Přenosné počítače Apple: Kalibrace baterie počítače pro nejlepší výkonnost

Pro nejlepší výkonnost můžete kalibrovat lithium-iontové baterie iBooků, PowerBooků, MacBooků a MacBooků Pro.

Baterie je vybavena interním mikroprocesorem, který poskytuje průběžný odhad energie v baterii, jak se baterie nabíjí a vybíjí. Čas od času je třeba baterii překalibrovat, aby se údaje o času výdrže a procentu nabití baterie zobrazovaly správně a aby baterie fungovala maximálně efektivně. Tuto proceduru byste měli provést při prvním použití počítače a pak každých několika měsíců. Pokud necháváte přenosný počítač Apple připojený ke zdroji střídavého proudu a na baterii ho používáte jen velmi zřídka, měli byste tento postup provést jednou za měsíc. Další užitečné informace o bateriích najdete na stránce www.apple.com/cz/batteries, kde je také k dispozici kalendář pro iCal, který vám připomene pravidelně baterii kalibrovat.

Poznámka: Pokud si nejste jisti, který model přenosného počítače máte, můžete to zjistit pomocí těchto odkazů pro identifikaci iBooku, PowerBooku, MacBooku, MacBooku Air nebo MacBooku Pro.

 

Přenosné počítače se zabudovanými bateriemi

Baterie současných přenosných počítačů Apple jsou předem kalibrované a nevyžadují provádění kalibrační procedury popsané v tomto článku. Tyto počítače používají baterie, jejichž výměnu by měl provádět jen autorizovaný poskytovatel servisu Apple.

MacBook

 • MacBook (13palcový, konec roku 2009 a novější)

MacBook Air

 • MacBook Air (všechny verze)

MacBook Pro

 • MacBook Pro (Retina, 13palcový, konec roku 2012)
 • MacBook Pro (Retina, polovina roku 2012)
 • MacBook Pro (13palcový, polovina roku 2009 a novější)
 • MacBook Pro (15palcový, polovina roku 2009 a novější)
 • MacBook Pro (17palcový, začátek roku 2009 a novější)

 

Přenosné počítače s vyměnitelnými bateriemi

iBooky a PowerBooky G4 mimo PowerBook G4 (15palcový, Double-Layer SD)

 1. Připojte napájecí adaptér a plně nabijte baterii počítače (dokud světelné indikátory baterie nezhasnou a barva indikátoru na zástrčce adaptéru se nezmění ze žluté na zelenou, což indikuje plné nabití baterie).
 2. Odpojte napájecí adaptér a začněte iBook nebo PowerBook používat. Když se baterie vybije na nízkou úroveň, na obrazovce se objeví dialog s upozorněním na nízký stav nabití baterie. Používejte počítač dál, dokud nepřejde do režimu spánku. V tuto chvíli je baterie dostatečně vybitá pro kalibraci.
 3. Připojte napájecí adaptér a nechte ho připojený, dokud se baterie znovu plně nenabije.

Plně nabít a zcela vybít baterii kvůli kalibraci je potřeba jen jednou. Pak už můžete připojovat a odpojovat napájecí adaptér bez ohledu na úroveň nabití baterie.

Tip: Když se baterie zcela vybije, počítač nuceně přejde do režimu spánku. V baterii je ve skutečnosti jistá rezerva (není zcela vybitá), díky které počítač po určitou dobu vydrží v režimu spánku. Až se baterie skutečně zcela vybije, počítač se nuceně vypne. V takovém případě může dojít ke ztrátě otevřených souborů. Proto je důležité najít elektrickou zásuvku a připojit napájecí adaptér, než k nucenému vypnutí dojde.

PowerBook G4 (15palcový, Double-Layer SD), MacBook (všechny modely) a MacBook Pro (všechny modely) 

Kalibrace baterie pro PowerBook G4 (15palcový, Double-Layer SD) a všechny modely MacBooků a MacBooků Pro se změnila, protože se tyto počítače dodávají s novým typem baterie. Při kalibraci baterie těchto počítačů postupujte takto:

 1. Připojte napájecí adaptér a plně nabijte baterii PowerBooku (dokud světelný kroužek nebo LED na zástrčce adaptéru nezačne svítit zeleně a měřič v nabídce na obrazovce neindikuje plné nabití baterie).
 2. Nechte baterii v plně nabitém stavu aspoň dvě hodiny odpočinout. Během této doby můžete počítač používat, pokud je připojen napájecí adaptér.
 3. Odpojte napájecí adaptér, když je počítač stále zapnutý a začněte počítač používat na baterii. Během této doby můžete počítač používat. Když se baterie vybije na nízkou úroveň, na obrazovce se objeví dialog s upozorněním na nízký stav nabití baterie.
 4. V tuto chvíli uložte svou práci.Používejte počítač dál. Až se baterie vybije na velmi nízkou úroveň, počítač automaticky přejde do režimu spánku.
 5. Vypněte počítač nebo ho nechte v režimu spánku aspoň pět hodin.
 6. Připojte napájecí adaptér a nechte ho připojený, dokud se baterie znovu plně nenabije.

Tip: Když se baterie zcela vybije, počítač nuceně přejde do režimu spánku. V baterii je ve skutečnosti jistá rezerva (není zcela vybitá), díky které počítač po určitou dobu vydrží v režimu spánku. Až se baterie skutečně zcela vybije, počítač se nuceně vypne. Díky funkci bezpečného spánku, která byla poprvé uvedena v počítači PowerBook G4 (15palcový, Double-Layer SD), se v tuto chvíli obsah paměti uloží na pevný disk. Po obnovení napájení se počítač sám vrátí do stavu před spánkem. Použije k tomu snímek stavu, který se při přechodu do režimu bezpečného spánku uložil na pevný disk.

Datum zveřejnění: