Přehled zabezpečení iCloudu

iCloud používá špičkové technologie zabezpečení, řídí se přísnými zásadami pro ochranu vašich dat a je průkopníkem v zavádění bezpečných technologií na ochranu soukromí, například šifrování dat mezi koncovými body.

Zabezpečení dat

iCloud zabezpečuje vaše informace šifrováním při přenosu, ukládáním v zašifrovaném formátu a zabezpečením šifrovacích klíčů v datových centrech společnosti Apple. K ukládání a zpracování vašich dat mohou být využívána datová centra společnosti Apple i třetích stran. Při zpracování dat uložených v datovém centru třetí strany má k šifrovacím klíčům přístup pouze software Apple spuštěný na zabezpečených serverech, a to pouze při nezbytném zpracování.

Šifrování mezi koncovými body

Pro zajištění většího soukromí a zabezpečení používá mnoho služeb Apple šifrování mezi koncovými body, které šifruje vaše informace pomocí klíčů odvozených ze zařízení a přístupového kódu zařízení, který znáte jen vy. To znamená, že své informace můžete dešifrovat a přistupovat k nim pouze vy, a to pouze na důvěryhodných zařízeních, kde jste přihlášeni pomocí svého Apple ID. Nikdo jiný, ani Apple, nemá k vašim datům šifrovaným mezi koncovými body přístup. Šifrování mezi koncovými body vyžaduje dvoufaktorové ověřování vašeho účtu Apple ID a přístupový kód nastavený ve vašich zařízeních. Některé funkce využívající šifrování mezi koncovými body mohou vyžadovat aktualizovaný software.


Typy dat a šifrování

Zde najdete podrobnější informace o tom, jak iCloud chrání vaše data a které typy dat používají šifrování mezi koncovými body.

Data Šifrování  Poznámky
Zálohování Při přenosu a na serveru Minimálně 128bitové šifrování AES
Kalendář Při přenosu a na serveru
Kontakty Při přenosu a na serveru
iCloud Drive Při přenosu a na serveru
Poznámky Při přenosu a na serveru
Fotky Při přenosu a na serveru
Připomínky Při přenosu a na serveru
Záložky Safari Při přenosu a na serveru
Zkratky Siri Při přenosu a na serveru
Diktafon Při přenosu a na serveru
Lístky v Peněžence Při přenosu a na serveru
iCloud.com Při přenosu Všechny relace na webu iCloud.com jsou šifrované protokolem TLS 1.2. Všechna data, ke kterým přistupujete přes iCloud.com, jsou šifrovaná na serveru, podle informací v této tabulce.
Mail Při přenosu Veškeré datové přenosy mezi vaším zařízením a iCloud Mailem jsou šifrované protokolem TLS 1.2. V souladu s obecně uznávanými postupy iCloud nešifruje data uložená na poštovních serverech IMAP. Všichni e-mailoví klienti Apple volitelně podporují šifrování S/MIME.
Transakce Apple Card Mezi koncovými body  
Zdravotní data Mezi koncovými body
Další informace níže
Data aplikace Domácnost Mezi koncovými body  
Klíčenka Mezi koncovými body Zahrnuje všechny vaše uložené účty a hesla
Oblíbené položky, sbírky a historie vyhledávání v Mapách Mezi koncovými body  
Memoji Mezi koncovými body  
Zprávy na iCloudu Mezi koncovými body Další informace níže
Platební údaje Mezi koncovými body  
Slova naučená klávesnicí QuickType Mezi koncovými body  
Historie v Safari, skupiny panelů a panely iCloudu Mezi koncovými body  
Čas u obrazovky Mezi koncovými body  
Informace o Siri Mezi koncovými body Zahrnuje nastavení a personalizaci Siri, a pokud máte nastavenou funkci Hey Siri, pak také malý vzorek vašich žádostí
Hesla Wi-Fi Mezi koncovými body  
Bluetooth klíče pro čipy W1 a H1
Mezi koncovými body  

Zprávy na iCloudu

Pokud máte zapnutou zálohu na iCloudu, pak v případě Zpráv na iCloudu vaše záloha bude obsahovat kopii klíče, který chrání Zprávy. Je to kvůli tomu, abyste své zprávy mohli obnovit, když ztratíte přístup ke své klíčence a svým důvěryhodným zařízením. Když zálohu na iCloudu vypnete, vygeneruje se vám na zařízení nový klíč, kterým se budou chránit další zprávy. Tento klíč se neukládá u společnosti Apple.

Zdravotní data

Pokud k zálohování zařízení používáte Mac, zdravotní data se uloží pouze v případě, že je záloha zašifrovaná. Další informace o správě zdravotních dat.


Obnovení dat z iCloudu

Pokud zapomenete heslo Apple ID nebo přístupový kód zařízení, existuje několik metod obnovení dat uložených na iCloudu.

Služba obnovy dat z iCloudu

Pokud zapomenete heslo nebo přístupový kód zařízení, služba obnovy dat z iCloudu vám pomůže dešifrovat data, abyste mohli znovu získat přístup k fotografiím, poznámkám, dokumentům, zálohám zařízení a dalším datům. Data, která jsou chráněná šifrováním mezi koncovými body (například vaše data klíčenky, Zpráv, času u obrazovky a zdravotní data), nejsou prostřednictvím služby obnovy dat z iCloudu přístupná. Pro jejich dešifrování a zpřístupnění musíte zadat přístupový kód k zařízení, který znáte jenom vy. K těmto informacím máte přístup jenom vy a jenom na zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu.

Kontakt pro obnovení účtu

Kontaktní osoba pro obnovení účtu je osoba, kterou znáte a které důvěřujete a která může ověřit vaši totožnost a pomoci vám obnovit přístup k datům iCloudu – včetně dat šifrovaných mezi koncovými body – pokud ztratíte přístup ke svému účtu. Kontakt pro obnovení nemá přístup k vašemu účtu, pouze vám může poskytnout kód, pokud ho potřebujete. Přečtěte si, jak nastavit kontakt pro obnovení účtu.

Klíč zotavení

Klíč zotavení je náhodně vygenerovaný 28místný kód, který můžete použít k resetování hesla nebo k obnovení přístupu k vašemu Apple ID. Když vytvoříte klíč zotavení, přebíráte odpovědnost za zajištění bezpečného přístupu k důvěryhodným zařízením a ke klíči zotavení. Pokud o obě tyto věci přijdete, může dojít k trvalému zablokování účtu, i když máte nastavený kontakt pro obnovení účtu. Přečtěte si, jak vygenerovat klíč zotavení.


Soukromí

Společnost Apple věří, že soukromí je lidské právo. Naše Zásady ochrany osobních údajů zahrnují způsob shromažďování, používání, zveřejňování, přenosu a ukládání vašich informací. Nejenže se všechny funkce iCloudu řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, ale navíc je navrhujeme s maximálním ohledem na soukromí.

Další informace

Další informace o pokročilých funkcích zabezpečení v produktech Apple najdete na stránkách o Zabezpečení platformy Apple.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: