Jak vypnout nebo restartovat Apple TV

Přečtěte si, jak Apple TV uspat, restartovat nebo odpojit od napájení.

Uspání Apple TV

Apple TV se po určité době nečinnosti automaticky uspí. Můžete také v Nastavení zvolit Uspat, nebo k uspání Apple TV použít dálkový ovladač:

  • Na Siri Remote (2. generace) nebo Apple TV Remote (2. generace):* Stiskněte a podržte tlačítko napájení.
  • Na Siri Remote (1. generace) nebo Apple TV Remote (1. generace):* Stisknutím tlačítka TV/Ovládací centrum  na tři sekundy zobrazte Ovládací centrum a pak zvolte Uspat
  • Na Apple Remote (hliníkový nebo bílý): Stiskněte a podržte na pět sekund tlačítko Přehrát/pozastavit .

Chcete-li Apple TV probudit, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Menu nebo TV/Ovládací centrum .

Restartování Apple TV

Pokud Apple TV nereaguje, restartujte ji pomocí dálkového ovladače:

  • Na Apple TV Remote (2. generace) nebo Siri Remote (2. generace):* Stiskněte a podržte tlačítka Zpět  a TV/Ovládací centrum . Až na zařízení začne blikat kontrolka, tlačítka pusťte.
  • Na Siri Remote (1. generace) nebo Apple TV Remote (1. generace):* Stiskněte a podržte tlačítka Menu a TV/Ovládací centrum . Až na zařízení začne blikat kontrolka, tlačítka pusťte.
  • Na Apple Remote (hliníkový nebo bílý): Stiskněte a podržte tlačítka Menu a Dolů. Až na zařízení začne blikat kontrolka, tlačítka pusťte.

Odpojení Apple TV od napájení

Pokud vám Apple TV nejde restartovat z nabídky Nastavení ani ovladačem, odpojte ji od napájení. Počkejte šest sekund a pak ji znova připojte.

*Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri ale funguje na obou ovladačích – stačí, abyste se nacházeli v zemi nebo oblasti s podporou Siri.

Datum zveřejnění: