Změna názvu uživatelského účtu a domovského adresáře v macOS

Váš uživatelský účet a domovský adresář se vytvořily, když jste si zřídili uživatelský účet v macOS. Můžete je přejmenovat.

Všechny uživatelské účty na Macu mají celé jméno a krátké jméno (název účtu). Zobrazují se na panelu Uživatelé a skupiny v Předvolbách systému, přičemž k Macu se můžete přihlašovat krátkým nebo celým jménem.

Změna celého jména uživatelského účtu

Celé jméno může změnit buď uživatel sám, anebo správce účtu. Celé jméno nemusí být stejné jako název účtu nebo název domovského adresáře.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na položku Uživatelé a skupiny.
 2. Klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce. 
 3. V seznamu uživatelů klikněte pravým tlačítkem nebo s podrženou klávesou Control na uživatele, kterého chcete přejmenovat. V kontextové nabídce vyberte Pokročilé volby.
 4. Změňte jméno uvedené v poli „Celé jméno“ a klikněte na OK.

OS X Mavericks a starší systémy

 1. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na položku Uživatelé a skupiny (nebo Účty).
 2. Vyberte uživatele ze seznamu.
 3. Změňte jméno uvedené v poli „Celé jméno“.

Změna názvu účtu a názvu domovského adresáře

Protože se název účtu (krátké jméno) používá při vytvoření domovského adresáře uživatele, název účtu a název uživatelského adresáře se musí shodovat. Než s tímto postupem začnete, doporučujeme vám zálohovat důležitá data.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion

 1. Odhlaste se od účtu, který chcete přejmenovat, a přihlaste se k účtu správce.
  Musí to být jiný účet správce než ten, který chcete přejmenovat. V případě potřeby vytvořte jiný účet správce, a až budete hotovi, odstraňte ho.
 2. Přejděte do složky Uživatelé na spouštěcím disku. Složka Uživatelé obsahuje domovský adresář účtu, který chcete přejmenovat. Přejmenujte domovský adresář daného účtu a poznamenejte si jeho starý i nový název. Při přejmenovávání adresáře se zobrazí výzva k zadání jména a hesla správce, se kterými jste přihlášení.
 3. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na položku Uživatelé a skupiny.
 4. Klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce, se kterými jste přihlášení. 
 5. V seznamu uživatelů klikněte pravým tlačítkem nebo s podrženou klávesou Control na uživatele, kterého chcete přejmenovat. V kontextové nabídce vyberte Pokročilé volby.
 6. Změňte pole „Název účtu“ tak, aby se shodovalo s novým názvem, který jste dali domovskému adresáři ve složce Uživatelé.
  Pokud upravujete název účtu (krátké jméno) nebo název domovského adresáře, neměly by tyto názvy obsahovat žádné mezery. Pokud už název účtu obsahuje mezeru, nepůjde toto pole upravovat, dokud mezeru neodstraníte. Klikněte hned za mezeru nebo pomocí šipky doleva přesuňte kurzor hned za mezeru a stisknutím klávesy Delete ji smažte.
 7. Změňte pole „Domovský adresář“ tak, aby se shodovalo s novým názvem, který jste dali domovskému adresáři ve složce Uživatelé.
 8. Klikněte na OK a zavřete Předvolby systému.
 9. Restartujte Mac.
 10. Přihlaste se k přejmenovanému účtu a zkontrolujte, že vidíte své soubory a složky a že účet funguje podle očekávání.

OS X Snow Leopard

 1. Odhlaste se od účtu, který chcete přejmenovat, a přihlaste se k účtu správce.
  Musí to být jiný účet správce než ten, který chcete přejmenovat. V případě potřeby vytvořte jiný účet správce, a až budete hotovi, odstraňte ho.
 2. Poznamenejte si stávající název účtu, který chcete přejmenovat. Měl by být stejný jako název jeho domovského adresáře, který najdete na spouštěcím disku ve složce Uživatelé.
 3. Otevřete aplikaci Terminál, kterou najdete ve složce Aplikace/Utility.
 4. Zadejte do Terminálu následující příkaz:

  sudo mv /Users/stary_nazev /Users/novy_nazev

  Místo výrazu stary_nazev napište původní název uživatelského účtu a místo novy_nazev napište název, na který ho chcete změnit.  Například kdyby původní uživatelský účet používal krátké jméno „janseminko“ a nový účet by měl používat krátké jméno „honza“, zadali byste:

  sudo mv /Users/janseminko /Users/honza

 5. Až k tomu budete vyzváni, zadejte heslo stávajícího účtu správce a stiskněte Enter.
 6. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na položku Uživatelé a skupiny a potom na Účty.
 7. Klikněte na zámek a zadejte jméno a heslo správce, se kterými jste přihlášení.
 8. V seznamu účtů klikněte s podrženou klávesou Control na účet, který chcete přejmenovat, a v kontextové nabídce zvolte Pokročilé volby.
 9. Změňte pole „Název účtu“ tak, aby se shodovalo s novým názvem. Ve výše uvedeném příkladu byste změnili „janseminko“ na „honza“.
 10. Změňte pole „Domovský adresář“ tak, aby se shodovalo s novým názvem. Ve výše uvedeném příkladu byste změnili „/Users/janseminko“ na „/Users/honza“.
 11. Klikněte na OK a zavřete Předvolby systému.
 12. Restartujte Mac.
 13. Přihlaste se k přejmenovanému účtu a zkontrolujte, že vidíte své soubory a složky a že účet funguje podle očekávání.
Datum zveřejnění: