Synchronizace iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s iTunes v počítači přes USB

S iTunes můžete synchronizovat hudbu, filmy, TV pořady, fotky a další obsah. Obsah v iPhonu, iPadu a iPodu touch se po synchronizaci bude shodovat s knihovnou iTunes na počítači.

Než začnete

Před synchronizací s iTunes zvažte, jestli není k automatické synchronizaci obsahu mezi všemi vašimi zařízeními lepší používat iCloud nebo podobné služby. Přečtěte si víc informací o dalších dostupných možnostech.

Pokud radši chcete k synchronizaci obsahu používat iTunes, následujícím postupem si nastavte synchronizaci v iTunes přes USB.

Pokud k synchronizaci obsahu mezi svými zařízeními používáte iCloud nebo jiné služby jako Apple Music, může být synchronizace přes iTunes vypnutá.

Co se dá synchronizovat s iTunes

 • Alba, skladby, playlisty, filmy, TV pořady, knihy, podcasty a audioknihy.
 • Fotky a videa. K synchronizaci fotek a videí pomocí iTunes můžete používat podporované aplikace pro práci s fotkami nebo je můžete synchronizovat z konkrétní složky v počítači. Přečtěte si, jak synchronizovat fotky a videa mezi všemi zařízeními.
 • Kontakty a kalendáře
 • Zálohy zařízení provedené pomocí iTunes

Funkce iTunes se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Synchronizace obsahu s iTunes

Ruční synchronizaci obsahu z počítače do iOS zařízení provedete následujícím postupem:

 1. Otevřete iTunes. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi.
 2. Dodaným USB kabelem připojte zařízení k počítači. Připojené zařízení se zobrazuje jako ikona v levém horním rohu okna iTunes. Přečtěte si, co dělat, když ikonu nevidíte
 3. Klikněte na ikonu zařízení . Podívejte se do části Nastavení na levé straně okna iTunes a podívejte se na seznam typů obsahu, které z knihovny iTunes můžete synchronizovat do svého zařízení.
  Pokud nějaký obsah v knihovně iTunes nemáte, možná se některé karty nezobrazí. Pokud například v knihovně nemáte žádné podcasty, neuvidíte kartu Podcasty.

  Některý obsah, například e-mailové účty, poznámky nebo záložky, iTunes neumí synchronizovat. Ke správě e-mailů, poznámek a záložek ve svých zařízeních používejte iCloud. Některé aplikace pro iOS můžou místo synchronizace přenášet obsah pomocí Sdílení souborů s iTunes.

 4. Vyberte typ obsahu, který chcete synchronizovat.
 5. V hlavním okně iTunes kliknutím do políčka vedle volby Synchronizovat zapněte synchronizaci daného typu obsahu. Pokud je políčko zaškrtnuté, synchronizace tohoto obsahu je už zapnutá.
  Pokud se po kliknutí na toto políčko zobrazí zpráva, že je vaše iOS zařízení synchronizováno s jinou knihovnou iTunes, bylo už dřív připojeno k jinému počítači. Pokud v této zprávě kliknete na Smazat a synchronizovat, veškerý obsah vybraného typu v iOS zařízení bude nahrazen obsahem z vašeho počítače. Obsah, jehož synchronizaci jste nezapnuli, se z vašeho iOS zařízení nesmaže. iOS zařízení jde vždy synchronizovat jen s jednou knihovnou iTunes.
 6. Když u některého typu obsahu zapnete synchronizaci, zobrazí se další volby, pomocí kterých upřesníte její nastavení. Můžete si tak nastavit, aby se synchronizoval přesně ten obsah, který chcete.
 7. Opakujte kroky 4–6 pro každý typ obsahu, který chcete synchronizovat.
 8. Kliknutím na tlačítko Použít v pravém dolním rohu obrazovky nastavení synchronizace uložte. Pokud se synchronizace nespustí automaticky, klikněte na tlačítko Synchronizovat.

Po zapnutí synchronizace se váš obsah synchronizuje při každém připojení iOS zařízení k počítači a otevření iTunes.

Pokud se zobrazí zpráva, že nějaký obsah nešlo synchronizovat, váš počítač nemusí být pro tento typ obsahu autorizovaný. Přesvědčte se, že pro obsah, který se snažíte synchronizovat, máte počítač autorizovaný.

Vypnutí synchronizace v iTunes

 1. Otevřete iTunes. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi.
 2. Dodaným USB kabelem připojte zařízení k počítači. Připojené zařízení se zobrazuje jako ikona v levém horním rohu okna iTunes. Přečtěte si, co dělat, když ikonu nevidíte.
 3. Klikněte na ikonu zařízení  . 
 4. V části Nastavení na levé straně okna iTunes klikněte na typ obsahu, pro který chcete synchronizaci vypnout.
 5. V hlavním okně iTunes zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Synchronizovat. Veškerý obsah tohoto typu se z vašeho iOS zařízení odstraní.
 6. Kliknutím na tlačítko Použít svoje nastavení synchronizace uložte.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: