Používání braillského řádku Alva BC640 s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Alva BC640 s VoiceOverem na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Smartpad doleva
Přechod na další položku Smartpad doprava
Přechod na stavový řádek Smartpad 2
Aktivace tlačítka Zpět, je-li k dispozici Smartpad 3

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru eTouch 4, Palec 4 nebo Smartpad dolů
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru eTouch 2, Palec 2 nebo Smartpad nahoru

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Řádek směrových kláves 1 nebo Řádek směrových kláves 2
Výběr položky pod prstem Smartpad Enter nebo Palec 3
Aktivace tlačítka plochy Smartpad 1

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Pozastavení nebo pokračování ve čtení Smartpad 4

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Panoramování Braillova písma doleva eTouch 1 nebo Palec 1
Panoramování Braillova písma doprava eTouch 3 nebo Palec 5
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Řádek stavových směrových kláves 1 nebo Řádek stavových směrových kláves 2

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

Klávesy doplňkové sady Perkins nejsou v současnosti podporovány.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: