Změna nebo odebrání platebních údajů pro Apple ID

Platební údaje pro Apple ID můžete spravovat v Nastaveních na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, na Macu nebo PC anebo v aplikaci Apple Music na zařízení s Androidem.

Apple ID je váš osobní účet, kterým se přihlašujete ke službám Apple, jako jsou App Store, iTunes Store, iCloud, iMessage, Apple Online Store, FaceTime a další. Když si změníte platební metodu nebo fakturační adresu, aktualizují se tyto údaje všude, kde používáte stejné Apple ID.

Při změně platební metody zkontrolujte, jestli v informacích o účtu máte uvedené stejné údaje, jaké eviduje vaše finanční instituce. Přečtěte si, jaké můžete používat platební metody.

Když si nastavíte Rodinné sdílení a zapnete sdílení nákupů, jeden dospělý v rodině (organizátor rodiny) má pod kontrolou sdílenou platební metodu pro všechny členy rodinné skupiny. Přečtěte si další informace o rodinných nákupech a platbách.

Dostupnost a funkce Storu se můžou lišit podle země nebo oblasti. Další informace o dostupnosti funkcí v jednotlivých zemích a oblastech.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iTunes a App Store.
 2. Klepněte na své Apple ID a potom na Zobrazit Apple ID. Možná se budete muset přihlásit.
 3. Klepněte na Platební údaje a změňte nebo odstraňte požadované údaje. Pokud chcete stávající platební metodu odebrat, zvolte možnost Žádná. Přečtěte si, co dělat, když se vám možnost Žádná nezobrazuje nebo ji nemůžete vybrat. Přečtěte si další informace o dostupnosti platebních metod v jednotlivých zemích a oblastech.
  iPhone X s otevřenými Nastaveními účtu. Je vybrána platební metoda Žádná.
 4. Ujistěte se, že se zadané jméno a fakturační adresa přesně shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce, a klepněte na Hotovo.

Pokud změníte platební metodu na kreditní nebo debetní kartu, můžete si ve svém účtu všimnout dočasné blokace autorizační částky. Může se vám taky zobrazit možnost přidání nové karty do Apple Pay.


Na Macu nebo PC

Na Macu nebo PC můžete upravit své platební údaje v iTunes, na webu, v Předvolbách systému (Mac) nebo pomocí iCloudu pro Windows (PC).

V iTunes

Kliknutím na tento odkaz otevřete iTunes a přihlaste se na stránku Informace o účtu: Zobrazit můj účet. Nebo postupujte takto:

 1. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Účet > Zobrazit můj účet.
  iTunes na Macu s volbou Zobrazit můj účet v nabídce Účet. Na pozadí je vidět okno iTunes Storu.
 2. Přihlaste se svým Apple ID.
 3. Na stránce Informace o účtu klikněte napravo od položky Typ platby na Upravit. V části Platební metoda uvidíte, jaké iTunes Store přijímá platební metody. Pokud používáte Rodinné sdílení a máte zapnuté sdílení nákupů, vaše platební údaje bude moct změnit jenom organizátor rodiny.
 4. Změňte nebo odeberte platební údaje. Pokud chcete stávající platební metodu odebrat, zvolte možnost Žádná. Přečtěte si, co dělat, když se vám možnost Žádná nezobrazuje nebo ji nemůžete vybrat. Přečtěte si další informace o dostupnosti platebních metod v jednotlivých zemích a oblastech.
  iTunes s otevřenou obrazovkou Upravit platební údaje v nastavení účtu. Je vybrána platební metoda Žádná.
 5. Ujistěte se, že se zadané jméno a fakturační adresa přesně shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce, a klikněte na Hotovo. 

Pokud změníte platební metodu na kreditní nebo debetní kartu, můžete si ve svém účtu všimnout dočasné blokace autorizační částky.

Na webu

Změnu na jinou kreditní nebo debetní kartu můžete provést, když se přihlásíte na stránku svého účtu Apple ID. Při prvním pokusu o provedení nákupu na některém z vašich zařízení Apple můžete být požádáni o ověření vaší platební metody.

 1. Na stránku účtu Apple ID se dostanete kliknutím na odkaz Zobrazit Apple ID.
 2. Přihlaste se svým Apple ID. Možná budete muset odpovědět na bezpečnostní otázky.
 3. V části Platba a doručení klikněte na Upravit. Pokud používáte Rodinné sdílení a máte zapnuté sdílení nákupů, vaše platební údaje bude moct změnit jenom organizátor rodiny.
 4. Změňte své platební údaje. Přečtěte si další informace o dostupnosti platebních metod v jednotlivých zemích a oblastech.Okno Safari se zobrazenou částí Platby a doručování na stránce účtu Apple ID. Prováděné úpravy mění platební metodu na Žádná.
 5. Ujistěte se, že se zadané jméno a fakturační adresa přesně shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce, a klikněte na Uložit.

Na této stránce taky můžete aktualizovat zabezpečení svého účtu nebo jiné předvolby, ale nemůžete tady odstranit platební metodu.

V Předvolbách systému

 1. Na řádku nabídek v horní části obrazovky vyberte nabídku Apple () > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.
 2. Klikněte na Podrobnosti o účtu. Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID.
 3. Klikněte na kartu Platba a potom klikněte na Podrobnosti vpravo od aktuální platební metody. Pokud používáte Rodinné sdílení a máte zapnuté sdílení nákupů, vaše platební údaje bude moct změnit jenom organizátor rodiny.
 4. Změňte své platební údaje. Přečtěte si další informace o dostupnosti platebních metod v jednotlivých zemích a oblastech.
  Panel iCloud v Předvolbách systému s otevřenou nabídkou platebních údajů. Je vybrána platební metoda Žádná.
 5. Ujistěte se, že se zadané jméno a fakturační adresa přesně shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce, klikněte na Uložit a pak na Hotovo.

V Předvolbách systému nelze odstranit platební metodu.

Použití iCloudu pro Windows

 1. Na PC otevřete iCloud pro Windows.
 2. Klikněte na Podrobnosti o účtu > Spravovat Apple ID.
 3. Otevře se okno prohlížeče. Přihlaste se svým Apple ID. Možná budete požádání o ověření Apple ID.
 4. V části Platba a doručení klikněte na Upravit. Pokud používáte Rodinné sdílení a máte zapnuté sdílení nákupů, vaše platební údaje bude moct změnit jenom organizátor rodiny.
 5. Změňte své platební údaje. Přečtěte si další informace o dostupnosti platebních metod v jednotlivých zemích a oblastech.
 6. Ujistěte se, že se zadané jméno a fakturační adresa přesně shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce, a klikněte na Uložit.

V iCloudu pro Windows se nedá platební metoda odebrat.


Na zařízení s Androidem

 1. Na zařízení s Androidem otevřete aplikaci Apple Music. Dole na obrazovce klepněte na panel Library (Knihovna), For You (Pro vás), Browse (Procházet) nebo Radio. Pak klepněte na tlačítko nabídky tlačítko Sort Options v pravém horním rohu.
 2. Klepněte na Account Settings (Nastavení účtu) > Payment Information (Platební údaje). Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID. Pokud volbu Account Settings nevidíte, klepněte na Settings (Nastavení) > Sign In (Přihlásit se), přihlaste se svým Apple ID, klepněte na tlačítko Navigate Up a pak znova na nabídku tlačítko Sort Options.
 3. Na obrazovce Platební údaje a změňte nebo odstraňte vaše údaje. Pokud chcete stávající platební metodu odebrat, zvolte možnost Žádná. Přečtěte si, co dělat, když se vám možnost Žádná nezobrazuje nebo ji nemůžete vybrat.
  Telefon s Androidem s obrazovkou platebních údajů
 4. Ujistěte se, že se zadané jméno a fakturační adresa přesně shodují s údaji, které o vás vede vaše finanční instituce, a klepněte na Hotovo.

Pokud změníte platební metodu na kreditní nebo debetní kartu, můžete si ve svém účtu všimnout dočasné blokace autorizační částky.


Automaticky aktualizované platební údaje

Pokud u nové kreditní nebo debetní karty vidíte nějaké transakce Apple, nejspíš je to tím, že vaše finanční instituce automaticky aktualizovala platební údaje za vás. Finanční instituce mohou příležitostně aktualizovat platební údaje, aby nedošlo k přerušení opakovaných plateb, například předplatného Apple Music, když dostanete novou kartu. Někdy můžou vydavatelé karet umožnit úhradu opakovaných plateb i pomocí kreditní karty s ukončenou platností.

Pokud máte k tomuto procesu nějaké dotazy nebo připomínky, obraťte se na vydavatele karty nebo vaši finanční instituci.


Nalezení bezpečnostního kódu CVV

Při nákupech v App Storu, iTunes Storu nebo Apple Books můžete být požádáni o zadání bezpečnostního kódu CVV pro ověření platebních údajů.

Pokud bezpečnostní kód chybí nebo je nečitelný, obraťte se na vaši banku nebo vydavatele kreditní karty.

Většina karet

Obrázek zadní strany kreditní karty ilustrující umístění bezpečnostního kódu CVV.

Vyhledejte na zadní straně karty třímístný kód, obvykle za číslem karty.

American Express

Obrázek přední strany kreditní karty ilustrující umístění bezpečnostního kódu CVV.

Vyhledejte na přední straně karty čtyřmístný kód nad číslem karty.


Nápověda

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: