Ovládání VoiceOveru přes Trackpad Commander

Přečtěte si, jak můžete zapnout nebo vypnout Trackpad Commander, který vám umožňuje ovládat VoiceOver na Macu pomocí trackpadu.

VoiceOver je plně vybavená čtečka obrazovky, která předčítá text v dokumentech a oknech a nahlas popisuje, co je zobrazeno na displeji. S VoiceOverem můžete Mac primárně ovládat klávesnicí, braillským řádkem, číselnou klávesnicí nebo trackpadem.

Když je zapnutý Trackpad Commander, ukazatel myši na Macu se občas změní na modrý kroužek. Modrý kroužek ukazuje, na co se na vašem displeji VoiceOver zaměřuje:

Okno utility VoiceOver zobrazuje modrý kroužek

Modrý kroužek můžete přesunout do jiné části displeje tak, že ho přetáhnete prstem po trackpadu. Když modrý kroužek přesunete, VoiceOver popíše, nad čím se kroužek nachází. 

Zapnutí nebo vypnutí Trackpad Commanderu

Trackpad Commander můžete v utilitě VoiceOveru zapnout nebo vypnout:

  1. Ve Finderu vyberte na řádku nabídek volbu Otevřít > Utility.
  2. Ve složce Utility otevřete utilitu VoiceOver.
  3. V postranním panelu zvolte možnost Commandery a potom vyberte možnost Zapnout Trackpad Commander:

Okno utility VoiceOveru zobrazuje volbu Zapnout Trackpad Commander

Trackpad Commander můžete v utilitě VoiceOveru taky zapnout nebo vypnout klávesnicí:

  1. Podržte stisknutou klávesu modifikátoru VoiceOveru (obvykle Control-Alt) a potom dvakrát??stiskněte klávesu H.
  2. Napište výraz Trackpad Commander.
  3. Trackpad Commander zapnete nebo vypnete stisknutím klávesy Enter.

Další informace

Další informace o pohybu v Macu pomocí gest VoiceOveru s Trackpad Commanderem.

Datum zveřejnění: