Základny AirPort: Stavové kontrolky LED základny AirPort

Informace o stavových kontrolkách LED základny AirPort.

Stavová kontrolka na základnách AirPort poskytuje informace o jejich aktuálním stavu prostřednictvím různých barev a sekvencí blikání. Stavová kontrolka se také nazývá kontrolka LED.

Všechny nové základny AirPort Extreme a AirPort Time Capsule mají jednu stavovou kontrolku, která může svítit oranžově, zeleně nebo modře.

Když k základně AirPort připojíte napájení, bude stavová kontrolka jednu sekundu blikat zeleně a poté bude během spouštění základny blikat oranžově. Jakmile se základna AirPort úplně spustí, bude stavová kontrolka blikat oranžově, dokud neproběhne aktualizace základny správnými nastaveními. Po správném nastavení základny AirPort a připojení k internetu nebo síti bude stavová kontrolka svítit zeleně. Po připojení ethernetových kabelů k ethernetovým portům budou kontrolky nad konektory svítit zeleně.

AirPort Extreme, AirPort Time Capsule (802.11 a/b/g/n)

5.png

Stavová kontrolka Popis

Nesvítí

Není připojeno napájení.

Svítí oranžově

Dokončuje se spouštěcí sekvence.

Svítí zeleně

Základna normálně funguje.

Svítí modře

Základna je připravena umožnit přístup bezdrátových klientů k síti prostřednictvím funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup). V Nastavení AirPortu bude uvedeno, že stavová kontrolka svítí zeleně.

Bliká zeleně

Pokud v rozevírací nabídce Stavová kontrolka zvolíte Bliká při aktivitě (na panelu Základna v Nastavení AirPortu), bude stavová kontrolka zeleným blikáním udávat normální aktivitu.

Bliká oranžově

Spouštění je u konce, ale základna Wi-Fi zjistila stav, který vyžaduje vaši pozornost. Další informace o řešení stavů při oranžově blikající stavové kontrolce získáte kliknutím sem. Spusťte Nastavení AirPortu a podívejte se, jaké stavy jsou hlášeny.

Střídavá oranžová a zelená

Pokud je při nastavování k dispozici více základen Wi-Fi, můžete toto chování vyvolat funkcí Identifikovat v Nastavení AirPortu.

AirPort Express 802.11n (2. generace)

6.png

Toto zařízení má jednu stavovou kontrolku, která může svítit oranžově nebo zeleně.

Když k základně AirPort Express připojíte napájení, bude stavová kontrolka jednu sekundu blikat zeleně a poté bude během spouštění základny blikat oranžově. Jakmile se základna AirPort úplně spustí, bude stavová kontrolka blikat oranžově, dokud neproběhne aktualizace základny správnými nastaveními. Po správném nastavení základny AirPort a připojení k internetu nebo síti bude stavová kontrolka svítit zeleně. Po připojení ethernetových kabelů k ethernetovým portům budou kontrolky nad konektory svítit zeleně.

Stavová kontrolka Popis

Nesvítí

Není připojeno napájení.

Svítí oranžově

Dokončuje se spouštěcí sekvence.

Svítí zeleně

Základna normálně funguje.

Bliká zeleně

Pokud v rozevírací nabídce Stavová kontrolka zvolíte Bliká při aktivitě (na panelu Základna v Nastavení AirPortu), bude stavová kontrolka zeleným blikáním udávat normální aktivitu.

Bliká oranžově

Spouštění je u konce, ale základna Wi-Fi zjistila stav, který vyžaduje vaši pozornost. Další informace o řešení stavů při oranžově blikající stavové kontrolce získáte kliknutím sem. Spusťte Nastavení AirPortu a podívejte se, jaké stavy jsou hlášeny.

 

AirPort Express (802.11a/b/g)

HT4600-2.png 

Původní Wi-Fi základna AirPort Express (802.11 a/b/g) má jednu stavovou kontrolku, která může svítit oranžově, žlutě nebo zeleně.

Když k AirPortu Express připojíte napájení, bude stavová kontrolka jednu sekundu blikat zeleně a poté bude během spouštění základny blikat oranžově. Jakmile se AirPort Express úplně spustí, bude stavová kontrolka blikat oranžově, dokud neproběhne aktualizace základny správnými nastaveními. Po správném nastavení AirPortu Express a připojení k internetu nebo síti bude stavová kontrolka svítit zeleně.

Stavová kontrolka Popis

Nesvítí

Není připojeno napájení.

Svítí oranžově

Dokončuje se spouštěcí sekvence.

Svítí zeleně

Základna normálně funguje.

Bliká zeleně

Pokud v rozevírací nabídce Stavová kontrolka zvolíte Bliká při aktivitě (na panelu Základna v Nastavení AirPortu), bude stavová kontrolka zeleným blikáním udávat normální aktivitu.

Bliká oranžově

Spouštění je u konce, ale AirPort Express zjistil stav, který vyžaduje vaši pozornost. Další informace o řešení stavů při oranžově blikající stavové kontrolce získáte kliknutím sem. Spusťte Nastavení AirPortu a podívejte se, jaké stavy jsou hlášeny.

Střídavá oranžová a zelená

Pokud je při nastavování k dispozici více základen Wi-Fi, můžete toto chování vyvolat funkcí Identifikovat v Nastavení AirPortu.

 

Základna AirPort (802.11 b/g)

HT4600-1.png

Základna AirPort Extreme (802.11 b/g) má tři bílé kontrolky LED, které nemění barvu. 

Když k základně AirPort (802.11 b/g) připojíte napájení, budou tyto tři stavové kontrolky střídavě blikat zprava doleva. To značí, že se základna spouští.

 

Doleva

Uprostřed

Doprava

Stav/popis

Nesvítí

Nesvítí

Nesvítí

Není připojeno napájení.

Svítí

Nesvítí

Svítí

Základna je v režimu samokontroly.

Bliká

Bliká

Bliká

Chyba samokontroly při spouštění. Kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Nesvítí

Pomalu bliká

Nesvítí

Režim měkkého resetu1.

Nesvítí

Bliká trojitě

Nesvítí

Režim tvrdého resetu1.

Nesvítí/bliká

Svítí

Nesvítí/bliká

Blikání levé a pravé kontrolky značí normální síťovou aktivitu. Blikání levé kontrolky značí bezdrátovou aktivitu AirPortu a blikání pravé kontrolky značí aktivitu Ethernetu nebo modemu.

Další informace

1Další informace o resetování základny získáte kliknutím sem.

Datum zveřejnění: