Pořízení snímku obrazovky na Macu

Zachytit můžete celou obrazovku nebo jenom její vybranou část. Snímek obrazovky se automaticky uloží na plochu.

Pořízení snímku celé obrazovky

 1. Stiskněte klávesovou zkratku Shift-Command (⌘)-3.
 2. Snímek najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.

Pořízení snímku vybrané části obrazovky

 1. Stiskněte klávesovou zkratku Shift-Command-4. Kurzor se změní na křížový ukazatel.
 2. Přesuňte křížový ukazatel tam, kde má snímek začít, a tažením vyberte oblast.
  Při tažení můžete podržením kláves Shift, Alt nebo mezerníku změnit způsob, jakým se výběr posouvá.
 3. Až budete mít vybranou požadovanou oblast, pusťte tlačítko myši nebo trackpadu. Chcete-li výběr zrušit, stiskněte ještě před uvolněním tlačítka klávesu Esc.
 4. Snímek najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.

Pořízení snímku okna

 1. Stiskněte klávesovou zkratku Shift-Command-4. Kurzor se změní na křížový ukazatel.
 2. Stiskněte mezerník. Kurzor se změní na hledáček fotoaparátu.
 3. Přesuňte hledáček fotoaparátu nad požadované okno, které se tím zvýrazní.
 4. Klikněte myší nebo trackpadem. Chcete-li akci zrušit, stiskněte ještě před kliknutím klávesu Esc.
 5. Snímek najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.


Tato funkce funguje u oken ve Finderu a většiny aplikací.

Pořízení snímku nabídky

 1. Kliknutím na nabídku zobrazte její obsah.
 2. Stiskněte klávesovou zkratku Shift-Command-4. Kurzor se změní na křížový ukazatel.
 3. Přetáhnutím vyberte nabídku.
 4. Pusťte tlačítko myši nebo trackpadu. Chcete-li výběr zrušit, stiskněte ještě před puštěním tlačítka klávesu Esc.
 5. Snímek najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.

Tímto postupem zaznamenáte obsah nabídky, ale ne její nadpis:

 1. Kliknutím na nabídku zobrazte její obsah.
 2. Stiskněte Shift-Command-4. Kurzor se změní na křížový ukazatel.
 3. Stiskněte mezerník. Kurzor se změní na hledáček fotoaparátu.
 4. Přesuňte hledáček fotoaparátu nad požadovanou nabídku, která se tím zvýrazní.
 5. Klikněte myší nebo trackpadem. Chcete-li akci zrušit, stiskněte ještě před kliknutím klávesu Esc.
 6. Snímek najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.

Pořízení snímku Touch Baru

Když máte Mac s Touch Barem a macOS Sierra 10.12.2 nebo novější:

 1. Stiskněte klávesovou zkratku Shift-Command-6.
 2. Snímek najdete na ploše jako soubor ve formátu .png.

Anebo si můžete přizpůsobit Control Strip na Touch Baru tak, aby na něm bylo i tlačítko pro pořizování snímků obrazovky. Potom stačí klepnout na tlačítko Snímek obrazovky a zobrazí se vám možnosti, o jaký druh snímku obrazovky má jít a kam se má uložit.

Další informace

 • Snímky obrazovky se v Mac OS X 10.6 a novějším ukládají na plochu jako soubory ve formátu .png. Automaticky se jmenují „Snímek obrazovky datum v čas.png.“
 • Když chcete místo ukládání na plochu snímek obrazovky uložit do schránky, přidejte do klávesových zkratek uvedených nahoře ještě klávesu Control. Například stiskněte Control-Shift-Command-3 místo Shift-Command-3.
 • Snímky obrazovky můžete otevírat v Náhledu, Safari a dalších aplikacích, které umí upravovat nebo zobrazovat obrázky.
 • U některých aplikací, například DVD přehrávače, není možné pořídit snímky oken.
Datum zveřejnění: