Když se iPhone nebo iPod touch nenabíjí

Přečtěte si, co dělat, pokud se baterie nenabíjí, nabíjí se pomalu nebo se zobrazuje upozornění.

Připojte zařízení k napájení

Pokud se pokoušíte bezdrátově nabíjet iPhone 8 nebo novější, nejdřív se přesvědčte, jestli se dá nabíjet USB adaptérem a kabelem, které jste dostali spolu ze zařízením. Jestli to funguje, přečtěte si nápovědu k bezdrátovému nabíjení. U doplňků od jiných výrobců se ujistěte, že jsou certifikované společností Apple.

Zařízení nabijete následujícím postupem:

 1. Dodaným USB kabelem připojte zařízení k počítači.
 2. Kabel připojte do jednoho z těchto zdrojů napájení:

Elektrická zásuvka

Zapojte USB nabíjecí kabel do USB napájecího adaptéru a pak adaptér zasuňte do zásuvky.

Počítač

Zapojte nabíjecí kabel do USB 2.0 nebo 3.0 portu počítače, který je zapnutý a není v režimu spánku. Nepoužívejte USB porty na klávesnici.

Napájecí doplňky

Zapojte kabel do napájeného USB rozbočovače, dokovací stanice nebo jiného doplňku certifikovaného společností Apple.

Ikona nabíjení v iOS

Při nabíjení se na displeji zařízení zobrazuje vedle ikony baterie na stavovém řádku symbol blesku. Na zamčené obrazovce se zobrazuje velká baterie.

Když se vaše zařízení nabíjí pomalu nebo se nenabíjí vůbec

Proveďte následující kroky a po každém z nich nabíjení vyzkoušejte:

 1. Podívejte se, jestli nejsou nabíjecí kabel a USB adaptér poškozené, třeba jestli nejsou zlomené nebo nemají ohnuté konektory.* Poškozené doplňky nepoužívejte.
  USB/Lightning kabel a USB napájecí adaptér
 2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky a zkontroluje, jestli je mezi nabíjecím kabelem, USB nabíječkou a elektrickou zásuvkou nebo napájecím kabelem řádné spojení. 
 3. Odstraňte všechny nečistoty z nabíjecího konektoru na spodní straně zařízení a pečlivě do něj zasuňte nabíjecí kabel. Pokud je nabíjecí konektor poškozený, vaše zařízení pravděpodobně potřebuje opravu.
 4. Nechte zařízení půl hodiny nabíjet (přečtěte si, co dělat, když ani po půl hodině nereaguje).
 5. Zařízení vynuceně restartujte:
  • iPhone 8 nebo novější a iPhone SE (2. generace): Stiskněte a hned uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Nakonec stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud neuvidíte logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generace): Současně podržte boční (nebo horní) tlačítko a tlačítko zeslabení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Apple. 
  • iPhone 6s nebo starší, iPhone SE (1. generace) a iPod touch (6. generace) nebo starší: Podržte současně boční (nebo horní) tlačítko a tlačítko plochy, dokud neuvidíte logo Apple.
 6. Nechte zařízení nabíjet další půlhodinu.
 7. Pokud se zařízení pořád nezapíná nebo nenabíjí, zaneste ho i s nabíjecím kabelem a napájecím adaptérem do prodejny Apple Store nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple. Anebo můžete kontaktovat podporu Apple.

* Pokud si nejste jistí, jestli je doplněk poškozený, zaneste ho k otestování do prodejny Apple Store nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple. Anebo se můžete obrátit na podporu Apple.

Když se zařízení přestane nabíjet na 80 procentech

iPhone se během nabíjení může trochu zahřívat. Pokud se baterie zahřeje příliš, může software vypnout nabíjení na 80 procentech, aby baterii zbytečně neklesala výdrž. iPhone bude v nabíjení pokračovat, až se ochladí. Zkuste iPhone s nabíječkou přesunout na chladnější místo.

Při optimalizovaném nabíjení zkracuje iOS 13 dobu, po kterou je iPhone plně nabitý, a zpomaluje tak stárnutí baterie. iPhone prostřednictvím strojového učení, které probíhá přímo v zařízení, registruje, kdy ho každý den obvykle nabíjíte, takže ví, kdy ho budete potřebovat a kdy má dokončit nabíjení na víc než 80 procent.* Tento způsob nabíjení snižuje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Optimalizované nabíjení baterie je aktivní jenom tehdy, když iPhone předvídá, že bude připojený k nabíječce delší dobu.

* Informace, kdy zařízení zpravidla nabíjíte, jsou uloženy jenom v iPhonu. Tyto informace nejsou zahrnuté do záloh a nejsou sdíleny se společností Apple.

Když se zobrazuje upozornění, že doplněk není podporovaný nebo certifikovaný

Tato upozornění se můžou zobrazovat z několika důvodů: Vaše iOS zařízení má znečištěný nebo poškozený nabíjecí port, nabíjecí doplněk je vadný nebo není certifikovaný společností Apple, anebo není USB nabíječka určená k nabíjení těchto zařízení. Postupujte takto:

 1. Odstraňte všechny nečistoty z nabíjecího portu na spodní straně zařízení.
 2. Restartujte zařízení:
 3. Zkuste jiný USB kabel nebo nabíječku.
 4. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iOS.
 5. Kontaktujte podporu Apple a domluvte si servis.

Datum zveřejnění: