytvořený s využitím standardních bezpečnostních postupů a využívá přísné zásady ochrany informací.

Zabezpečení dat

iCloud vaše informace zabezpečuje tak, že je při přenosech přes internet šifruje, na serveru je ukládá v zašifrovaném formátu a pro ověřování využívá tokeny zabezpečení. To znamená, že informace jsou při přenosech i při uchovávání na iCloudu chráněné před neoprávněným přístupem. iCloud využívá minimálně 128bitové šifrování AES, tedy tu samou úroveň zabezpečení jakou využívají velké finanční instituce, a nikdy šifrovací klíče nesděluje žádným třetím stranám.

Zabezpečení a funkce iCloudu

Tato tabulka shrnuje způsoby, jakými iCloud zabezpečuje vaše data, když používáte aktuální operační systém a software.

Data Šifrování Poznámky
Při přenosu Na serveru
Kalendáře Ano Ano Minimálně 128bitové šifrování AES
Kontakty Ano Ano
Záložky Ano Ano
Poznámky Ano Ano*
Připomínky Ano Ano
Fotky Ano Ano
iCloud Drive Ano Ano
Zálohování Ano Ano
Služba Najít iPhone Ano Ano
Najít přátele Ano Ano
Klíčenka na iCloudu Ano Ano

Pro ukládání a přenášení hesel a informací o platebních kartách používá Klíčenka na iCloudu 256bitové šifrování AES. Používá taky asymetrickou kryptografii nad eliptickými křivkami a algoritmy zapouzdření klíče Key Wrap.

iCloud.com Ano -- Všechny relace na webu iCloud.com jsou šifrovány protokolem TLS 1.2. Všechna data používaná prostřednictvím webu iCloud.com jsou šifrovaná na serveru, podle informací v této tabulce.
Zpět na můj Mac Ano -- Funkce Zpět na můj Mac na iCloudu neukládá žádná data. Data načítaná z jiných počítačů jsou při přenosech šifrovaná protokolem TLS 1.2.
Mail Ano Ne

Veškeré datové přenosy mezi vaším zařízením a iCloud Mailem jsou šifrovány protokolem TLS 1.2. V souladu s obecně uznávanými postupy iCloud nešifruje data uložená na poštovních serverech IMAP. Všichni e-mailoví klienti Apple volitelně podporují šifrování S/MIME.

 

*Šifrování je dostupné jenom tehdy, pokud používáte nejnovější iOS nebo macOS a upgradujete aplikaci Poznámky.

Používání tokenů zabezpečení pro ověřování

Při používání služeb iCloudu se zabudovanými aplikacemi Apple (například Mail, Kontakty a Kalendář v iOS nebo macOS) je ověřování řešeno pomocí tokenu zabezpečení. Používání tokenů zabezpečení eliminuje nutnost ukládání hesla iCloudu do zařízení a počítačů. I když se pro přístup k datům na iCloudu rozhodnete využívat aplikace jiných výrobců, je vaše uživatelské jméno a heslo posíláno prostřednictvím šifrovaného spojení TLS 1.2.

Silná hesla

Při vytváření Apple ID pro používání s iCloudem musí mít vaše heslo minimálně 8 znaků a musí být složeno z číslic, velkých a malých písmen. Další informace o vytvoření silného hesla.

Dvoufaktorové ověření

Apple doporučuje, abyste si pro své Apple ID zapnuli dvoufaktorové ověření. Se zapnutým dvoufaktorovým ověřením budete moct přistupovat ke svému účtu jen z důvěryhodných zařízení, například ze svého iPhonu, iPadu nebo Macu. Takže až se budete chtít poprvé přihlásit se svým Apple ID na novém zařízení, budete muset zadat dvě samostatné informace – heslo a šesticiferný ověřovací kód, který se vám automaticky zobrazí na důvěryhodných zařízeních.

Dvoufázové ověřování

Pokud pro váš účet není dvoufaktorové ověření k dispozici, společnost Apple nabízí starší vylepšení zabezpečení nazvané dvoufázové ověření. Dvoufázové ověření vyžaduje, abyste svou identitu ověřili pomocí čtyřciferného kódu, který pošleme na jedno z vašich zařízení, než budete moct provádět změny vašich údajů v účtu Apple ID, přihlásit se do iCloudu nebo provést nákup v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu z nového zařízení.

Soukromí

Společnost Apple jako celek se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Naše Zásady ochrany osobních údajů řeší způsob, jakým shromažďujeme, využíváme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme vaše informace.

Navíc k dodržování Zásad ochrany osobních údajů společnosti Apple jsou funkce iCloudu navrhovány s ohledem na ochranu vašeho soukromí. Příklad:

Služba Najít iPhone

 • Aby bylo možné vaše zařízení vyhledat, musíte nejdříve v Nastavení iOS nastavit funkci Najít iPhone, Najít iPad nebo Najít iPod touch.
 • Aby bylo možné vyhledat váš Mac, musíte nejdřív v Předvolbách systému nastavit funkci Najít můj Mac.
 • Polohová data jsou ze zařízení odesílána jenom tehdy, když si vyžádáte jeho polohu – nejsou přenášena ani zaznamenávána za žádných jiných okolností.
 • Poslední známé údaje o poloze zařízení jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy 24 hodin a pak jsou trvale odstraněny.
 • Data režimu Ztraceno jsou uložena v zařízení, které se nachází v režimu Ztraceno, a můžou být načtena jenom vámi na vaše vyžádání.
 • Po 15 minutách nečinnosti jste z aplikace Hledat iPhone (na zařízení nebo na webu) automaticky odhlášeni.
 • Vzdálené uzamčení umožňuje uzamčení obrazovky zařízení, aby se nikdo cizí nemohl dostat k vašim datům.
 • Vzdálené smazání umožňuje trvale a bezpečně smazat ze zařízení vaše data.
 • Když používáte Rodinné sdílení, je sdílení polohy vašeho zařízení se členy rodiny volitelné. Sdílení polohy vašeho zařízení není ve výchozím nastavení zapnuté.

Sdílení údaje o poloze

 • S iCloudem můžete prostřednictvím funkce Najít přátele nebo prostřednictvím aplikace Zprávy v iOS 8 sdílet svou polohu s přáteli a rodinou.
 • Aby někdo mohl vidět vaši polohu, musíte této osobě nejdříve udělit výslovné oprávnění.
 • Vaše poloha je ze zařízení odesílána jenom tehdy, když si vaši přátelé vyžádají vaši polohu nebo když se rozhodnete svou polohu poslat prostřednictvím zprávy – není přenášena ani zaznamenávána za žádných jiných okolností.
 • V aplikaci je jeden přepínač, jehož prostřednictvím se před všemi svými přáteli můžete skrýt. Tuto možnost můžete vypnout z libovolného z těchto nastavení:
  • Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Sdílet moji polohu
  • Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Sdílet moji polohu
  • Pokud používáte iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení > iCloud > Sdílet moji polohu.
 • Poslední známé údaje o poloze jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy jenom 2 hodiny a pak jsou trvale odstraněny.
 • Když používáte Rodinné sdílení, je sdílení vaší polohy se členy rodiny volitelné. Ve výchozím nastavení se vaše poloha nesdílí.
 • Svou polohu můžete sdílet s přáteli a můžete si zobrazovat polohu svých přátel na mapě, když si z App Storu stáhnete volitelnou a bezplatnou aplikaci Najít přátele.

Klíčenka na iCloudu

 • Šifrovací klíče Klíčenky na iCloudu jsou vytvářeny na vašich zařízeních, a Apple k nim nemá přístup. Přes servery Apple procházejí jenom šifrovaná data klíčenky a Apple nemá přístup k žádným údajům klíčů, které by mohly být použity k dešifrování těchto dat.
 • Apple obsah vaší Klíčenky na iCloudu nemůže zobrazit ani k němu nemá přístup.
 • K vaší klíčence na iCloudu mají přístup jenom důvěryhodná zařízení, která jste schválili.
 • Pokročilá nastavení vám umožní zvolit kód zabezpečení iCloudu delší než čtyři číslice nebo si ho nechat vygenerovat zařízením.
 • Podle potřeby můžete zakázat obnovu klíčenky, což znamená, že klíčenka na iCloudu je aktualizována ve všech vašich schválených zařízeních, šifrovaná data se však neukládají u společnosti Apple a nejde je obnovit v případě, že byste všechna svá zařízení ztratili.

Fotky

Datum zveřejnění: