Pořízení snímku obrazovky na Macu

Zachytit můžete celou obrazovku, jedno okno nebo jenom vybranou část obrazovky.

Pomocí zkratky Shift-Command-5 v macOS Mojave

Obrázek plochy s plovoucím ovládáním snímků obrazovky hned nad Dockem

Když v macOS Mojave stisknete klávesovou zkratku Shift-Command (⌘)-5, zobrazí se všechny ovládací prvky, které potřebujete k nahrávání videa nebo ukládání statických snímků obrazovky. Pomocí těchto ovládacích prvků vyberte, jestli chcete pořídit snímek celé obrazovky, jednoho okna, vybrané části obrazovky, nebo nahrát video obrazovky. (Pro zaznamenání Touch Baru použijte klávesovou zkratku Shift-Command-6.)

Pořízení snímku celé obrazovky

 1. V ovládacích prvcích klikněte na tlačítko Zachytit celou obrazovku. Kurzor se změní na hledáček fotoaparátu .
 2. Kliknutím na kteroukoli obrazovku pořídíte její snímek. Anebo můžete v ovládacích prvcích kliknout na Zaznamenat.
 3. Po kliknutí na miniaturu můžete snímek anotovat, sdílet, uložit nebo s ním provést jiné akce.

Pořízení snímku okna

 1. V ovládacích prvcích klikněte na tlačítko Zachytit vybrané okno. Kurzor se změní na hledáček fotoaparátu .
 2. Kliknutím na okno pořídíte jeho snímek.
  Pokud nechcete, aby se na snímku zobrazoval i stín okna, podržte při klikání klávesu Alt (⌥).
 3. Po kliknutí na miniaturu můžete snímek anotovat, sdílet, uložit nebo s ním provést jiné akce.

Pořízení snímku vybrané části obrazovky

 1. V ovládacích prvcích klikněte na tlačítko Zachytit vybranou část.
 2. Přetažením vyberte část obrazovky, jejíž snímek chcete pořídit. Pokud chcete celý výběr posunout, klikněte do něj a přetáhněte ho.
 3. V ovládacích prvcích klikněte na Zaznamenat.
 4. Po kliknutí na miniaturu můžete snímek anotovat, sdílet, uložit nebo s ním provést jiné akce.

Miniatura snímku

Anotování, sdílení a uložení

Po pořízení snímku se v pravém spodním rohu obrazovky krátce objeví jeho miniatura.

 • Když nic neuděláte nebo když miniaturu přetáhnete doprava, snímek se automaticky uloží.  
 • Kliknutím na miniaturu snímek otevřete. Potom ho můžete upravit pomocí anotačních nástrojů na panelu nástrojů nebo kliknout na  a nasdílet ho.
 • Přetáhnutím miniatury můžete snímek přesunout někam jinam, například do dokumentu, e-mailu, okna Finderu nebo do Koše. 
 • Další možnosti zobrazíte tak, že na miniaturu kliknete s podrženou klávesou Control. Můžete například změnit umístění, do kterého se má snímek uložit, otevřít ho v aplikaci nebo ho bez uložení smazat.

Změna nastavení

Když v ovládacích prvcích kliknete na Volby, můžete změnit tato nastavení:

 • Uložit do: Vyberte, kam se mají snímky automaticky ukládat, například na plochu, do Dokumentů nebo do schránky.
 • Časovač: Vyberte, kdy se má snímek zachytit: okamžitě, za 5 sekund, nebo za 10 sekund po kliknutí na tlačítko.
 • Zobrazovat plovoucí miniaturu: Vyberte, jestli se má zobrazovat miniatura.
 • Pamatovat si poslední výběr: Vyberte, jestli se mají jako výchozí nastavení používat vždy poslední volby, které jste v tomto nástroji použili.
 • Zobrazovat ukazatel myši: Vyberte, jestli má být na snímku vidět ukazatel myši.


Pořízení snímku jinými klávesovými zkratkami

K používání těchto klávesových zkratek nepotřebujete macOS Mojave, i když v Mojave fungují taky.

Pořízení snímku celé obrazovky

Stiskněte Shift-Command-3. Snímek pak najdete na ploše jako soubor ve formátu .png. 

Pořízení snímku okna

 1. Stiskněte Shift-Command-4.
 2. Stiskněte mezerník. Kurzor se změní na hledáček fotoaparátu .
 3. Kliknutím na okno pořídíte jeho snímek.
  Pokud nechcete, aby se na snímku zobrazoval i stín okna, podržte při klikání klávesu Alt (⌥).
 4. Snímek najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.

Pořízení snímku vybrané části obrazovky

 1. Stiskněte Shift-Command-4. 
 2. Přetažením vyberte část obrazovky, jejíž snímek chcete pořídit. Pokud chcete celý výběr posunout, podržte mezerník a přetáhněte ho.
 3. Až uvolníte tlačítko myši nebo trackpadu, najdete snímek na ploše jako soubor ve formátu .png.

Pořízení snímku nabídky

 1. Kliknutím na nabídku zobrazte její obsah.
 2. Stiskněte Shift-Command-4.
  • Nebo přetažením vyberte část nabídky, kterou chcete zachytit, a potom uvolněním tlačítka myši nebo trackpadu pořiďte její snímek.
  • Anebo můžete stisknutím mezerníku změnit ukazatel na ikonu fotoaparátu  a zachytit nabídku tak, že na ni kliknete.
 3. Snímek najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.

Pořízení snímku Touch Baru

Jestli máte Mac s Touch BaremmacOS Sierra 10.12.2 nebo novějším, můžete stisknutím Shift-Command-6 zachytit, co se momentálně zobrazuje na Touch Baru. Snímek pak najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.

Anebo si můžete upravit Control Strip na Touch Baru tak, aby na něm bylo i tlačítko pro pořizování snímků obrazovky.


Další informace

 • Při automatickém ukládání snímků obrazovky používá Mac název „Snímek obrazovky datum v čas.png“.
 • Jestli chcete pořizování snímku zrušit, stiskněte klávesu Esc, ještě než kliknutím snímek zachytíte.
 • Pokud chcete, aby se snímek místo uložení na plochu jen zkopíroval do schránky, podržte při klikání klávesu Control. Anebo pomocí miniatury nebo Voleb změňte umístění, do kterého se snímky ukládají.
 • Snímky obrazovky můžete otevírat v Náhledu, Safari a dalších aplikacích, které umí upravovat nebo zobrazovat obrázky. Náhled je umí i exportovat do jiných formátů jako JPEG, PDF nebo TIFF.
 • U některých aplikací, například DVD přehrávače, není možné pořídit snímky oken.
 • Ovládací prvky pro pořizování snímků obrazovky v macOS Mojave pocházejí z aplikace Snímky obrazovky, kterou najdete ve složce Aplikace/Utility. Tato aplikace nahrazuje aplikaci Grab z dřívějších verzí macOS.
 • Přečtěte si, jak pořídit snímek obrazovky na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
Datum zveřejnění: