Změna, přidávání nebo odstraňování platebních metod pro Apple ID

Svoje platební údaje pro Apple ID můžete spravovat v Nastaveních na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, v iTunes na Macu nebo PC anebo v aplikaci Apple Music na zařízení s Androidem.

Apple ID je váš osobní účet, kterým se přihlašujete ke službám Apple, jako je App Store, iTunes Store, iCloud a další. Když si změníte platební metodu nebo fakturační adresu, aktualizují se tyto údaje všude, kde používáte stejné Apple ID.

Upravit platební metody

Změna platební metody na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Před změnou platebních údajů se přesvědčte, že máte nejnovější verzi iOS.

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store.*
 2. Klepněte na své Apple ID a potom na Zobrazit Apple ID. Možná se budete muset přihlásit.
 3. Klepněte na Spravovat platby. (Pokud používáte starší verzi iOS, klepněte na Platební údaje.) Pak přidejte, aktualizujte nebo odstraňte svoje platební metody:

Aktualizace nebo přidání

Stránka Spravovat platby na iPhonu se zůstatkem Apple ID a několika kreditními kartami.

 • Aktualizace platební metody: Klepněte na platební metodu, kterou chcete změnit, a upravte své údaje. Ujistěte se, že se vaše údaje shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce. Možná budete muset zadat bezpečnostní kód, který je vytištěný na vaší debetní kartě. Když vidíte za posledními 4 číslicemi čísla karty text Apple Pay, upravte své platební údaje v aplikaci Wallet.
 • Přidání platební metody: Klepněte na Přidat platební metodu. Může se zobrazit doporučení k přidání platební karty, kterou používáte s Apple Pay. (Pokud přidáváte novou platební kartu, může se vám taky zobrazit možnost přidání nové karty do Apple Pay.)

Odstranění nebo změna pořadí

Po klepnutí na Upravit na stránce Spravovat platby můžete klepnutím odstraňovat nebo měnit pořadí platebních metod.

 • Odstranění platební metody: Klepněte na Upravit a potom klepněte na ikonu Odstranit nebo přejeďte prstem doleva a klepněte na Odstranit.
 • Změna pořadí platebních metod: Klepněte na Upravit a potom pomocí ikony Změnit pořadí změňte pořadí platebních metod. Apple se účtování na vrub jednotlivých platebních metod pokusí provádět v pořadí odshora dolů. Pořadí, ve kterém je účtováno na vrub zůstatku Apple ID, změnit nejde.

*V iOS 12.2 a novějším taky svoje platební metody můžete spravovat v Nastavení > [vaše jméno] > Platby a doručování. Pokud máte zařízení s iOS 12.1.x nebo starším a upravíte svoje platební metody v části Platby a doručování, všechny vaše evidované platební metody budou odstraněny.


Změna platební metody na Macu nebo PC

Na Macu můžete platební údaje upravovat v iTunes nebo App Storu. Na PC použijte iTunes.

Změna platební metody v iTunes

Před změnou platebních údajů se přesvědčte, že máte nejnovější verzi iTunes.

 1. Otevřete iTunes.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
 3. Přihlaste se svým Apple ID.
 4. Ujistěte se, že se údaje zadané na stránce Informace o účtu shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce.
 5. Napravo od položky Platební údaje klikněte na Spravovat platby. (Pokud používáte starší verzi iTunes, klikněte na Upravit napravo od položky Typ platby.) Pak přidejte, aktualizujte, odstraňte nebo přeskupte svoje platební metody:
  • Aktualizace platební metody: Klikněte na Upravit vedle platební metody, kterou chcete změnit. Možná budete muset zadat bezpečnostní kód, který je vytištěný na vaší debetní kartě.
  • Přidání platební metody: Klikněte na Přidat platbu.
  • Odstranění platební metody: Klikněte na Upravit vedle platební metody, kterou chcete odstranit a pak klikněte na Odstranit.
  • Změna pořadí platebních metod: Podržte ukazatel nad požadovanou platební metodou a potom pomocí ikony Změnit pořadí přesuňte platební metodu nahoru nebo dolů. Apple se účtování na vrub jednotlivých platebních metod pokusí provádět v pořadí odshora dolů. Pořadí, ve kterém je účtováno na vrub zůstatku Apple ID, změnit nejde.

Stránka Spravovat platby v iTunes se zůstatkem Apple ID a několika kreditními kartami.

Změna platební metody v App Storu

Před změnou platebních údajů se přesvědčte, že máte nejnovější verzi macOS.

 1. Otevřete na Macu App Store.
 2. Klikněte dole na bočním panelu na svoje jméno. Pokud nejste přihlášení, klikněte na Přihlásit se.
 3. Klikněte na  Zobrazit informace.
 4. Ujistěte se, že se údaje zadané na stránce Informace o účtu shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce.
 5. Napravo od položky Platební údaje klikněte na Spravovat platby. (Pokud používáte starší verzi macOS, klikněte na Upravit napravo od položky Typ platby.) Pak přidejte, aktualizujte, odstraňte nebo přeskupte svoje platební metody:
  • Aktualizace platební metody: Klikněte na Upravit vedle platební metody, kterou chcete změnit. Možná budete muset zadat bezpečnostní kód, který je vytištěný na vaší debetní kartě.
  • Přidání platební metody: Klikněte na Přidat platbu.
  • Odstranění platební metody: Klikněte na Upravit vedle platební metody, kterou chcete odstranit a pak klikněte na Odstranit.
  • Změna pořadí platebních metod: Podržte ukazatel nad požadovanou platební metodou a potom pomocí ikony Změnit pořadí přesuňte platební metodu nahoru nebo dolů. Apple se účtování na vrub jednotlivých platebních metod pokusí provádět v pořadí odshora dolů. Pořadí, ve kterém je účtováno na vrub zůstatku Apple ID, změnit nejde.

Stránka Spravovat platby App Storu zobrazující Apple ID a několik kreditních karet.


Změna platební metody na zařízení s Androidem

Platební údaje jde měnit i na zařízení s Androidem, ale dojde tím k odstranění všech platebních metod kromě vaší primární platební metody z vašeho Apple ID a z ostatních zařízení, která používáte se svým Apple ID. Abyste tomu zabránili, používejte k aktualizaci svých platební údajů iTunes na Macu nebo PC.

Před změnou platebních údajů se přesvědčte, že máte na zařízení nejnovější verzi Apple Music pro zařízení s Androidem.

 1. Na zařízení s Androidem otevřete aplikaci Apple Music. Dole na obrazovce klepněte na Library (Knihovna), For You (Pro vás), Browse (Procházet) nebo Radio. Pak klepněte na tlačítko nabídky tlačítko Možnosti řazení v pravém horním rohu.
 2. Klepněte na Účet > Platební údaje. Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID. Pokud volbu Účet nevidíte, klepněte na Nastavení > Přihlásit se, přihlaste se svým Apple ID, klepněte na tlačítko Zpět tlačítko Navigovat nahoru a pak znova na tlačítko nabídky tlačítko Možnosti třídění.
 3. Na obrazovce Platební údaje změňte nebo odstraňte svoje údaje. Pokud chcete stávající platební metodu odebrat, zvolte možnost Žádná.
  Telefon s Androidem otevřený v části Platební údaje aplikace Apple Music. V části Platební metoda je vybráno Žádná.
 4. Ujistěte se, že se zadané jméno a fakturační adresa přesně shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce, a klepněte na Hotovo.


Správa platebních metod používaných členy rodiny

Když si nastavíte Rodinné sdílení a zapnete sdílení nákupů, jeden dospělý v rodině (organizátor rodiny) má pod kontrolou jednu sdílenou platební metodu pro všechny členy rodinné skupiny. Přečtěte si další informace o rodinných nákupech a platbách.

Pokud jste organizátor rodiny, můžete do svého Apple ID přidat víc platebních metod, ale členové vaší rodiny můžou používat jenom první platební metodu v seznamu. Pokud nějaký člen rodiny nemůže provést nákup, organizátor rodiny může na začátek seznamu přesunout jinou platební metodu.

 


Když nejde změnit nebo odebrat platební údaje


Když máte dotaz ohledně stržené platby

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: