Jak používat Monitor aktivity na Macu

Monitor aktivity zobrazuje procesy běžící na Macu, takže je můžete spravovat a zjistit, jaký mají vliv na jeho aktivitu a výkon.

Tento článek popisuje některé běžně používané funkce Monitoru aktivity, což je správce procesů, pomocí kterého můžete zjistit, jak aplikace a další procesy využívají procesor, paměť, energii, disk a síť.

Monitor aktivity otevřete ze složky Aplikace/Utility, nebo ho najděte pomocí Spotlightu.

Přehled

Procesy zobrazené v Monitoru aktivity můžou být uživatelské aplikace, systémové aplikace využívané systémem macOS nebo neviditelné procesy na pozadí. Prostřednictvím pěti záložek kategorií v horní části okna Monitoru aktivity si můžete zobrazit, jaký mají procesy v těchto jednotlivých kategoriích vliv na váš Mac.

Volbou možnosti Zobrazení > Sloupce na řádku nabídek můžete v těchto panelech přidávat nebo odstraňovat sloupce. V nabídce Zobrazení lze také vybrat, které procesy se mají zobrazovat v jednotlivých panelech:

 • Všechny procesy
 • Všechny procesy (hierarchicky): Procesy, které náleží jiným procesům, abyste viděli jejich vzájemný vztah nadřazenosti a podřízenosti.
 • Moje procesy: Procesy vlastněné vaším uživatelským účtem macOS.
 • Systémové procesy: Procesy vlastněné systémem macOS.
 • Procesy jiných uživatelů: Procesy, které nevlastní kořenový uživatel ani aktuální uživatel.
 • Aktivní procesy: Běžící procesy, které nejsou nečinné.
 • Neaktivní procesy: Běžící procesy, které jsou nečinné.
 • Procesy v oknech: Procesy, které mohou vytvořit okno. Obvykle se jedná o aplikace.
 • Vybrané procesy: Procesy, které jste vybrali v okně Monitoru aktivity.
 • Aplikace za posledních 8 hodin: Aplikace, ve kterých během posledních 8 hodin běžely nějaké procesy.

CPU

Panel CPU ukazuje, jak procesy ovlivňují aktivitu CPU (procesoru):

Panel CPU

Kliknutím do horní části sloupce „% CPU“ seřadíte seznam procesů podle jejich procentuálního využití procesoru. Podle těchto informací spolu s informacemi z panelu Energie můžete určit procesy, které ovlivňují výkon Macu, výdrž baterie, teplotu počítače a aktivitu ventilátorů.

Další informace jsou k dispozici ve spodní části panelu CPU:

 • Systém: Procento aktuálního využití CPU systémovými procesy, které náleží systému macOS.
 • Uživatel: Procento aktuálního využití CPU vámi spuštěnými aplikacemi nebo procesy, které jsou spuštěné těmito aplikacemi.
 • Nečinnost: Procento nevyužitých prostředků CPU.
 • Zatížení procesoru: Procento aktuálního využití CPU všemi systémovými a uživatelskými procesy. Graf se pohybuje zprava doleva a aktualizuje se v intervalech nastavených v části Zobrazení > Četnost aktualizací. Modrá barva ukazuje procento celkového aktuálního využití CPU uživatelskými procesy. Červená barva ukazuje procento celkového aktuálního využití CPU systémovými procesy.
 • Vlákna: Celkový počet vláken využívaných všemi procesy.
 • Procesy: Celkový počet právě běžících procesů.

Využití CPU nebo GPU můžete sledovat i v samostatném okně nebo v Docku:

 • Chcete-li otevřít okno ukazující aktuální aktivitu procesoru, zvolte Okno > Využití CPU. Chcete-li graf s těmito informacemi zobrazit v Docku, zvolte Zobrazení > Ikona v Docku > Zobrazit využití CPU.
 • Chcete-li otevřít okno ukazující nedávnou aktivitu procesoru, zvolte Okno > Historie CPU. Chcete-li graf s těmito informacemi zobrazit v Docku, zvolte Zobrazení > Ikona v Docku > Zobrazit historii CPU.
 • Chcete-li otevřít okno ukazující nedávnou aktivitu grafického procesoru (GPU), zvolte Okno > Historie GPU. Spotřeba energie související s touto aktivitou je zahrnuta do měření spotřeby energie na panelu Energie v Monitoru aktivity.

Paměť

Na panelu Paměť se zobrazují informace o využití paměti:

Panel Paměť

Další informace jsou k dispozici ve spodní části panelu Paměť:

 • Zatížení paměti: Graf Zatížení paměti ilustruje dostupnost paměťových prostředků. Graf se pohybuje zprava doleva a aktualizuje se v intervalech nastavených v části Zobrazení > Četnost aktualizací. Aktuální stav paměťových prostředků udává barva na pravé straně grafu:   
  • Zelená: Paměťové prostředky jsou dostupné. 
  • Žlutá: Paměťové prostředky jsou stále dostupné, ale jsou zatíženy procesy správy paměti, například kompresí.
  • Červená: Paměťové zdroje jsou vyčerpané a macOS jako paměť využívá spouštěcí disk. Pokud chcete zpřístupnit více RAM, můžete ukončit jednu nebo více aplikací, nebo nainstalovat další RAM. Toto je nejdůležitější ukazatel, že Mac potřebuje větší RAM.
 • Fyzická paměť: Množství RAM nainstalované v Macu. 
 • Využitá paměť: Celkové množství paměti právě využívané všemi aplikacemi a procesy macOS.
  • Aplikační paměť: Celkové množství paměti právě využívané aplikacemi a jejich procesy.
  • Pevná paměť: Paměť, kterou nelze zkomprimovat ani odložit na spouštěcí disk, takže musí zůstat v RAM. Pevnou paměť využívanou nějakým procesem si nemůžou půjčovat jiné procesy. Množství pevné paměti, které bude aplikace využívat, určuje její programátor.
  • Komprese: Množství paměti v RAM, která je komprimovaná, aby bylo k dispozici víc RAM pro ostatní procesy. Ve sloupci Komprimovaná paměť je uvedeno množství komprimované paměti pro jednotlivé procesy.
 • Odkládací soubor: Prostor na spouštěcím disku využívaný správou paměti macOS. Případná aktivita u této položky je zcela normální. Pokud není graf Zatížení procesoru červený, má macOS k dispozici volné paměťové zdroje.
 • Soubory v mezipaměti: Paměť, kterou ještě před chvílí používaly aplikace, ale teď už je k dispozici jiným aplikacím. Pokud jste například používali Mail a pak jste ho zavřeli, jím využívaná RAM se stane součástí mezipaměti, která už je k dispozici jiným aplikacím. Když pak Mail znovu otevřete ještě předtím, než mezipaměť s jeho soubory použije (přepíše) jiná aplikace, otevře se Mail rychleji, protože tato paměť se rychle převede na aplikační paměť, aniž by bylo nutné znovu načítat obsah z pevného disku.

Další informace o správě paměti najdete na webu programu Apple Developer.

Energie

Panel Energie zobrazuje celkovou spotřebu energie a energii spotřebovávanou jednotlivými aplikacemi:

 • Dopad na spotřebu: Relativní údaj o aktuální spotřebě energie danou aplikací. Menší čísla znamenají lepší výsledek. Pokud je vedle názvu aplikace zobrazený trojúhelník, znamená to, že se aplikace skládá z několika procesů. Údaje o jednotlivých procesech zobrazíte klepnutím na tento trojúhelníček.
 • Prům. dopad na spotř.: Průměrný dopad na spotřebu energie v posledních 8 hodinách nebo od spuštění Macu (počítá se kratší údaj). Průměrný dopad na spotřebu je udáván také pro aplikace, které běžely v této době, ale už byly ukončeny. Názvy těchto aplikací jsou šedé.
 • App Nap: Aplikace podporující App Nap spotřebovávají velmi málo energie, když jsou otevřené, ale nepoužívané. Aplikace například může být pozastavena, když je skrytá za ostatními okny nebo když je otevřená na ploše, která právě není zobrazená.
 • Zabránit uspání: Udává, jestli daná aplikace brání Macu v přechodu do režimu spánku.

Panel Energie

Další informace jsou k dispozici ve spodní části panelu Energie:

 • Dopad na spotřebu: Relativní údaj o aktuální spotřebě energie všech aplikací. Graf se pohybuje zprava doleva a aktualizuje se v intervalech nastavených v části Zobrazení > Četnost aktualizací.
 • Grafická karta: Typ právě používané grafické karty. Výkonnější grafické karty spotřebovávají víc energie. Macy, které podporují automatické přepínání grafiky šetří energii tím, že používají integrovaný grafický procesor. Na výkonnější kartu přepnou až když je to potřeba. „Integrovaná“ znamená, že Mac právě využívá integrovanou grafickou kartu. „Vysoký výkon“ znamená, že Mac právě využívá vysoce výkonnou grafickou kartu. Chcete-li zjistit, které aplikace využívají vysoce výkonnou grafickou kartu, hledejte procesy, které mají ve sloupci „Vyžaduje GPU s vysokou výkonností“ uvedeno „Ano“.
 • Zbývající energie: Procento zbývající energie v baterii přenosného Macu.
 • Čas do nabití: Doba, po kterou musí být přenosný Mac připojený k elektrické zásuvce, aby se plně nabil.
 • Napájení ze sítě: Doba, která uplynula od připojení přenosného Macu k elektrické zásuvce.
 • Zbývající čas: Odhadovaná zbývající doba nabití baterie v přenosném Macu.
 • Napájení z baterie: Doba, po kterou přenosný Mac pracuje na baterii.
 • Baterie (posledních 12 hodin): Úroveň nabití baterie přenosného Macu za posledních 12 hodin. Zelená barva znázorňuje dobu, kdy byl Mac napájen z napájecího adaptéru.

Při zvýšené spotřebě energie se doba, po kterou je Mac schopen pracovat na baterie, zkracuje. Pokud je výdrž baterie přenosného Macu kratší než obvykle, můžete se ve sloupci Prům. dopad na spotřebu podívat, které aplikace v nedávné době spotřebovávaly nejvíc energie. Pokud tyto aplikace nepotřebujete, ukončete je. Pokud si všimnete, že aplikace má pořád vysoký dopad na spotřebu, i když zdánlivě nic nedělá, můžete požádat o pomoc jejího vývojáře.

Disk

Na panelu Disk se zobrazuje množství dat, které jednotlivé procesy načetly z disku a zapsaly na disk. Zobrazuje také čtení a zápisy (IO), což je údaj, kolikrát Mac přistupoval k disku za účelem čtení nebo zápisu dat.

Panel Disk

Informace ve spodní části panelu Disk ukazují celkovou aktivitu disku pro všechny procesy. Graf se pohybuje zprava doleva a aktualizuje se v intervalech nastavených v části Zobrazení > Četnost aktualizací. Graf také obsahuje rozevírací nabídku, ve které lze přepnout jednotky měření mezi údajem IO a Data. Modrá barva ukazuje počet čtení za sekundu nebo množství dat načtených za sekundu. Červená barva ukazuje počet zápisů za sekundu nebo množství dat zapsaných za sekundu.

Chcete-li graf s diskovou aktivitou zobrazit v Docku, zvolte Zobrazení > Ikona v Docku > Zobrazit diskovou aktivitu.

Síť

Na panelu Síť se zobrazuje množství dat, která Mac posílá nebo přijímá prostřednictvím sítě. Pomocí těchto údajů můžete zjistit, které procesy odesílají nebo přijímají nejvíc dat.

Panel Síť

Informace ve spodní části panelu Síť ukazují celkovou aktivitu sítě pro všechny aplikace. Graf se pohybuje zprava doleva a aktualizuje se v intervalech nastavených v části Zobrazení > Četnost aktualizací. Graf také obsahuje rozevírací nabídku, ve které lze přepnout jednotky měření mezi údajem Pakety a Data. Modrá barva ukazuje počet paketů přijatých za sekundu nebo množství dat přijatých za sekundu. Červená barva ukazuje buď počet paketů odeslaných za sekundu, nebo množství dat odeslaných za sekundu.

Chcete-li graf s využitím sítě zobrazit v Docku, zvolte Zobrazení > Ikona v Docku > Zobrazit využití sítě.

Mezipaměť

V systému macOS High Sierra 10.13.4 nebo novějším obsahuje Monitor aktivity taky panel Mezipaměť, pokud je na panelu Sdílení v Předvolbách systému zapnutá funkce ukládání obsahu do mezipaměti. Panel Mezipaměť zobrazuje množství obsahu v mezipaměti, které místní síťové služby nahrály, stáhly nebo vymazaly.

Podle hodnoty Maximální přetížení mezipaměti můžete zjistit, jestli je třeba zvětšit paměť pro ukládání obsahu do mezipaměti. Nižší hodnoty přetížení mezipaměti jsou lepší. Přečtěte si víc o využívání mezipaměti.

Graf ve spodní části zobrazuje celkovou aktivitu mezipaměti v čase. V rozevírací nabídce nad grafem můžete změnit interval: poslední hodina, 24 hodin, 7 dnů nebo 30 dnů. 

Další informace

 • Přečtěte si o procesu kernel_task a proč u něj Monitor aktivity může zobrazovat vysoké využití procesoru.
 • Pro více informací otevřete Monitor aktivity a zvolte Nápověda > Nápověda pro Monitor aktivity. Pro spoustu položek v okně Monitoru aktivity je k dispozici stručný popis, který se zobrazí, když nad ně umístíte ukazatel myši.
Datum zveřejnění: