Používání braillského řádku Baum VarioConnect 12 (Conny) s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Baum VarioConnect 12 (Conny) s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přechod na předchozí položku

Joystick doleva nebo D1

Přechod na další položku

Joystick doprava nebo D4

Posun o stránku vlevo

D2 + D4 + D6

Posun o stránku vpravo

D1 + D3 + D5

Posun o stránku nahoru

D3 + D4 + D5 + D6

Posun o stránku dolů

D1 + D4 + D5 + D6

Aktivace tlačítka plochy

F1 nebo D1 + D2 + D5

Přechod na stavový řádek

F2 nebo D2 + D3 + D4

Přechod do Oznamovacího centra

D4 + D6

Přechod do Ovládacího centra

D2 + D5

Aktivace tlačítka Zpět, pokud je k dispozici

F3 nebo D1 + D2

Přechod na první položku

D1 + D2 + D3

Přechod na poslední položku

D4 + D5 + D6

Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků

D3 + D4

Rotor

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru

Joystick nahoru nebo D3

Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru

Joystick dolů nebo D6

Výběr předchozího nastavení rotoru

D2 + D3

Výběr dalšího nastavení rotoru

D5 + D6

Interakce

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Dvojité klepnutí na vybranou položku

Směrovač

Výběr položky pod prstem

Stisk joysticku nebo D3 + D6

Aktivace tlačítka zvýšení hlasitosti

D3 + D4 + D5

Aktivace tlačítka snížení hlasitosti

D1 + D2 + D6

Aktivace klávesy Vysunout

D1 + D4 + D6

Aktivace klávesy Smazat

D1 + D4 + D5

Aktivace klávesy Return

D1 + D5

Aktivace klávesy tabulátor

D2 + D3 + D4 + D5

Aktivace kláves Shift a tabulátor

D1 + D2 + D5 + D6

Vyjmout

D1 + D3 + D4 + D6

Kopírovat

D1 + D4

Vložit

D1 + D2 + D3 + D6

Odvolat akci

D1 + D3 + D5 + D6

Opakovat akci

D2 + D3 + D4 + D6

Výběr textu

D2 + D5 + D6

Vybrat vše

D2 + D3 + D5 + D6

Zrušit výběr textu

D2 + D3 + D5

Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

Změna štítku položky

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Spuštění nápovědy VoiceOveru

D1 + D3

Čtení

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Pozastavení nebo pokračování ve čtení

F4 nebo D1 + D2 + D3 + D4

Čtení stránky od vybrané položky

D1 + D2 + D3 + D5

Čtení stránky od začátku

D2 + D4 + D5 + D6

Zapnutí nebo vypnutí čtení

D1 + D3 + D4

Braille

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přepnutí rozšířeného popisu stavu

Stavové směrové klávesy

Panoramování Braillova písma doleva

D2

Panoramování Braillova písma doprava

D5

Přepnutí historie oznámení

D1 + D3 + D4 + D5

Přepínání mezi dostupnými výstupními režimy braillského řádku

D1 + D2 + D4 + D5

Přepínání mezi dostupnými vstupními režimy braillského řádku

D2 + D3 + D6

Další informace

Univerzální seznam běžných příkazů najdete na stránce Obvyklé příkazy pro VoiceOver.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: