Změna názvu uživatelského účtu macOS a domovské složky

Můžete přejmenovat svůj uživatelský účet macOS a domovskou složku, pojmenované při vytváření účtu.

Nesprávné provedení této operace může poškodit váš účet a způsobit, že se k němu nebudete moct přihlásit. Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte zálohu. Tento postup nezmění ani neobnoví heslo vašeho uživatelského účtu.

V případě potřeby vytvořte další účet správce

Název uživatelského účtu můžete změnit pouze tehdy, když jste přihlášeni k jinému účtu, přičemž musí jít o účet správce. Pokud Mac nemá nastaven jiný účet správce, musíte nejprve v nastavení Uživatelé a skupiny přidat účet správce:

Přidání účtu správce v macOS Ventura nebo novějším

Přidání účtu správce v dřívějších verzích macOS

 


Přejmenujte domovskou složku

 1. Odhlaste se z účtu, který přejmenováváte: Zvolte nabídku Apple  > Odhlásit se.
 2. Přihlaste se ke druhému účtu správce. Nepřihlašujte se k účtu, který přejmenováváte.
 3. Z řádku nabídek Finderu vyberte Otevřít > Otevřít složku, poté zadejte /Users a stiskněte Return. Otevře se složka Uživatelé.
 4. Ve složce Uživatelé vyberte složku účtu, který chcete přejmenovat, poté stiskněte Return a zadejte nový název. Nový název nesmí obsahovat žádné mezery. Po výzvě zadejte jméno a heslo účtu správce, který jste právě použili k přihlášení.

  Pokud domovskou složku sdílíte prostřednictvím sdílení souborů, musíte sdílení této složky nejdřív ukončit. 

 


Pak účet přejmenujte

Po přejmenování domovské složky, a zatímco jste odhlášeni z účtu, který přejmenováváte, proveďte následující dodatečné kroky pro verzi macOS, kterou používáte.

macOS Ventura nebo novější

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému.
 2. Na bočním panelu klikněte na Uživatelé a skupiny.
 3. Podržte stisknutou klávesu Control a klikněte na název účtu, který přejmenováváte. V nabídce, která se zobrazí, vyberte Pokročilé volby.
  Panel Uživatelé a skupiny se zobrazenou nabídkou Pokročilé volby
 4. Po výzvě zadejte jméno a heslo správce, které jste právě použili k přihlášení.
 5. Aktualizujte pole „Uživatelské jméno“, nikoli pole „Uživatel“ tak, aby odpovídalo novému názvu, který jste v předchozí části dali své domovské složce.
  Panel Uživatelé a skupiny se zobrazenou nabídkou Pokročilé volby
 6. Volitelné: Aktualizujte pole „Celé jméno“. Celé jméno se nemusí shodovat s uživatelským jménem a může obsahovat mezery. Při přihlašování nebo provádění změn, které vyžadují název účtu a heslo, budete moci použít buď uživatelské jméno, nebo celé jméno.
 7. Přejděte dolů, abyste viděli pole „Domovský adresář“. Aktualizujte uživatelské jméno v tomto poli, ale neodstraňujte /Users/. Pokud je například „Uživatelské jméno“ jaroslavkucera, potom by měl být „Domovský adresář“ /Users/jaroslavkucera.
 8. Klikněte na OK, restartujte Mac a přihlaste se k přejmenovanému účtu.

Starší verze macOS

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému.
 2. Klikněte na Uživatelé a skupiny.
 3. Klikněte na ikonu zámku  a zadejte jméno a heslo správce, které jste použili k přihlášení. 
 4. Podržte stisknutou klávesu Control a klikněte na název účtu, který přejmenováváte. V nabídce, která se zobrazí, vyberte Pokročilé volby.
 5. Aktualizujte „Název účtu“ tak, aby se shodoval s novým názvem, který jste v předchozí části dali domovskému adresáři.
 6. Volitelné: Změňte pole „Celé jméno“. Celé jméno se nemusí shodovat s uživatelským jménem a může obsahovat mezery. Při přihlašování nebo provádění změn, které vyžadují název účtu a heslo, budete moci použít buď uživatelské jméno, nebo celé jméno.
 7. Aktualizujte uživatelské jméno v poli „Domovský adresář“. Změňte toto jméno tak, aby odpovídalo novému názvu domovské složky, ale neodstraňujte /Users/. Pokud je například „Uživatelské jméno“ jaroslavkucera, potom by měl být „Domovský adresář“ /Users/jaroslavkucera.
 8. Klikněte na OK, restartujte Mac a přihlaste se k přejmenovanému účtu.
  Panel Uživatelé a skupiny se zobrazenou nabídkou Pokročilé volby
Datum zveřejnění: