Jak připojit Mac k internetu

Přečtěte si, jak použít Wi-Fi, Osobní hotspot nebo Ethernet pro připojení Macu k internetu.

Použití Wi‑Fi

Přečtěte si, jak se připojit k otevřené, zabezpečené nebo skryté Wi-Fi síti. Můžete i vytvořit novou Wi-Fi síť.

Seznam Wi-Fi sítí      

Připojení k Wi-Fi síti

Na řádku nabídek klikněte na ikonu Wi-Fi a vyberte požadovanou síť. Pokud je Wi-Fi vypnutá, klikněte na ikonu vypnutí Wi-Fi a zvolte Zapnout Wi-Fi.*

Když se připojíte k veřejné Wi-Fi síti, může se objevit okno s podmínkami, které musíte před připojením k síti odsouhlasit.

Připojení k zabezpečené Wi-Fi síti

Zabezpečené Wi-Fi sítě jsou chráněné heslem a u názvu mají ikonu zámku

  1. Klikněte na řádku nabídek na ikonu Wi-Fi. Pokud je Wi-Fi vypnutá, klikněte na ikonu vypnutí Wi-Fi a zvolte Zapnout Wi-Fi.*
  2. Vyberte síť.
  3. Zadejte heslo a klikněte na Připojit. Pokud neznáte heslo k Wi-Fi, obraťte se na jejího správce.

Připojení ke skryté síti

  1. Klikněte na řádku nabídek na ikonu Wi-Fi. Pokud je Wi-Fi vypnutá, klikněte na ikonu vypnutí Wi-Fi a zvolte Zapnout Wi-Fi.*
  2. Zvolte Připojit se k jiné síti. 
  3. Zadejte název sítě. Zkontrolujte, jestli jste ho zadali správně.
  4. Pokud je síť zabezpečená, vyberte typ zabezpečení a zadejte heslo.
  5. Klikněte na Připojit.

Přečtěte si, co dělat, když se vám nedaří připojení ke skryté síti.

Vytvoření Wi‑Fi sítě

Pokud jste v místě, kde je dostupné připojení k internetu, můžete k modemu připojit základnu AirPort nebo směrovač jiného výrobce a vytvořit vlastní Wi-Fi síť. Použijte instalační příručku k základně AirPort nebo návod k obsluze směrovače jiného výrobce.

* Pokud v řádku nabídek nevidíte ikonu Wi-Fi, můžete ji přidat zpět. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému, klikněte na Síť, pak na Wi-Fi a zvolte Zobrazit stav Wi‑Fi v řádku nabídek.

Použití Osobního hotspotu

U většiny mobilních tarifů můžete sdílet připojení k mobilní datové síti vašeho iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s Macem.

Přečtěte si, jak nastavit Osobní hotspot.

Použití Ethernetu

Chcete-li se připojit k internetu přes kabelovou síť, propojte Ethernetovým kabelem směrovač nebo modem a Ethernetový port ikona Ethernetu na Macu.

Některé Macy vyžadují Ethernetový adaptér jako třeba adaptér Belkin USB-C / gigabitový Ethernet nebo adaptér Thunderbolt / gigabitový Ethernet.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: