Co dělat, když vám na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nejdou přijímat nebo posílat e-maily

Přečtěte si, co dělat, když vám v Mailu na iOS zařízení nefunguje přijímání nebo posílání e-mailů.

Než začnete

Zálohy iOS uložené na iCloudu nebo v iTunes obsahují jenom nastavení Mailu, nikoli samotné e-maily. Pokud smažete nebo změníte nastavení svého e-mailového účtu, dříve stažené e-maily se můžou z vašeho iOS zařízení odstranit.

Zkuste následující postup. Po každém kroku zkontrolujte, jestli se problém vyřešil.

Ujistěte se, že je zařízení připojené k internetu

Že je zařízení připojené k internetu, ať už přes mobilní data, nebo přes Wi-Fi, ověříte tak, že v Safari otevřete libovolnou stránku, třeba www.apple.com.

Podívejte se, jestli nemáte neodeslané zprávy ve složce Odchozí

Když se vám zobrazí upozornění, že e-mail nebyl odeslán, tento e-mail se pak přesune do složky Odchozí. Zkontrolujte složku Odchozí a zkuste e-mail poslat znova:

 1. V Mailu klepněte v levém horním rohu na Schránky.
 2. Klepněte na Odchozí. Pokud složku Odchozí nevidíte, znamená to, že se e-mail odeslal.
  Schránky
 3. Klepněte na e-mail ve složce Odchozí. Zkontrolujte, jestli je adresa příjemce správná.
 4. Klepněte na Odeslat.    

Zkontrolujte svou e-mailovou adresu a heslo

Pokud vás Mail vyzve k zadání hesla k e-mailovému účtu, ujistěte se, že heslo zadáváte správně. Adresu a heslo si můžete ověřit přihlášením na webu vašeho poskytovatele e-mailu.

Pokud se vám pořád zobrazuje chyba uživatelského jména nebo hesla, kontaktujte svého poskytovatele nebo správce systému. 

Zkontrolujte nastavení

Když si na zařízení nastavujete e-mailový účet, iOS u mnoha poskytovatelů e-mailu automaticky použije správná nastavení.

Jestli si chcete nastavení účtu ověřit, srovnejte nastavení v aplikaci Mail s nastaveními, která se pro váš účet mají použít:

 1. Přejděte do Nastavení > Hesla a účty a klepněte na svůj účet.
 2. Klepněte na e-mailovou adresu vedle účtu a zkontrolujte informace o účtu, například server odchozí a příchozí pošty.
 3. Pomocí nástroje Vyhledání nastavení Mailu si najděte doporučená nastavení pro váš účet a ujistěte se, že se shodují s tím, co vidíte na obrazovce. Pokud nastavení pro svůj e-mailový účet nevidíte, kontaktujte svého poskytovatele nebo správce systému.

Pokud máte e-mailový účet POP3, můžete si v jednu chvíli kontrolovat poštu jen na jednom zařízení. Zavřete ostatní e-mailové programy a pokud máte otevřený webmail, odhlaste se z něj. To, jestli máte e-mailový účet typu POP3, zjistíte tak, že přejdete do Nastavení > Hesla a účty, klepnete na svůj účet, klepnete na Účet a zkusíte najít část Informace o účtu POP. V nástroji Vyhledání nastavení Mailu si můžete vyhledat doporučená nastavení e-mailu pro váš POP3 účet.

Pokud váš poskytovatel e-mailu vyžaduje používání portu 25, možná vám e-maily půjdou odesílat jen tehdy, když budete připojeni k jeho síti. O nastaveních a dostupnosti se informujte přímo u svého poskytovatele e-mailu.


Pokud pořád potřebujete pomoct

Kontaktujte svého poskytovatele e-mailu. Nebo můžete zkusit e-mailový účet ze zařízení odebrat a znova ho nastavit.

Kontaktujte svého poskytovatele e-mailu nebo správce systému

 1. Podívejte se taky na webové stránky poskytovatele e-mailu, jestli právě není výpadek služby. 
 2. Informujte se u svého poskytovatele e-mailu nebo správce systému, jestli se na váš e-mailový účet nevztahují nějaká bezpečnostní omezení, například dvoufázové ověřování. V takovém případě budete možná potřebovat zvláštní heslo nebo budete muset poskytovatele e-mailu požádat o autorizaci k posílání a přijímání e-mailů.
 3. U poskytovatele nebo správce systému si ověřte nastavení svého e-mailového účtu a ujistěte se, že používáte správná.

Odeberte svůj e-mailový účet a znova ho nastavte.

 1. Na počítači se přihlaste k webu poskytovatele e-mailu. Ujistěte se, že všechny důležité e-maily máte uložené i někde jinde než na iOS zařízení.
 2. Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Hesla a účty.
 3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete odebrat.
 4. Klepněte na Smazat účet.
 5. Znova účet přidejte.


Datum zveřejnění: