Když se zobrazí výzva k zadání hesla AirPlay na Apple TV

Přečtěte si, jak spravovat nastavení AirPlay a určit, kdo může streamovat obsah do Apple TV.

Při prvním použití AirPlay s Apple TV se na obrazovce zobrazí heslo. Chcete-li streamovat obsah do Apple TV, zadejte heslo do svého zařízení. Nebo pokud používáte zobrazení Konferenční místnost, na obrazovce se vždy objeví zpráva s pokyny pro připojení přes AirPlay a podrobnostmi bezdrátové sítě.

Když se zobrazí heslo a přitom nepoužíváte AirPlay

Pokud se na Apple TV zobrazí heslo a přitom se nepokoušíte používat AirPlay, je možné, že budete muset upravit nastavení AirPlay.

Na Apple TV přejděte do Nastavení > AirPlay a HomeKit.

Zde můžete zvolit pro svou Apple TV jedinečný název a přiřadit ji k místnosti, aby byla při používání AirPlay snadno identifikovatelná. Můžete si taky vybrat, kdo může do Apple TV přes AirPlay streamovat obsah:

  • Všichni: Apple TV uvidí a bude na ní moct streamovat obsah úplně každý.

  • Všichni ve stejné síti: Do Apple TV můžou streamovat obsah jen lidé, kteří jsou připojení k domácí Wi-Fi síti.

  • Jen členové domácnosti: Do Apple TV můžou streamovat obsah jenom lidé, které pozvete k ovládání domácnosti v aplikaci Domácnost.

  • Požadovat heslo: Každý, kdo bude chtít na Apple TV streamovat obsah, bude muset zadat heslo.

Nastavení ověření zařízení pro Apple TV (3. generace)

Pokud chcete pro všechna AirPlay zařízení nastavit povinnost zadání jednorázového hesla na obrazovce, přejděte do Nastavení > AirPlay > Zabezpečení a zapněte nastavení Požadovat ověření zařízení.

Datum zveřejnění: