Jak udržovat notebook Mac v přijatelných provozních teplotách

Notebook Mac se může při běžném používání zahřívat. Přečtěte si, jak můžete jeho provozní teplotu ovlivnit a kontrolovat.

Notebooky Mac splňují všechny teplotní limity stanovené státními a mezinárodními bezpečnostními standardy. Pokyny pro bezpečné zacházení najdete v uživatelských příručkách

Notebooky Mac mají snímače, které detekují teplotní změny uvnitř počítače. Pokud má Mac ventilátory, automaticky se zapnou, jakmile je třeba ochladit důležité součásti. 

Tipy k regulaci provozní teploty:

  • Zkontrolujte, že máte nainstalované všechny aktualizace softwaru na Macu.
  • Používejte notebook Mac v prostředí s okolní teplotou 10 až 35 °C. Nenechávejte notebook Mac v autě, protože teplota v zaparkovaném voze může tento rozsah snadno překročit. Notebook Mac také používejte v prostředí s relativní vlhkostí mezi 0 a 95 % (bez kondenzace).
  • Notebook Mac používejte na pevném povrchu, který umožňuje dobré odvětrávání. Nepoužívejte ho v posteli, na polštáři ani pod přikrývkami.
  • Klávesnici ničím nezakrývejte. 
  • Pokud má Mac větrací otvory, nic do nich nestrkejte. 
  • Používejte pouze napájecí adaptéry schválené společností Apple.

Pokud se notebook Mac zahřívá, i když neprovádí žádné výpočetně náročné úlohy, nebo když jeho ventilátory trvale běží delší dobu, zkontrolujte využití procesoru pomocí Monitoru aktivity. Hledejte nefunkční procesy, které mohou výrazně zatěžovat procesor, a kontrolujte, zda nedochází k nečekanému zapínání ventilátoru. Pokud problémy přetrvávají, zavřete a otevřete víko notebooku nebo restartujte počítač. Pokud máte Mac s procesorem Intel, resetujte řadič SMC.

Pokud používáte k měření teploty notebooku aplikaci jiného výrobce, je důležité pamatovat na to, že tyto aplikace neměří teplotu vnějšího povrchu počítače. Teplota krytu je mnohem nižší než teplota vnitřních součástí. K diagnostice možných hardwarových problémů nikdy nepoužívejte aplikace jiných výrobců.

Pokud máte stále potíže s provozní teplotou notebooku Mac, obraťte se na společnost Apple. Nebo navštivte Apple Store, případně autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: