Používání braillského řádku Papenmeier Braillex Trio s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Papenmeier Braillex Trio s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete k navigaci používat následující klávesy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku 1 krok doleva nebo 2 kroky doleva
Přechod na další položku 1 krok doprava nebo 2 kroky doprava

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru 1 krok nahoru nebo 2 kroky nahoru
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru 1 krok dolů nebo 2 kroky dolů

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva Levý palec, levý přední nebo levý zadní
Panoramování Braillova písma doprava Pravý palec, pravý přední nebo pravý zadní

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: