Použití clony obrazovky s VoiceOverem na Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch a na Apple Watch

Když na svém zařízení používáte VoiceOver, funkce Clona obrazovky umožňuje vypnout displej buď kvůli většímu soukromí, nebo prostě proto, že není potřeba. 

O funkci Clona obrazovky

Když je clona obrazovky zapnutá, vaše zařízení a ovládání přes VoiceOver zůstávají aktivní, přestože je displej vypnutý. Když třeba chcete zkontrolovat stav svého bankovního účtu na veřejném místě, clona obrazovky vypne displej, aby vaše soukromé údaje nebyly viditelné. 

Pro použití clony obrazovky musí být zapnutý VoiceOver.

Použití clony obrazovky na Macu

Se zapnutým VoiceOverem povolíte clonu obrazovky touto klávesovou zkratkou:

 • Stiskněte Ctrl-Alt-Fn_

Stejnou zkratkou clonu obrazovky zase vypnete.

Když na Macu používáte TrackPad Commander

 1. Třemi prsty třikrát klepněte na trackpad.
 2. Když budete chtít clonu obrazovky vypnout, zase třikrát klepněte na trackpad třemi prsty.

Použití nabídky Nápověda pro VoiceOver na Macu k zapnutí clony obrazovky

 1. Stisknutím VO-HH otevřete nabídku Nápověda pro VoiceOver.
 2. Zadejte text „clona obrazovky“ a stiskněte Return.

Používání clony obrazovky na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky gestem:

 1. Probuďte své zařízení.
 2. Třemi prsty rychle třikrát klepněte na obrazovku. Pokud máte zapnutý VoiceOver s funkcí Zvětšení, klepněte na obrazovku třemi prsty čtyřikrát.

Máte-li k zařízení připojenou Bluetooth klávesnici, můžete clonu obrazovky zapnout nebo vypnout stisknutím Ctrl-Alt-Shift-S.

Použití clony obrazovky na Apple Watch

Zapnutí clony obrazovky na Apple Watch pomocí iPhonu:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Apple Watch a přejděte na Moje hodinky.
 2. Klepněte na Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Clona obrazovky. S tímto nastavením bude clona obrazovky aktivní, kdykoli bude zapnutý VoiceOver.
 3. Stejným postupem clonu obrazovky zase vypnete.

Další informace

 • Clona obrazovky se vypne při vypnutí VoiceOveru nebo restartování zařízení. 
 • I s aktivní clonou obrazovky můžete na iOS zařízení pořizovat snímky obrazovky. 
Datum zveřejnění: