Když se iPhone nebo iPod touch nenabíjí

Přečtěte si, co dělat, když se baterie nenabíjí, nabíjí se pomalu nebo se zobrazuje upozornění.

Připojte zařízení k napájení

Zařízení nabijete následujícím postupem:

 1. Dodaným USB kabelem připojte zařízení k počítači.
 2. Kabel připojte do jednoho z těchto zdrojů napájení:

Elektrická zásuvka

Zapojte USB nabíjecí kabel do USB napájecího adaptéru a pak adaptér zasuňte do zásuvky.

Počítač

Zapojte nabíjecí kabel do USB 2.0 nebo 3.0 portu počítače, který je zapnutý a není v režimu spánku. Nepoužívejte USB porty na klávesnici.

Napájecí doplňky

Zapojte kabel do napájeného USB rozbočovače, dokovací stanice nebo jiného doplňku certifikovaného společností Apple.

Pokud se pokoušíte bezdrátově nabíjet iPhone 8 nebo novější, nejdřív se přesvědčte, jestli se dá nabíjet USB kabelem, který jste dostali spolu ze zařízením. Když to funguje, zkuste najít pomoc pro bezdrátovou nabíječku. U doplňků od jiných výrobců se ujistěte, že jsou certifikované společností Apple.

Při nabíjení se na displeji zařízení zobrazuje vedle ikony baterie na stavovém řádku symbol blesku nebo na zamčené obrazovce ikona velké baterie .

Když se vaše zařízení nabíjí pomalu nebo se nenabíjí vůbec

Proveďte následující kroky a po každém z nich nabíjení vyzkoušejte:

 1. Podívejte se, jestli nejsou nabíjecí kabel a USB adaptér poškozené, třeba jestli nejsou zlomené nebo nemají ohnuté konektory. Poškozené doplňky nepoužívejte.
  Lightning/USB adaptér a USB-C napájecí adaptér
 2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky a zkontroluje, jestli je mezi nabíjecím kabelem, USB nabíječkou a elektrickou zásuvkou nebo napájecím kabelem řádné spojení. 
 3. Odstraňte všechny nečistoty z nabíjecího konektoru na spodní straně zařízení a pečlivě do něj zasuňte nabíjecí kabel. Když je nabíjecí port poškozený, zařízení bude pravděpodobně potřebovat servis.

  Obrázek nabíjecího portu.
 4. Nechte zařízení půl hodiny nabíjet.
 5. Pokud stále nereaguje, zkuste ho nuceně restartovat: 
  • iPhone 8 nebo novější a iPhone SE (2. generace): Stiskněte a hned uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se neobjeví logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generace): Současně podržte boční (nebo horní) tlačítko a tlačítko zeslabení hlasitosti, dokud se neobjeví logo Apple. 
  • iPhone 6s nebo starší, iPhone SE (1. generace) a iPod touch (6. generace) nebo starší: Podržte současně boční (nebo horní) tlačítko a tlačítko plochy, dokud se neobjeví logo Apple.
 6. Nechte zařízení nabíjet další půlhodinu.
 7. Pokud se zařízení stále nezapíná nebo nenabíjí, zaneste ho i s nabíjecím kabelem a napájecím adaptérem ke kontrole do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple. Můžete také kontaktovat podporu Apple.

Když se zařízení přestane nabíjet na 80 procentech

iPhone se během nabíjení může trochu zahřívat. Pokud se baterie zahřeje příliš, může software vypnout nabíjení na 80 procentech, aby baterii zbytečně neklesala výdrž. iPhone bude v nabíjení pokračovat, až se ochladí. Zkuste iPhone s nabíječkou přesunout na chladnější místo.

Při optimalizovaném nabíjení zkracuje iOS 13 a novější dobu, po kterou je iPhone plně nabitý, a zpomaluje tak stárnutí baterie. iPhone prostřednictvím strojového učení probíhajícím přímo v zařízení registruje, kdy ho každý den obvykle nabíjíte, takže ví, kdy ho budete potřebovat a kdy má dokončit nabíjení na víc než 80 procent.* Optimalizované nabíjení baterie je aktivní jenom tehdy, když iPhone předvídá, že bude připojený k nabíječce delší dobu.

* Informace, kdy zařízení zpravidla nabíjíte, jsou uloženy jenom v iPhonu. Tyto informace nejsou zahrnuté do záloh a nejsou sdíleny se společností Apple.

Když se zobrazuje upozornění, že doplněk není podporovaný nebo certifikovaný

Tato upozornění se mohou objevit z různých důvodů:

 • Zařízení iOS může mít znečištěný nebo poškozený nabíjecí port
 • Doplněk pro nabíjení je vadný, poškozený nebo nemá certifikaci Apple
 • USB nabíječka není určena k nabíjení zařízení

Proveďte následující postup:

 1. Odstraňte všechny nečistoty z nabíjecího portu na spodní straně zařízení.
 2. Restartujte iPhone nebo iPod touch.
 3. Zkuste jiný USB kabel nebo nabíječku.
 4. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iOS.
 5. Kontaktujte podporu Apple a domluvte si servis.

Datum zveřejnění: