Seznamte se s Finderem na Macu

Seznámení s Finderem je první krok k hledání a organizování dokumentů, médií, složek a dalších souborů v počítači.

Ikona Finderu v macOS

 

 

Finder je první věc, kterou po spuštění Macu uvidíte. Otvírá se automaticky a při používání dalších aplikací zůstává stále otevřený. Jeho součástí je řádek nabídek nahoře na obrazovce a plocha pod ním. Pomocí oken a ikon zobrazuje obsah Macu, iCloud Drivu a dalších úložných zařízení. Název Finder je odvozený z anglického „find“, což znamená najít, a nazývá se tak, protože pomáhá vyhledávat a organizovat vaše soubory.


Změna zobrazení souborů

Způsob zobrazení souborů v oknech Finderu změníte pomocí nabídky Zobrazení na řádku nabídek nebo pomocí řady tlačítek v horní části okna Finderu. Soubory se mohou zobrazovat jako ikony , v seznamu , ve sloupcích  nebo v galerii . Pro jednotlivá zobrazení jsou v nabídce Zobrazení volby na úpravy řazení a uspořádání položek, například podle druhu, data nebo velikosti. Přečtěte si více o přizpůsobování zobrazení.

Zobrazení galerie
Zobrazení galerie s bočním panelem nalevo a panelem náhledu napravo.

Soubory zobrazené v galerii si můžete vizuálně procházet pomocí velkých náhledů. Snadno tak na první pohled poznáte obrázky, videa a nejrůznější dokumenty. Zobrazení galerie dokonce umožňuje přehrávat videa a listovat vícestránkovými dokumenty. Dřívější verze macOS obsahují podobné, ale méně praktické zobrazení galerie zvané Cover Flow .


Boční panel ve Finderu obsahuje zkratky k AirDropu, běžně používaným složkám, iCloud Drivu, zařízením, jako jsou pevné disky, a dalším umístěním. Položky na bočním panelu se stejně jako položky v Docku otevírají jediným kliknutím.

Pokud chcete položky na bočním panelu změnit, zvolte na řádku nabídek Finder > Předvolby a pak v horní části okna předvoleb klikněte na Boční panel. Na boční panel nebo z něj taky můžete přetahovat soubory. Přečtěte si více o přizpůsobení bočního panelu.

Okno Finderu se složkou přetahovanou do bočního panelu


Pokud chcete hledat pomocí Spotlightu, klikněte na lupu na řádku nabídek, nebo stiskněte Command a mezerník. Spotlight je něco podobného jako Rychlé hledání na iPhonu nebo iPadu. Přečtěte si více o Spotlightu.

Pokud chcete hledat v okně Finderu, použijte vyhledávací pole v jeho rohu:

Výsledky vyhledávání v okně Finderu v macOS s řádkem cesty k souboru zobrazeným ve spodní části panelu
Když vyberete nějaký výsledek hledání, u spodního okraje okna se zobrazí jeho umístění. Ze Spotlightu se do tohoto zobrazení dostanete volbou „Hledat ve Finderu“ nebo „Zobrazit vše ve Finderu“ ve spodní části výsledků vyhledávání Spotlightu.


Ve Spotlightu i Finderu můžete ke zpřesnění výsledků používat rozšířené možnosti hledání. Stejně tak je možné pomocí značek vyhledávat a organizovat soubory.


Mazání souborů

Když chcete nějaký soubor zahodit, přetáhněte ho do koše v Docku. Nebo soubor či soubory vyberte a zvolte Soubor > Přesunout do koše (Command-Delete).

Dock macOS se zvětšeným košem

Když chcete z koše nějaký soubor vytáhnout, kliknutím koš otevřete a soubor z něj vytáhněte ven. Požadovaný soubor můžete také vybrat a zvolit Soubor > Vrátit zpět.

Soubory v koši smažete volbou Finder > Vysypat koš. Teprve tak se prostor, který tyto soubory zabíraly, zpřístupní pro jiné soubory. V macOS Sierra můžete Mac nastavit tak, aby koš vysypával automaticky.

Datum zveřejnění: