Řešení problémů s rozhraním AirPlay a zrcadlením přes AirPlay na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Podle těchto kroků postupujte v následujících případech:

 • Na vašem iPhonu, iPadu nebo iPodu touch se nezobrazuje ikona AirPlay.
 • Při používání AirPlay nebo zrcadlení přes AirPlay se vyskytují problémy s výkonem.

Zkuste nejprve tyto kroky:

 • Zkontrolujte, jestli je software vašeho iOS zařízení aktuální.
 • Zkontrolujte, jestli je software vaší Apple TV aktuální.
 • Zkontrolujte, jestli má vaše iOS zařízení zapnutou Wi-Fi. Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Wi-Fi a zapněte Wi-Fi.
 • Připojte všechna AirPlay zařízení ke stejné Wi-Fi síti.
  Na Apple TV přejděte do nabídky Nastavení > Obecné > Síť a podívejte se, k jaké Wi-Fi síti je připojená. Na iOS zařízení klepněte na Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že jste připojení ke stejné síti jako Apple TV.
 • Používáte-li peer-to-peer AirPlay, můžou iOS zařízení streamovat na Apple TV, aniž by musela být připojená ke stejné síti. Podívejte se, jestli vaše zařízení podporuje peer-to-peer AirPlay.

Když se nezobrazuje ikona AirPlay

Nejdřív proveďte kroky uvedené v článcích Používání AirPlayPoužívání AirPlay zrcadlení.

Pokud se ikona AirPlay  stále nezobrazuje, zkuste některý z těchto kroků:

 • Pokud se přes AirPlay nebo AirPlay zrcadlení pokoušíte přehrávat obsah na Apple TV, zkontrolujte, jestli máte rozhraní AirPlay zapnuté i na Apple TV. AirPlay můžete na Apple TV zapnout nebo vypnout v nabídce Nastavení > AirPlay.
 • U všech zařízení, kterých se problém týká, zkontrolujte připojení k internetu nebo k síti.
  • K autorizaci přehrávání některého obsahu je potřeba připojení k internetu. Pokud k internetu nejste připojení, možnosti přehrávání přes AirPlay můžou být omezené.
 • Pokud se pokoušíte používat AirPlay z aplikace jiného výrobce nebo z webové stránky v Safari na iOS zařízení, zkontrolujte, jestli daná aplikace nebo web AirPlay podporuje (o další informace požádejte vývojáře aplikace nebo webu).

Řešení problémů s výkonem rozhraní AirPlay a zrcadlení přes AirPlay

Pokud se u AirPlay nebo zrcadlení přes AirPlay potýkáte s výraznou prodlevou sítě nebo přerušovaným přehráváním, je to možná způsobeno slabým Wi-Fi připojením, rušením nebo vzdáleností mezi Wi-Fi směrovačem a iOS zařízením, Apple TV nebo základnou AirPort Express.

Zkuste tohle:

 • Zkontrolujte, jestli se do stejné Apple TV nepokouší streamovat několik zařízení najednou.
 • Zkontrolujte, jestli váš Wi-Fi směrovač používá doporučená nastavení pro nejlepší výkon.
 • Určitá externí zařízení, například mikrovlnky nebo dětské chůvičky, můžou síť Wi-Fi rušit. Zkuste tato zařízení přesunout nebo vypnout.
 • Pokud je to možné, umístěte svůj Wi-Fi směrovač do stejné místnosti jako iOS zařízení a Apple TV.
 • Pokud jsou vaše bezdrátová a drátová sít shodné, zkuste Apple TV ke směrovači místo přes Wi-Fi připojit přes Ethernet.
 • Pokud má váš Wi-Fi směrovač externí anténu, zkontrolujte, jestli je správně připojená a v dobrém stavu.
 • Podle článku Řešení problémů s Wi-Fi sítěmi a připojeními vyřešte rušení nebo jiné problémy.

 

Pokud používáte iTunes, přečtěte si tyto pokyny pro řešení problémů.

Datum zveřejnění: