Používání braillského řádku Humanware BrailleNote Apex s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Humanware BrailleNote Apex s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Příkazy uvedené v tomto článku fungují s následujícími braillskými řádky:

  • BrailleNote Apex BT (18,32)

  • BrailleNote Apex QT (18,32)

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přechod na předchozí položku

Palec 1

Přechod na další položku

Palec 4

Aktivace tlačítka plochy

Palec 2 + palec 3

Interakce

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Dvojité klepnutí na vybranou položku

Směrové klávesy

Aktivace klávesy Vysunout

Palec 1 + palec 3

Aktivace klávesy Smazat

Palec 1 + palec 2

Aktivace klávesy Return

Palec 3 + palec 4

Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky

Palec 1 + palec 4

Braille

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přepnutí rozšířeného popisu stavu

Stavové směrové klávesy

Panoramování Braillova písma doleva

Palec 2

Panoramování Braillova písma doprava

Palec 3

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: