Program AppleCare Help Desk Support: Jak zjistit registrační číslo

Přečtěte si, jak můžete zjistit registrační číslo smlouvy AppleCare Help Desk Support.

Poznámka: O jiných variantách programu AppleCare pojednává článek Zjištění registračního čísla programu AppleCare.

K registraci nově zakoupené smlouvy AppleCare Help Desk Support budete potřebovat své registrační číslo. Najdete ho tak, že se podíváte do krabice, kterou jste ke smlouvě AppleCare Help Desk Support dostali, a najdete brožurku nazvanou „Getting Started“ (Začínáme). Vaše registrační číslo budete uvedeno v pravém spodním rohu:

Brožurka „Začínáme“

Poznámka: Pokud krabici nemáte nebo brožurku nemůžete najít, připravte si původní stvrzenku (nebo objednávku) a sériové číslo produktu, jehož se smlouva týká, a kontaktujte podporu programu AppleCare.

Další informace

Až zjistíte své registrační číslo, budete svůj program moct aktivovat online na webu podpory programu AppleCare.

Registrační čísla společnosti Apple a sériová čísla hardwarových produktů Apple mohou někdy obsahovat číslici „0“ (nula), ale nikdy ne písmeno „O“.

 

Datum zveřejnění: