Stavová kontrolka na základnách AirPort

Stavová kontrolka LED na základnách AirPort Time Capsule, AirPort Extreme a AirPort Express bliká nebo mění barvu v závislosti na stavu základny.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Když k základně AirPort připojíte napájení, kontrolka na přední straně základny bude jednu sekundu zeleně blikat a pak se na dobu spouštění základny rozsvítí oranžově. Pokud se základna správně spustí a může se připojit k internetu, rozsvítí se kontrolka zeleně. Pokud nastane problém, bude kontrolka oranžově blikat.

Stavová kontrolka Popis

Nesvítí

Žádné napájení

Svítí oranžově

Probíhá spouštění

Svítí zeleně

Normální provoz

Bliká oranžově Spouštění bylo dokončeno, ale základna narazila na problém, který vyžaduje vaši pozornost.

Svítí modře*

Základna je připravena na připojení klienta pomocí funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Bliká zeleně*

V některých verzích Nastavení AirPortu můžete v nastavení dané základny v nabídce Stavová kontrolka zvolit Bliká při aktivitě. Zelené blikání pak indikuje normální aktivitu.

Střídavě bliká zeleně a oranžově* V některých starších verzích Nastavení AirPortu můžete vybrat základnu a zvolit v řádku nabídek Základna > Identifikovat. Tím aktivujete toto střídání barev. Pomůže vám to najít správnou základnu, pokud jich používáte víc. 

* K dispozici u modelů 802.11a/b/g/n základny AirPort Time Capsule a AirPort Extreme.

Když stavová kontrolka oranžově bliká

Pro oranžové blikání stavové kontroly existuje několik typických důvodů:

 • Základna nebyla nastavena nebo byla resetována a vyžaduje nové nastavení. Nastavte základnu pomocí Nastavení AirPortu.
 • Pro základnu je k dispozici aktualizace firmwaru.
 • Základna je nastavena na používání služby Zpět na můj Mac, ale služba Zpět na můj Mac nefunguje nebo je nesprávné heslo. Služba Zpět na můj Mac není od 1. července 2019 nadále dostupná.
 • Základna se nemůže připojit k internetu, například kvůli výpadku vašeho připojení, když nemůže získat IP adresu od primárního routeru nebo když nefunguje ethernetové spojení s routerem.
 • Základna je nastavená na bezdrátové rozšíření pokrytí vaší sítě, ale je příliš daleko od primární Wi-Fi základny.
 • U základen AirPort Time Capsule může blikání kontrolky indikovat potíže s vestavěným pevným diskem, které vyžadují opravu.

 

Kontrola nastavení základny

Chcete-li vyřešit problém související s nastavením základny, můžete buď nastavení změnit, nebo říct nástroji Nastavení AirPortu, aby problém ignoroval. Ignorováním se daný problém nevyřeší, ale stavová kontrolka kvůli němu přestane blikat.

 1. Ve složce Aplikace > Utility otevřete Nastavení AirPortu.
 2. V okně Nastavení AirPortu kliknutím na základnu zobrazte podrobné informace o problému. Buď určete, že se má daný problém ignorovat, nebo kliknutím na Upravit otevřete okno nastavení.
 3. Proveďte potřebné změny nastavení a kliknutím na Aktualizovat změny proveďte a restartujte základnu.

Tento postup opakujte, dokud nebudou vyřešeny nebo ignorovány všechny problémy s nastavením.

Další informace

 • Když připojíte ethernetový kabel k ethernetovému portu základny, kontrolka nad portem se rozsvítí zeleně.
 • Původní model 802.11 b/g základny AirPort Extreme měl tři stavové kontrolky, ne jednu. Podrobnosti najdete v dokumentu AirPort Extreme Base Station User Guide (PDF).
Datum zveřejnění: