Seznamte se s Finderem na Macu

Seznámení s Finderem je první krok k hledání a organizování dokumentů, médií, složek a dalších souborů v počítači.

 

 

Finder je první věc, kterou po spuštění Macu uvidíte. Otvírá se automaticky a při používání dalších aplikací zůstává stále otevřený. Jeho součástí je řádek nabídek nahoře na obrazovce a plocha pod ním. Pomocí oken a ikon zobrazuje obsah Macu, iCloud Drivu a dalších úložných zařízení. Název Finder je odvozený od anglického „find“, což znamená najít, a nazývá se tak, protože pomáhá vyhledávat a organizovat vaše soubory.


Otevírání oken a souborů

Pokud chcete otevřít okno se soubory v Macu, přepněte se do Finderu kliknutím na jeho ikonu v Docku (viz obrázek nahoře). Přepnutím do Finderu se taky zobrazí všechna jeho okna, která můžou být skrytá za okny ostatních aplikací. Přetahováním můžete měnit velikost oken a taky můžete používat tlačítka na zavření , minimalizaci  a maximalizaci  oken. Přečtěte si více o správě oken.

Jakmile najdete dokument, aplikaci nebo jiný soubor, který chcete otevřít, jednoduše na danou položku dvakrát klikněte.


Změna zobrazení souborů

Způsob zobrazení souborů v oknech Finderu změníte pomocí nabídky Zobrazení na řádku nabídek nebo pomocí řady tlačítek v horní části okna Finderu. Soubory se můžou zobrazovat jako ikony , v seznamu , ve sloupcích nebo v galerii . Pro jednotlivá zobrazení jsou v nabídce Zobrazení volby na úpravy řazení a uspořádání položek, například podle druhu, data nebo velikosti. Přečtěte si více o přizpůsobování zobrazení.

Soubory zobrazené v galerii si můžete vizuálně procházet pomocí velkých náhledů. Snadno tak na první pohled poznáte obrázky, videa a nejrůznější dokumenty. Zobrazení galerie v macOS Mojave dokonce umožňuje přehrávat videa a listovat vícestránkovými dokumenty. Dřívější verze macOS obsahují podobné, ale méně praktické zobrazení galerie zvané Cover Flow .


Zobrazení galerie v macOS Mojave s bočním panelem nalevo a panelem náhledu napravo.


Používání panelu náhledu

Panel náhledu můžete otevřít ve všech zobrazeních volbou Zobrazení > Zobrazit náhled na řádku nabídek. K jeho rychlému zobrazení a skrytí slouží klávesová zkratka Shift-Command (⌘)-P.

macOS Mojave má panel náhledu několik vylepšení:

  • Pro každý soubor lze zobrazit víc informací včetně podrobných metadat. Je to obzvlášť užitečné při práci s fotografiemi a médii, protože to usnadňuje přístup k důležitým EXIF datům, třeba modelu fotoaparátu nebo hodnotě clony. Informace zobrazované na panelu náhledu pro druh právě vybraného souboru můžete upravit volbou Zobrazení > Volby náhledu.
  • Vybraný soubor můžete snadno spravovat nebo upravovat pomocí rychlých akcí.

Používání rychlých akcí na panelu náhledu

Pomocí rychlých akcí v macOS Mojave můžete se souborem pracovat bez otvírání příslušné aplikace. Rychlé akce se zobrazují ve spodní části panelu náhledu a liší se podle vybraného druhu souboru.

  • Otočení obrázku 
  • Anotování obrázku nebo PDF 
  • Sloučení obrázků a PDF do jediného souboru PDF 
  • Zkrácení audio a video souborů 

Rychlé akce můžete spravovat kliknutím na Více  a potom na Vlastní. macOS Mojave obsahuje standardní sadu rychlých akcí, ale zobrazují se mezi nimi i rychlé akce nainstalované aplikacemi jiných vývojářů. Pomocí Automatoru si můžete vytvořit i své vlastní rychlé akce.


Používání sad na ploše

Novinkou v macOS Mojave jsou sady na automatické uspořádání souborů na ploše. Snadno vám na ploše udrží pořádek a pomůžou vám najít přesně to, co hledáte. Přečtěte si více o sadách.


Boční panel ve Finderu obsahuje zkratky k AirDropu, běžně používaným složkám, iCloud Drivu, zařízením, jako jsou pevné disky, a dalším umístěním. Položky na bočním panelu se stejně jako položky v Docku otvírají jediným kliknutím.

Pokud chcete položky na bočním panelu změnit, zvolte na řádku nabídek Finder > Předvolby a pak v horní části okna předvoleb klikněte na Boční panel. Na boční panel nebo z něj taky můžete přetahovat soubory. Přečtěte si více o přizpůsobení bočního panelu.


Pokud chcete hledat pomocí Spotlightu, klikněte na lupu na řádku nabídek nebo stiskněte Command-mezerník. Spotlight je něco podobného jako Rychlé hledání na iPhonu nebo iPadu. Přečtěte si více o Spotlightu.

Pokud chcete hledat v okně Finderu, použijte vyhledávací pole v jeho rohu:


Když vyberete nějaký výsledek hledání, u spodního okraje okna se zobrazí jeho umístění. Ze Spotlightu se do tohoto zobrazení dostanete volbou „Zobrazit vše ve Finderu“ ve spodní části výsledků vyhledávání Spotlightu.

Ve Spotlightu i Finderu můžete ke zpřesnění výsledků používat rozšířené možnosti hledání.


Mazání souborů

Když chcete nějaký soubor zahodit, přetáhněte ho do koše v Docku. Nebo soubor či soubory vyberte a zvolte Soubor > Přesunout do koše (Command-Delete).

Když chcete z koše nějaký soubor vytáhnout, kliknutím koš otevřete a soubor z něj vytáhněte ven. Můžete taky požadovaný soubor vybrat a zvolit Soubor > Vrátit zpět.

Soubory v koši smažete volbou Finder > Vysypat koš. Teprve tak se prostor, který tyto soubory zabíraly, zpřístupní pro jiné soubory. V macOS Sierra můžete Mac nastavit tak, aby koš vysypával automaticky.

Datum zveřejnění: