Změna názvu uživatelského účtu a domovského adresáře v macOS

Můžete přejmenovat svůj uživatelský účet macOS a domovskou složku, pojmenované při vytváření účtu.

Uživatelské jméno účtu macOS se musí shodovat s názvem jeho domovské složky . Změnou těchto názvů se nezmění ani neobnoví heslo uživatelského účtu.

Protože chybným provedením tohoto postupu můžete poškodit svůj účet a přijít o možnost přihlášení, zazálohujte si důležitá data, než budete pokračovat.

Následující postup použijte v OS X Yosemite nebo novějším.

Nejdřív přejmenujte domovskou složku

 1. Odhlaste se od účtu, který chcete přejmenovat, a přihlaste se do jiného účtu správce. (Pokud nemáte jiný účet správce, můžete ho vytvořit v předvolbách Uživatelé a skupiny.)
 2. Otevřete složku Users na startovacím disku. Ta obsahuje domovské složky všech uživatelů. Dostanete se do ní tak, že v řádku nabídky Finderu zvolíte Otevřít > Otevřít složku a zadáte /Users.
 3. Přejmenujte domovskou složku uživatele. Nezapomeňte, že název nesmí obsahovat mezery. Budete vyzváni k zadání jména a hesla správce, se kterými jste se přihlásili. Pokud používáte sdílení souborů ke sdílení domovské složky, nebude možné ji přejmenovat, dokud ji nepřestanete sdílet. 

Pak přejmenujte účet

Zůstaňte přihlášení do jiného účtu než je ten, který přejmenováváte, a proveďte tento postup:

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Uživatelé a skupiny.
 2. Klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce, se kterými jste se přihlásili. 
 3. V seznamu uživatelů nalevo klikněte s klávesou Ctrl na uživatele, kterého chcete přejmenovat, a zvolte Pokročilé volby.
 4. Do pole Název účtu zadejte nový název účtu, který se musí přesně shodovat s novým názvem domovské složky. Nesmí obsahovat mezery.
 5. Název účtu uvidíte také v poli Domovská složka za řetězcem /Users/. Název účtu změňte podle nového názvu domovské složky.
 6. Pokud chcete změnit celé jméno přidružené k účtu, změňte taky pole Celé jméno. Celé jméno může být libovolné a k přihlášení do účtu nebo potvrzení změn vyžadujících přihlášení můžete použít jak název účtu, tak celé jméno.
 7. Klikněte na OK a restartujte Mac.
 8. Přihlaste se k přejmenovanému účtu a zkontrolujte, že vidíte své soubory a složky a že účet funguje podle očekávání.

Pokročilé volby v předvolbách Uživatelé a skupiny

Datum zveřejnění: