Pořízení snímku obrazovky na Macu

Zachytit můžete celou obrazovku, jedno okno nebo jenom vybranou část obrazovky.

Pokud jste upgradovali na macOS Mojave, můžete pomocí klávesové zkratky Shift-Command (⌘)-5 pořizovat různé typy snímků obrazovky, nebo nahrát z obsahu obrazovky video. Jiné klávesové zkratky, jako třeba Shift-Command-3 a Shift-Command-4, stále fungují ve všech verzích macOS.

Ovládání snímků obrazovky v macOS Mojave

Pořízení snímku celé obrazovky

V macOS Mojave:

 1. Stisknutím Shift-Command-5 zobrazte ovládací prvky snímku obrazovky:
 2. V ovládacích prvcích klikněte na Zachytit celou obrazovku tlačítko Zachytit celou obrazovku. Kurzor se změní na fotoaparát .
 3. Kliknutím kamkoli na obrazovku zachytíte snímek příslušného displeje, případně můžete kliknutím na Zachytit v ovládacích prvcích zachytit snímek všech displejů.
 4. V rohu obrazovky se krátce objeví Miniatura snímku obrazovky. Snímek obrazovky pak najdete na ploše.

Ve všech verzích macOS:

 1. Stisknutím Shift-Command-3 zachytíte snímek všech displejů.
 2. Snímek pak najdete na ploše. 


Pořízení snímku okna

V macOS Mojave:

 1. Stisknutím Shift-Command-5 zobrazte ovládací prvky snímku obrazovky.
 2. V ovládacích prvcích klikněte na Zachytit vybrané okno tlačítko Zachytit vybrané okno. Kurzor se změní na fotoaparát .
 3. Kliknutím na okno pořídíte jeho snímek.
  Pokud nechcete, aby se na snímku zobrazoval i stín okna, podržte při klikání klávesu Alt (⌥).
 4. V rohu obrazovky se krátce objeví Miniatura snímku obrazovky. Prostřednictvím miniatury můžete se snímkem obrazovky dále pracovat – přesunout ho, upravit nebo dělat další věci. Nebo počkejte, až se snímek obrazovky objeví na ploše.

Ve všech verzích macOS:

 1. Stiskněte Shift-Command-4.
 2. Stiskněte mezerník. Kurzor se změní na hledáček fotoaparátu .
 3. Kliknutím na okno pořídíte jeho snímek.
  Pokud nechcete, aby se na snímku zobrazoval i stín okna, podržte při klikání klávesu Alt (⌥).
 4. Snímek pak najdete na ploše.


Pořízení snímku vybrané části obrazovky

V macOS Mojave:

 1. Stisknutím Shift-Command-5 zobrazte ovládací prvky snímku obrazovky.
 2. V ovládacích prvcích klikněte na Zachytit vybranou část tlačítko Zachytit vybranou část.
 3. Přetažením vyberte část obrazovky, jejíž snímek chcete pořídit. Pokud chcete celý výběr posunout, klikněte do něj a přetáhněte ho.
 4. V ovládacích prvcích klikněte na Zaznamenat.
 5. V rohu obrazovky se krátce objeví Miniatura snímku obrazovky. Prostřednictvím miniatury můžete se snímkem obrazovky dále pracovat – přesunout ho, upravit nebo dělat další věci. Nebo počkejte, až se snímek obrazovky objeví na ploše.

Ve všech verzích macOS:

 1. Stiskněte Shift-Command-4.
 2. Přetažením vyberte část obrazovky, jejíž snímek chcete pořídit. Pokud chcete celý výběr posunout, podržte mezerník a přetáhněte ho.
 3. Až uvolníte tlačítko myši nebo trackpadu, najdete snímek na ploše.Pořízení snímku Touch Baru

Jestli máte Mac s Touch BaremmacOS Sierra 10.12.2 nebo novějším, můžete stisknutím Shift-Command-6 zachytit, co se momentálně zobrazuje na Touch Baru. Snímek pak najdete na ploše.

Anebo si můžete upravit Control Strip na Touch Baru tak, aby na něm bylo i tlačítko pro pořizování snímků obrazovky.


Použití miniatury snímku obrazovky


Po pořízení snímku obrazovky v macOS Mojave se v pravém spodním rohu obrazovky krátce objeví jeho miniatura.

 • Když nic neuděláte nebo přetáhnete miniaturu doprava: snímek obrazovky se automaticky uloží do zvoleného umístění, což je ve výchozím nastavení plocha.
 • Když na miniaturu klikněte s klávesou Ctrl, můžete zvolit další akce, třeba změnit výchozí umístění pro ukládání, otevřít snímek obrazovky v aplikaci, nebo ho smazat bez uložení.
 • Přetáhnutím miniatury můžete snímek přesunout někam jinam, například do dokumentu, e-mailu, okna Finderu nebo do Koše.
 • Kliknutím na miniaturu snímek otevřete. Pak můžete pomocí nástrojů pro anotace na panelu nástrojů snímek oříznout, otočit, okomentovat nebo jinak upravit. Můžete ho taky sdílet kliknutím na tlačítko sdílení .


Kliknutím na miniaturu snímek otevřete v zobrazení pro úpravy. Podržte kurzor nad jednotlivými tlačítky a podívejte se, co dělají.

Pokud nechcete, aby se miniatura objevovala, klikněte v ovládání na obrazovce na Volby a zrušte zaškrtnutí položky Zobrazovat plovoucí miniaturu.


Další informace

 • Ve výchozím nastavení se snímky obrazovky ukládají pod názvem „Snímek obrazovky datum v čas.png“.
 • Pokud chcete pořizování snímku zrušit, stiskněte místo kliknutí myší klávesu Esc.
 • Pokud chcete, aby se snímek místo uložení jen zkopíroval do schránky, podržte při kliknutí klávesu Control. Pak můžete snímek obrazovky vložit do dokumentu, do zprávy nebo kamkoli jinam. Pomocí univerzální schránky ho můžete dokonce vložit na jiném zařízení Apple.
 • Snímky obrazovky můžete otevírat v Náhledu, Safari a dalších aplikacích, které umí upravovat nebo zobrazovat obrázky. Náhled je umí i exportovat do jiných formátů jako JPEG, PDF nebo TIFF.
 • Ovládací prvky pro pořizování snímků obrazovky v macOS Mojave pocházejí z aplikace Snímky obrazovky, kterou najdete ve složce Aplikace/Utility. Tato aplikace nahrazuje aplikaci Grab z dřívějších verzí macOS.
 • U některých aplikací, například DVD přehrávače, není možné pořídit snímky oken.
 • Jak nahrávat obrazovku Macu
 • Jak pořídit snímek obrazovky na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch
Datum zveřejnění: