Co když vám iPhone, iPad nebo iPod touch nejde aktualizovat nebo obnovit

Zařízení s iOS nebo iPadOS můžete uvést do režimu zotavení a potom ho obnovit pomocí počítače.

V těchto situacích možná budete muset obnovit zařízení pomocí režimu zotavení:

 • Počítač nedokáže zařízení rozpoznat nebo hlásí, že se zařízení nachází v režimu zotavení.
 • Na obrazovce se několik minut zobrazuje logo Apple, aniž by se zobrazil ukazatel průběhu.
 • Vidíte obrazovku režimu zotavení.

Přečtěte si, co dělat, když se na obrazovce několik minut zobrazuje ukazatel průběhu.

Přepněte zařízení do režimu zotavení a znova ho nastavte

 1. Ujistěte se, že je Mac aktualizovaný. Pokud používáte iTunes, přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iTunes
 2. Na Macu s macOS Catalina 10.15 otevřete Finder. Na Macu s macOS Mojave 10.14 a starším nebo na PC otevřete iTunes. Pokud už máte iTunes otevřené, zavřete je.
 3. Nechte zařízení připojené, tímto postupem ho nuceně restartujte, ale dokud se zobrazuje logo Apple, nepouštějte tlačítka. Počkejte, než uvidíte obrazovku režimu zotavení:
  • Modely iPadu s Face ID: Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Stiskněte horní tlačítko a podržte ho, dokud se zařízení nezačne restartovat. Držte horní tlačítko pořád stisknuté, dokud zařízení nepřejde do režimu zotavení.
  • iPhone 8 a novější: Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Nakonec podržte boční tlačítko, dokud neuvidíte obrazovku režimu zotavení.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generace): Podržte současně horní (nebo boční) tlačítko a tlačítko zeslabení hlasitosti. Držte je stisknutá, dokud neuvidíte obrazovku režimu zotavení.
  • iPad s tlačítkem plochy, iPhone 6s nebo starší a iPod touch (6. generace) nebo starší: Podržte tlačítko plochy spolu s horním (nebo bočním) tlačítkem. Držte je stisknutá, dokud neuvidíte obrazovku režimu zotavení
 4. Vyhledejte v počítači své zařízení. Až dostanete na výběr, jestli chcete zařízení obnovit, nebo aktualizovat, zvolte Aktualizovat. Počítač se pokusí software přeinstalovat, aniž by přitom smazal vaše data. Počkejte, než počítač stáhne software pro vaše zařízení. Pokud stahování trvá déle než 15 minut a zařízení mezitím opustí obrazovku režimu zotavení, nechte stahování dokončit a potom opakujte krok 3.
 5. Po dokončení aktualizace nebo obnovení zařízení nastavte.

Další nápověda

Pokud se vám zařízení pomocí režimu zotavení nedaří aktualizovat nebo obnovit, případně pokud kvůli rozbitým nebo zablokovaným tlačítkům nemůžete režim zotavení použít, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: