Seznamte se s Finderem na Macu

Seznámení s Finderem je první krok k hledání a organizování dokumentů, médií, složek a dalších souborů v počítači.

 

 

Finder je první věc, kterou po spuštění Macu uvidíte. Otvírá se automaticky a při používání dalších aplikací zůstává stále otevřený. Jeho součástí je řádek nabídek nahoře na obrazovce a plocha pod ním. Pomocí oken a ikon zobrazuje obsah Macu, iCloud Drivu a dalších úložných zařízení. Název Finder je odvozený z anglického „find“, což znamená najít, a nazývá se tak, protože pomáhá vyhledávat a organizovat vaše soubory.


Otevírání oken a souborů

Pokud chcete otevřít okno se soubory v Macu, přepněte se do Finderu kliknutím na plochu nebo kliknutím na jeho ikonu v Docku (viz obrázek nahoře). Přepnutím do Finderu se taky zobrazí všechna jeho okna, která můžou být skrytá za okny ostatních aplikací.

Jakmile najdete dokument, aplikaci nebo jiný soubor, který chcete otevřít, jednoduše na danou položku dvakrát klikněte.

Okno přesunete tažením za jeho záhlaví, přetažením jeho okraje ho rozšíříte. Tlačítky v rohu okno zavřete , minimalizujete nebo maximalizujete 

Přečtěte si více o správě oken


Změna zobrazení souborů

Pokud chcete změnit způsob zobrazení souborů v oknech Finderu, použijte nabídku Zobrazit na řádku nabídek nebo tlačítka v horní části okna. Soubory si můžete zobrazit jako ikony, v seznamu, ve sloupcích nebo v galerii. Pro jednotlivá zobrazení jsou v nabídce Zobrazení volby na úpravy řazení a uspořádání položek, například podle druhu, data nebo velikosti.

Soubory zobrazené v galerii si můžete vizuálně procházet pomocí velkých náhledů. Snadno tak na první pohled poznáte obrázky, videa a nejrůznější dokumenty. Zobrazení galerie dokonce umožňuje přehrávat videa a listovat vícestránkovými dokumenty.

Panel náhledu můžete otevřít ve všech zobrazeních volbou Zobrazení > Zobrazit náhled na řádku nabídek. K jeho rychlému zobrazení a skrytí slouží klávesová zkratka Shift-Command (⌘)-P.

Přečtěte si více o přizpůsobování zobrazení


Zobrazení galerie s bočním panelem na levé straně a panelem náhledu na pravé straně.


Používání sad na ploše

Sady umožňují automaticky uspořádat pracovní plochu do úhledných sad souborů, abyste měli na ploše pořádek a snadno našli přesně to, co hledáte.

Přečtěte si více o sadách


Boční panel ve Finderu obsahuje zkratky k AirDropu, běžně používaným složkám, iCloud Drivu, zařízením, jako jsou pevné disky, a dalším umístěním. Položky na bočním panelu se stejně jako položky v Docku otevírají jediným kliknutím.

Pokud chcete položky na bočním panelu změnit, zvolte na řádku nabídek Finderu volbu Finder > Nastavení (nebo Předvolby), a pak v horní části okna nastavení klikněte na Boční panel. Na boční panel nebo z bočního panelu taky můžete přetahovat soubory.

Pokud boční panel nevidíte, zvolte na řádku nabídek Finderu možnost Zobrazení > Zobrazit boční panel. Nebo stiskněte Control-Command-S.

Přečtěte si více o přizpůsobení bočního panelu


Pokud chcete hledat v okně Finderu, použijte vyhledávací pole v jeho rohu. Pokud chcete hledat pomocí Spotlightu, klikněte na lupu na řádku nabídek, nebo stiskněte Command a mezerník. Ve Spotlightu i ve Finderu můžete ke zpřesnění výsledků používat rozšířené možnosti hledání.

Přečtěte si další informace o Spotlightu


Mazání souborů

Když chcete nějaký soubor zahodit, přetáhněte ho do koše v Docku. Nebo soubor či soubory vyberte a zvolte Soubor > Přesunout do koše (Command-Delete).

Když chcete z koše nějaký soubor vytáhnout, kliknutím koš otevřete a soubor z něj vytáhněte ven. Požadovaný soubor můžete taky vybrat a zvolit Soubor > Vrátit zpět.

Soubory v koši smažete volbou Finder > Vysypat koš. Teprve tak se prostor, který tyto soubory zabíraly, zpřístupní pro jiné soubory. 

 


Další informace

  • Nastavení Finderu změníte tak, že na řádku nabídek ve Finderu zvolíte Finder > Nastavení (nebo Předvolby). Můžete například zvolit, jestli se mají na ploše zobrazovat pevné disky, nebo jestli se má před vysypáním koše zobrazit upozornění.
  • Další informace o Finderu a používání Macu získáte volbou možnosti Nápověda na řádku nabídek.
Datum zveřejnění: