Používání braillského řádku American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18 s VoiceOverem

Při používání braillského řádku American Printing House (APH) Refreshabraille 18 s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Joystick doleva
Přechod na další položku Joystick doprava

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Joystick dolů
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Joystick nahoru

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Výběr položky pod prstem Stisk joysticku

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Panoramování Braillova písma doleva Doleva
Panoramování Braillova písma doprava Doprava
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: