Používání oznámení na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Naučte se, jak zobrazovat a spravovat oznámení, abyste minimalizovali vyrušování během dne.

Přístup ze zamčené obrazovky

Nejnovější oznámení zobrazíte na zamčené obrazovce iPhonu tak, že iPhone zvednete. Na iPadu je zobrazíte tím, že ho probudíte. Na zamčené obrazovce taky můžete dělat následující věci:

 • Klepnutím na samostatné oznámení otevřete aplikaci, ke které patří.
 • Klepnutím na skupinu oznámení zobrazíte všechna oznámení z dané aplikace. 
 • Přejetím doleva přes oznámení můžete spravovat upozornění z dané aplikace, zobrazit oznámení nebo oznámení smazat.
 • Stisknutím a podržením můžete oznámení* zobrazit a provádět s ním rychlé akce (pokud to aplikace umožňuje).

Pokud chcete na zamčené obrazovce vždycky vidět obsah oznámení, aniž byste zařízení museli odemknout, přejděte do Nastavení > Oznámení > Zobrazovat náhledy a vyberte Vždy.

* Na iPhonu SE (2. generace) přejeďte přes oznámení doleva a klepněte na Zobrazit. Tím oznámení zobrazíte a můžete provádět rychlé akce, které daná aplikace podporuje.

Otevření z Oznamovacího centra

Oznamovací centrum zobrazuje historii oznámení – můžete se v něm vrátit v čase a podívat se, co vám uniklo. Oznámení v Oznamovacím centru zobrazíte dvěma způsoby:

 • Na zamčené obrazovce přejeďte prstem nahoru z prostředka obrazovky.
 • Na libovolné jiné obrazovce přejeďte prstem dolů ze středu horního okraje obrazovky.

Historii oznámení vymažete tak, že podržíte tlačítko X  a klepnete na Smazat všechna oznámení. Nebo klepněte na tlačítko X  a pak na Smazat.

 

Správa oznámení

Správa oznámení ze zamčené obrazovky nebo Oznamovacího centra:

 1. Přejeďte prstem doleva přes oznámení nebo skupinu oznámení.
 2. Klepněte na Spravovat a vyberte některou z následujících možností: 
  • Doručovat potichu: Tato oznámení se zobrazují v Oznamovacím centru, ale nezobrazují se na zamčené obrazovce, nepřehrávají zvuky a nezobrazují bannery ani odznaky na ikoně aplikace.
  • Vypnout: Tato volba vypne veškerá oznámení z konkrétní aplikace. Až je budete chtít znova zapnout, přejděte do Nastavení > Oznámení, vyberte příslušnou aplikaci a klepněte na Povolit oznámení. 

Můžete taky klepnout na Nastavení a změnit styly upozornění nebo nastavení upozornění pro konkrétní aplikaci. 

 


Změna stylů upozornění

Přidání nebo změna stylu upozornění na oznámení:

 1. Přejděte do Nastavení > Oznámení.
 2. V části Styl oznámení vyberte požadovanou aplikaci. 
 3. Zvolte typ upozornění a styl banneru. 

Můžete taky vypnout nebo zapnout zvuky a odznaky.

Změna nastavení skupinových oznámení

Oznámení můžete buď seskupovat, nebo je zobrazovat samostatně.

 1. Přejděte do Nastavení > Oznámení.
 2. Vyberte aplikaci a klepněte na Seskupení.
 3. Vyberte jednu z těchto možností:
  • Automaticky: Oznámení jednotlivých aplikací se budou seskupovat podle upozornění.
  • Podle aplikace: Všechna oznámení z jednotlivých aplikací se budou seskupovat do samostatných rozbalitelných upozornění.
  • Vypnuto: Oznámení se budou zobrazovat podle pořadí, jak byla přijata, bez seskupování.

Tady taky můžete zvolit, jak zobrazovat náhledy oznámení pro konkrétní aplikace. Můžete například nastavit, aby se náhledy oznámení zobrazovaly pokaždé nebo nikdy, i když je zařízení zamčené.

     

Nastavení oznámení založených na poloze

Některé aplikace posílají relevantní oznámení na základě vaší polohy. Například se vám po příchodu na konkrétní místo nebo při odchodu může zobrazit připomínka, ať někomu zavoláte.

Pokud oznámení tohoto typu nechcete používat, můžete je vypnout. Přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby a klepnutím na požadovanou aplikaci zapněte nebo vypněte oznámení založená na poloze. Další informace o polohových službách.

Co když se nezobrazují oznámení určité aplikace

Aby se vám zobrazovala oznámení, připojte se k Wi-Fi nebo mobilní síti. Pokud se vám pořád nezobrazují oznámení z určité aplikace, zkuste tento postup:

 1. Zkontrolujte, zda aplikace oznámení podporuje. Přejděte do Nastavení > Oznámení, vyberte danou aplikaci a přesvědčte se, že je zapnutá volba Povolit oznámení.
 2. Pokud máte pro nějakou aplikaci zapnutá oznámení, ale žádná vám nechodí, možná nemáte vybrané Bannery. Přejděte do Nastavení > Oznámení, vyberte danou aplikaci a pak vyberte Bannery.
 3. Zkontrolujte, jestli jste přihlášení svým Apple ID
 4. Podívejte se, jestli nemáte zapnutou funkci Nerušit
 5. Pokud jste si nedávno nainstalovali nějakou aplikaci nebo jste provedli obnovení ze zálohy, otevřete danou aplikaci, aby se začala zobrazovat oznámení.

Další informace

Oznámení používají Wi-Fi, jen když není k dispozici mobilní připojení. Příjem oznámení ale může být blokován firewallem nebo proxy servery. Podívejte se na nápovědu k používání služby APN (Apple Push Notification)

Další informace o používání oznámení na Apple Watch.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: