Používání braillského řádku Ninepoint Systems Ninepoint s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Ninepoint Systems Ninepoint s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přechod na předchozí položku

Doleva

Přechod na další položku

Doprava

Aktivace tlačítka Zpět, pokud je k dispozici

Menu

Rotor

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru

Nahoru

Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru

Dolů

Interakce

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Dvojité klepnutí na vybranou položku

Směrové klávesy

Výběr položky pod prstem

Enter

Braille

Akce VoiceOveru

Klávesa braillského řádku

Přepnutí rozšířeného popisu stavu

Stavové směrové klávesy

Panoramování Braillova písma doleva

Panoramování doleva

Panoramování Braillova písma doprava

Panoramování doprava

Další informace

Univerzální seznam běžných příkazů najdete na stránce Obvyklé příkazy pro VoiceOver.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: