Jak udržovat notebook Mac v přijatelných provozních teplotách

Váš notebook Mac se může při běžném používání zahřívat. Přečtěte si, jak můžete jeho provozní teplotu ovlivnit a kontrolovat.

Notebooky Mac splňují všechny teplotní limity stanovené státními a mezinárodními bezpečnostními standardy. Pokyny pro bezpečné zacházení najdete v uživatelských příručkách

Notebooky Mac mají snímače, které měří teplotu uvnitř počítače. Pokud má váš Mac ventilátory, automaticky se zapnou, jakmile je třeba ochladit důležité součásti. 

Tady je pár tipů, jak udržet provozní teplotu ve správných mezích:

  • Ujistěte se, že máte nainstalované všechny aktualizace softwaru Macuvšechny nejnovější aktualizace firmwaru.
  • Používejte svůj notebook Mac v prostředí s okolní teplotou 10 až 35 °C. Nenechávejte notebook Mac v autě, protože teplota v zaparkovaném voze může tento rozsah snadno překročit. Notebook Mac také používejte v prostředí s relativní vlhkostí mezi 0 a 95 % (bez kondenzace).
  • Notebook Mac používejte na pevném povrchu, který umožňuje dobré odvětrávání. Nepoužívejte ho v posteli, na polštáři nebo pod peřinou.
  • Nezakrývejte klávesnici. 
  • Pokud má váš Mac větrací otvory, nic do nich nestrkejte. 
  • Používejte pouze napájecí adaptéry schválené společností Apple. Dejte pozor, aby se napájecí adaptér nepřehříval.

Pokud se notebook Mac zahřívá, i když neprovádí žádné výpočetně náročné úlohy, nebo když jeho ventilátory trvale běží delší dobu, zkontrolujte využití procesoru pomocí Monitoru aktivity. Hledejte chybně pracující procesy, které nadměrně zatěžují procesor a podívejte se taky, jestli Spotlight právě neindexuje obsah vašeho pevného disku. Mohlo by taky pomoct resetování Řadiče pro správu systému (SMC) vašeho Macbooku.

Pokud používáte pro měření teploty svého notebooku aplikaci jiného výrobce, je důležité pamatovat na to, že tyto aplikace neměří teplotu vnějšího povrchu počítače. Teplota krytu je mnohem nižší než teplota vnitřních součástí. K diagnostice možných hardwarových problémů nikdy nepoužívejte aplikace jiných výrobců.

Pokud máte stále potíže s provozními teplotami svého notebooku Mac, obraťte se na společnost Apple. Nebo navštivte Apple Store, případně Autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: