Jak připojit Mac k internetu

Přečtěte si, jak pomocí Wi-Fi, osobního hotspotu nebo ethernetu připojit Mac k internetu.

Připojení k Wi-Fi síti

Na řádku nabídek vyberte z nabídky Wi-Fi  požadovanou síť. Poté můžete být vyzváni k zadání hesla sítě Wi-Fi nebo k odsouhlasení smluvních podmínek.

 

Když se Wi-Fi na řádku nabídek nezobrazuje

Když potřebujete pomoc s heslem k Wi-Fi síti

Když se nemůžete připojit k Wi-Fi síti

Přečtěte si, co dělat, když se Mac po připojení k Wi-Fi síti nepřipojí k internetu


Připojení pomocí osobního hotspotu

U většiny mobilních tarifů můžete sdílet připojení k mobilní datové síti vašeho iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s Macem. Přečtěte si, jak nastavit osobní hotspot.


Připojení pomocí ethernetu

Chcete-li se k internetu připojit kabelem, propojte ethernetovým kabelem router nebo modem a Ethernetový port na Macu. Některé modely Macu vyžadují ethernetový adaptér, jako adaptér Belkin USB-C / gigabitový ethernet nebo adaptér Apple Thunderbolt / gigabitový ethernet.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: