Jak připojit Mac k internetu

Přečtěte si, jak použít Wi-Fi, osobní hotspot nebo Ethernet pro připojení Macu k internetu.

Připojení k Wi-Fi síti

Klikněte na ikonu Wi-Fi  na řádku nabídek a vyberte síť z nabídky. Před připojením k síti můžete být požádáni o zadání hesla k síti nebo k odsouhlasení podmínek.

Potřebujete další pomoc?

  • Pokud ikonu Wi-Fi  na řádku nabídek nevidíte, zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému a klikněte na Síť. Na bočním panelu zvolte Wi-Fi a vyberte „Zobrazit stav Wi-Fi v řádku nabídek“. 
  • Přečtěte si, co dělat, když se váš Mac nepřipojuje k internetu po připojení k síti Wi-Fi.
  • Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, o které víte, že je skrytá, zvolte v nabídce Wi-Fi možnost Jiné sítě (nebo Připojit se k jiné síti) a zvolte Jiná. Zadejte požadovaný název sítě, zabezpečení a heslo.

 


Připojení pomocí osobního hotspotu

U většiny mobilních tarifů můžete sdílet připojení k mobilní datové síti vašeho iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s Macem. Přečtěte si, jak nastavit osobní hotspot.


Připojení pomocí Ethernetu

Chcete-li se k internetu připojit kabelem, propojte ethernetovým kabelem router nebo modem a Ethernetový port na Macu. Některé modely Macu vyžadují ethernetový adaptér, jako adaptér Belkin USB-C / gigabitový ethernet nebo adaptér Apple Thunderbolt / gigabitový ethernet.


Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: