Klávesové zkratky Macu

Stisknutím určitých kombinací kláves můžete provádět akce, ke kterým normálně potřebujete myš, trackpad nebo jiné vstupní zařízení.

Klávesová zkratka se používá tak, že stisknete a podržíte jednu nebo několik modifikačních kláves a pak stisknete poslední klávesu zkratky. Například zkratku Command-C (Kopírovat) použijete tak, že podržíte klávesu Command, pak stisknete C a nakonec obě klávesy pustíte. Nabídky a klávesnice Macu často místo některých kláves používají symboly. Patří k nim tyto modifikační klávesy:

 • Command (nebo Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (nebo Alt) ⌥
 • Control (nebo Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn 


Na klávesnici určené pro PC s Windows používejte místo klávesy Command klávesu s logem Windows.

Některé klávesy na některých klávesnicích Apple mají speciální symboly a funkce, například ovládání jasu displeje , jasu klávesnice  a další. Pokud tyto funkce nejsou na vaší klávesnici dostupné, můžete některé z nich zpřístupnit vytvořením vlastních klávesových zkratek. Potřebujete-li tyto klávesy použít jako F1, F2, F3 nebo jinou standardní funkční klávesu, stiskněte je s klávesou Fn.

Vyjímání, kopírování, vkládání a další běžné zkratky

 • Command-X: Odstraní označenou položku a zkopíruje ji do schránky.
 • Command-C: Zkopíruje vybranou položku do schránky. Zkratka funguje i se soubory ve Finderu.
 • Command-V: Vloží obsah schránky do otevřeného dokumentu nebo aplikace. Zkratka funguje i se soubory ve Finderu.
 • Command-Z: Vrátí zpět naposledy provedenou akci. Stisknutím Shift-Command-Z pak můžete akci provést znova, čímž odvoláte, co jste odvolali. V některých aplikacích je možné odvolat a opakovat i více příkazů po sobě.
 • Command-A: Vybere všechny položky.
 • Command-F: Prohledá dokument nebo otevře okno hledání.
 • Command-G: Najde další výskyt naposledy hledané položky. K předchozímu nalezenému výskytu se vrátíte stisknutím Command-Shift-G.
 • Command-H: Skryje všechna okna aplikace v popředí. Jestli chcete zobrazit jen aplikaci v popředí a skrýt všechny ostatní, stiskněte Command-Alt-H.
 • Command-M: Minimalizuje okno v popředí do Docku. Jestli chcete minimalizovat všechna okna aplikace v popředí, stiskněte Command-Alt-M.
 • Command-O: Otevře vybranou položku nebo dialogové okno pro otevření souboru.
 • Command-P: Vytiskne aktuální dokument.
 • Command-S: Uloží aktuální dokument.
 • Command-T: Otevře nový panel.
 • Command-X: Zavře okno v popředí. Jestli chcete zavřít všechna okna aplikace, stiskněte Command-Alt-W.
 • Alt-Command-Esc: Nuceně ukončí aplikaci.
 • Command–mezerník: Zobrazí nebo skryje vyhledávací pole Spotlightu. Jestli chcete z okna Finderu otevřít hledání ve Spotlightu, stiskněte Command-Alt-mezerník. (Pokud používáte více vstupních zdrojů pro psaní v různých jazycích, tyto klávesové zkratky změní vstupní zdroj, místo aby zobrazily Spotlight. Přečtěte si, jak změnit klávesovou zkratku, která je v konfliktu s jinou.)
 • Control-Command-mezerník: Zobrazí Prohlížeč znaků, ve kterém můžete vybírat emotikony a další symboly.
 • Control-Command-F: Přepne aplikaci na celou obrazovku, pokud to aplikace umožňuje.
 • Mezerník: Zobrazí náhled vybrané položky pomocí Rychlého náhledu.
 • Command-Tab: Přepne na další z naposledy použitých otevřených aplikací. 
 • Command-tupý přízvuk (`): Přepíná mezi okny používané aplikace. (Znak na druhé klávese se liší podle klávesnice. Obvykle je to klávesa nad klávesou Tab a vlevo od číslice 1.)
 • Shift-Command-5: V macOS Mojave nebo novějším pořídí snímek obrazovky nebo nahraje obrazovku. Snímky obrazovky můžete vytvořit taky pomocí zkratek Shift-Command-3 nebo Shift-Command-4. Další informace o snímcích obrazovky.
 • Shift-Command-N: Vytvoří ve Finderu novou složku.
 • Command-čárka (,): Otevře předvolby aplikace v popředí.

Zkratky pro spánek, odhlášení a vypínání

Tyto klávesové zkratky je třeba podržet trochu déle než ostatní. Pomáhá to předejít jejich nechtěnému stisknutí.

 • Tlačítko napájení: Krátké stisknutí Mac zapne nebo probudí ze spánku. Stisknutí a podržení na 1,5 sekundy Mac uspí.* Delším podržením vynutíte vypnutí Macu.
 • Alt-Command-Tlačítko napájení* nebo Alt-Command-Vysunutí média : Uspí Mac.
 • Control-Shift-Tlačítko napájení* nebo Alt-Shift-Vysunutí média : Uspí displeje.
 • Control-Tlačítko napájení* nebo Control-Vysunutí média : Zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete počítač restartovat, uspat nebo vypnout.
 • Control-Command-Tlačítko napájení:* Vynuceně Mac restartuje bez výzvy k uložení otevřených a neuložených dokumentů.
 • Control-Command-Vysunutí média : Ukončí všechny aplikace a restartuje Mac. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.
 • Control-Alt-Command-Tlačítko napájení* nebo Control-Alt-Command-Vysunutí média : Ukončí všechny aplikace a vypne Mac. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.
 • Control-Command-Q: Okamžitě zamkne obrazovku.
 • Shift-Command-Q: Odhlásí vás od aktuálního uživatelského účtu macOS. Budete požádáni o potvrzení. Jestli se chcete odhlásit okamžitě bez potvrzování, stiskněte Alt-Shift-Command-Q.

* Neplatí pro snímač Touch ID.

Klávesové zkratky Finderu a systému

 • Command-D: Duplikuje vybrané soubory.
 • Command-E: Vysune vybraný disk nebo svazek.
 • Command-F: Zahájí z okna Finderu hledání Spotlight.
 • Command-I: Zobrazí okno Informace pro vybraný soubor.
 • Command-R: (1) Když je ve Finderu vybraný zástupce: Zobrazí soubor, na který zástupce odkazuje. (2) V některých aplikacích, jako v Kalendáři nebo v Safari, obnoví nebo znovu načte stránku. (3) V okně Aktualizace softwaru znova zkontroluje aktualizace softwaru.
 • Shift-Command-C: Otevře okno Počítač.
 • Shift-Command-D: Otevře složku Plocha.
 • Shift-Command-F: Otevře okno Poslední položky, ve kterém uvidíte všechny naposledy otevřené nebo změněné soubory.
 • Shift-Command-G: Otevře okno Otevřít složku.
 • Shift-Command-H: Otevře domovskou složku aktuálního uživatelského účtu macOS.
 • Shift-Command-I: Otevře iCloud Drive.
 • Shift-Command-K: Otevře okno Síť.
 • Alt-Command-L: Otevře složku Stahování.
 • Shift-Command-N: Vytvoří novou složku.
 • Shift-Command-O: Otevře složku Dokumenty.
 • Shift-Command-P: V oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel náhledu.
 • Shift-Command-T: Otevře okno AirDrop.
 • Shift-Command-T: V oknech Finderu zobrazí nebo skryje řádek panelů. 
 • Control-Shift-Command-T: Přidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mavericks nebo novější)
 • Shift-Command-U: Otevře složku Utility.
 • Alt-Command-D: Zobrazí nebo skryje Dock. 
 • Control-Command-T: Přidá vybranou položku na boční panel (OS X Mavericks nebo novější).
 • Alt-Command-P: V oknech Finderu zobrazí nebo skryje řádek s cestou.
 • Alt-Command-S.: V oknech Finderu zobrazí nebo skryje boční panel.
 • Command-lomítko (/): V oknech Finderu zobrazí nebo skryje stavový řádek.
 • Command-J: Zobrazí volby zobrazení.
 • Command-K: Otevře okno Připojit k serveru.
 • Control-Command-A: Vytvoří alias vybrané položky.
 • Command-N: Otevřete nové okno Finderu.
 • Alt-Command-N: Vytvoří novou dynamickou složku.
 • Command-T: Zobrazí nebo skryje řádek panelů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jen jeden panel.
 • Alt-Command-T: Zobrazí nebo skryje panel nástrojů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jen jeden panel.
 • Alt-Command-V: Přesune soubory ve schránce z jejich původního umístění do aktuálního umístění.
 • Command-Y: Zobrazí Rychlý náhled vybraných souborů.
 • Alt-Command-Y: Zobrazí prezentaci rychlých náhledů vybraných souborů.
 • Command-1: Zobrazí položky v okně Finderu jako ikony.
 • Command-2: Zobrazí položky v okně Finderu jako seznam.
 • Command-3: Zobrazí položky v okně Finderu ve sloupcích. 
 • Command-4: Zobrazí položky v okně Finderu jako galerii.
 • Command-levá hranatá závorka ([): Otevře předchozí složku.
 • Command-pravá hranatá závorka (]): Otevře další složku.
 • Command-šipka nahoru: Otevře složku nadřazenou otevřené složce.
 • Command-Control-šipka nahoru: Otevře složku nadřazenou otevřené složce v novém okně.
 • Command-šipka dolů: Otevře vybranou položku.
 • Šipka doprava: Otevře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
 • Šipka doleva: Zavře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
 • Command-Delete: Přesune vybranou položku do Koše.
 • Shift-Command-Delete: Vysype koš.
 • Alt-Shift-Command-Delete: Vysype Koš bez potvrzovacího dialogu.
 • Command-snížit jas: Zapne nebo vypne zrcadlení videa, pokud je k Macu připojený více než jeden displej.
 • Alt-zvýšit jas: Otevře okno předvoleb Monitory. Zkratka funguje s oběma klávesami jasu.
 • Control-zvýšit jas nebo Control-snížit jas: Změní jas externího displeje, pokud to umožňuje.
 • Alt-Shift-zvýšit jas nebo Alt-Shift-snížit jas: Upraví jas displeje po menších krocích. Přidáním klávesy Control budete upravovat jas externího displeje, pokud to umožňuje.
 • Alt-Mission Control: Otevře okno předvoleb Mission Control.
 • Command-Mission Control: Zobrazí plochu. 
 • Control-šipka dolů: Zobrazí všechna okna aplikace v popředí.
 • Alt-zvýšit hlasitost: Otevře okno předvoleb Zvuk. Zkratka funguje s oběma klávesami hlasitosti.
 • Alt-Shift-zvýšit hlasitost nebo Alt-Shift-snížit hlasitost: Upraví hlasitost zvuku po menších krocích.
 • Alt-zvýšit jas klávesnice: Otevře okno předvoleb Klávesnice. Zkratka funguje s oběma klávesami jasu klávesnice.
 • Alt-Shift-zvýšit jas klávesnice nebo Alt-Shift-snížit jas klávesnice: Upraví jas klávesnice po menších krocích.
 • Alt při dvojím kliknutí: Otevře položku v samostatném okně a původní okno zavře.
 • Command při dvojím kliknutí: Otevře položku v samostatném panelu nebo okně.
 • Command při přetahování do jiného svazku: Přesunutí přetahované položky do cílového svazku namísto kopírování. 
 • Alt při přetahování: Zkopírování přetahované položky. Kurzor se během přetahování změní.
 • Option-Command při přetahování: Vytvoří zástupce přetahované položky. Kurzor se během přetahování změní.
 • Option při kliknutí na rozbalovací trojúhelníček: Otevře všechny podsložky dané složky. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
 • Command-kliknutí na název okna: Zobrazí složky, které obsahují aktuální složku.
 • Přečtěte si, jak používat klávesy Command nebo Shift při výběru více položek ve Finderu
 • Kliknutím na Otevřít na řádku nabídek Finderu zobrazíte klávesové zkratky pro otvírání mnoha často používaných složek, jako jsou Aplikace, Dokumenty, Stahování, Utility a iCloud Drive.

Klávesové zkratky dokumentů

Chování těchto zkratek závisí na používané aplikaci.

 • Command-B: Zvýrazní vybraný text tučně nebo u něj zruší tučné zvýraznění. 
 • Command-I: Zvýrazní vybraný text kurzívou nebo u něj zruší kurzívu.
 • Command-K: Přidá webový odkaz.
 • Command-U: Podtrhne vybraný text nebo u něj zruší podtržení.
 • Command-T: Zobrazí nebo skryje okno Písma.
 • Command-D: V dialogovém okně Otevřít nebo Uložit vybere plochu.
 • Control-Command-D: Zobrazí nebo skryje definici vybraného slova.
 • Shift-Command-dvojtečka (:): Zobrazí okno Pravopis a gramatika.
 • Command-středník (;): Zkontroluje v dokumentu překlepy a pravopis.
 • Option-Delete: Smaže slovo vlevo od kurzoru.
 • Control-H: Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete.
 • Control-D: Smaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.
 • Fn-Delete: Smaže znak vpravo od kurzoru na klávesnicích, které nemají klávesu pro mazání dopředu. Místo toho můžete také použít zkratku Control-D.
 • Control-K: Smaže text mezi kurzorem a koncem řádku nebo odstavce.
 • Fn-šipka nahoru: Page Up: Posune obrazovku o stránku nahoru. 
 • Fn-šipka dolů: Page Down: Posune obrazovku o stránku dolů.
 • Fn-Šipka doleva: Home: Posune obrazovku na začátek dokumentu.
 • Fn-šipka doprava: End: Posune obrazovku na konec dokumentu.
 • Command-šipka nahoru: Přesune kurzor na začátek dokumentu.
 • Command-šipka dolů: Přesune kurzor na konec dokumentu.
 • Command-šipka doleva: Přesune kurzor na začátek aktuálního řádku.
 • Command-šipka doprava: Přesune kurzor na konec aktuálního řádku.
 • Alt-šipka doleva: Přesune kurzor na začátek předchozího slova.
 • Alt-šipka doprava: Přesune kurzor na konec dalšího slova.
 • Shift-Command-šipka nahoru: Označí text mezi kurzorem a začátkem dokumentu.
 • Shift-Command-šipka dolů: Označí text mezi kurzorem a koncem dokumentu.
 • Shift-Command-šipka doleva: Označí text mezi kurzorem a začátkem aktuálního řádku.
 • Shift-Command-šipka doprava: Označí text mezi kurzorem a koncem aktuálního řádku.
 • Shift-šipka nahoru: Rozšíří výběr textu k nejbližšímu znaku ve stejné svislé linii o řádek výš.
 • Shift-šipka dolů: Rozšíří výběr textu k nejbližšímu znaku ve stejné svislé linii o řádek níž.
 • Shift-šipka doleva: Rozšíří výběr textu o jeden znak doleva.
 • Shift-šipka doprava: Rozšíří výběr textu o jeden znak doprava.
 • Alt-Shift-šipka nahoru: Rozšíří výběr textu na začátek aktuálního odstavce, při dalším stisknutí pak na začátek odstavce před ním.
 • Alt-Shift-šipka dolů: Rozšíří výběr textu na konec aktuálního odstavce, při dalším stisknutí pak na konec odstavce za ním.
 • Alt-Shift-šipka doleva: Rozšíří výběr textu na začátek aktuálního slova, při dalším stisknutí pak na začátek slova před ním.
 • Alt-Shift-šipka doprava: Rozšíří výběr textu na konec aktuálního slova, při dalším stisknutí pak na konec slova za ním.
 • Control-A: Přesune kurzor na začátek řádku nebo odstavce.
 • Control-E: Přesune kurzor na konec řádku nebo odstavce.
 • Control-F: Přesune kurzor o jeden znak dopředu.
 • Control-B: Přesune kurzor o jeden znak dozadu.
 • Control-L: Zarovná kurzor nebo výběr na střed viditelné oblasti.
 • Control-P: Posune kurzor o řádek výš.
 • Control-N: Posune kurzor o řádek níž.
 • Control-O: Vloží za kurzor nový řádek.
 • Control-T: Prohodí znak za kurzorem se znakem před kurzorem.
 • Command-levá složená závorka ({): Zarovnání doleva.
 • Command-pravá složená závorka (}): Zarovnání doprava.
 • Shift-Command-svislá čára (|): Zarovnání na střed.
 • Alt-Command-F: Přejde na pole hledání. 
 • Alt-Command-T: Zobrazí nebo skryje v aplikaci panel nástrojů.
 • Alt-Command-C: Kopírovat styl: Zkopíruje nastavení formátování vybrané položky do schránky.
 • Alt-Command-V: Vložit styl: Použije zkopírovaný styl na vybranou položku.
 • Alt-Shift-Command-V: Vložit a použít styl: Vloží položku a použije na ní styl okolního obsahu.
 • Alt-Command-I: Otevře nebo skryje okno Inspektor.
 • Shift-Command-P: Vzhled stránky: Zobrazí okno, ve kterém můžete určit nastavení dokumentu.
 • Shift-Command-S: Zobrazí dialogové okno Uložit jako nebo zduplikuje aktuální dokument.
 • Shift-Command-mínus (-): Zmenší velikost vybrané položky.
 • Shift-Command-plus (+): Zvětší velikost vybrané položky. Stejnou funkci provádí i příkaz Command-rovnítko (=).
 • Shift-Command-otazník (?): Otevře nabídku Nápověda.

Další klávesové zkratky

Další klávesové zkratky můžete zjistit tak, že si projdete nabídku příslušné aplikace. Každá aplikace může mít jiné klávesové zkratky a zkratky, které fungují v jedné aplikaci, nemusejí fungovat v jiné. 

Datum zveřejnění: