Používání clony obrazovky s VoiceOverem na Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch a na Apple Watch

Pokud na zařízení používáte VoiceOver, můžete pomocí clony obrazovky vypnout displej kvůli většímu soukromí nebo prostě proto, že není potřeba. 

Jak clona obrazovky funguje

Když je clona obrazovky zapnutá, zůstává zařízení a ovládání přes VoiceOver aktivní, i když je vypnutý displej. Takže jestli třeba chcete na veřejném místě zkontrolovat stav svého bankovního účtu, clona obrazovky vypne displej, aby vaše soukromé údaje nebyly viditelné. 

Clonu obrazovky je možné používat jenom se zapnutým VoiceOverem.

Používání clony obrazovky na Macu

Se zapnutým VoiceOverem zapnete clonu obrazovky touto klávesovou zkratkou:

  • Stiskněte VO-Shift-Fn-_

Stejnou zkratkou clonu obrazovky zase vypnete.

Když na Macu používáte TrackPad Commander

  1. Třemi prsty třikrát klepněte na trackpad.
  2. Až budete chtít clonu obrazovky vypnout, zase třikrát klepněte na trackpad třemi prsty.

Přečtěte si, jak ovládat VoiceOver pomocí TrackPad Commanderu.

Zapnutí clony obrazovky na Macu pomocí nápovědy pro VoiceOver

  1. Stisknutím VO-HH otevřete nápovědu pro VoiceOver.
  2. Napište „clona obrazovky“ a stiskněte Enter.

Používání clony obrazovky na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky gestem:

  1. Probuzení zařízení.
  2. Třemi prsty rychle třikrát klepněte na obrazovku. Pokud máte zapnutý VoiceOver s funkcí Zvětšení, klepněte na obrazovku třemi prsty čtyřikrát.

Pokud máte k zařízení připojenou Bluetooth klávesnici, můžete clonu obrazovky zapnout nebo vypnout stisknutím Ctrl-Alt-Shift-S.

Používání clony obrazovky na Apple Watch

Zapnutí clony obrazovky na Apple Watch pomocí iPhonu:

  1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch a přejděte na panel Moje hodinky.
  2. Klepněte na Zpřístupnění > VoiceOver > Clona obrazovky. Po zapnutí této volby bude clona obrazovky aktivní, kdykoli bude zapnutý VoiceOver.
  3. Stejným postupem clonu obrazovky zase vypnete.

Další informace

I s aktivní clonou obrazovky můžete na iOS zařízení pořizovat snímky obrazovky. 

Datum zveřejnění: