Informace o bezpečnostním obsahu iTunes 12.9.4 pro Windows

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah iTunes 12.9.4 pro Windows.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple odkazují na bezpečnostní slabiny pomocí identifikátorů CVE-ID.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple.

iTunes 12.9.4 pro Windows

Vydáno 25. března 2019

CoreCrypto

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Škodlivá aplikace si může navýšit oprávnění.

Popis: Problém s přetečením zásobníku byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8542: anonymní výzkumník

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšením správy paměti.

CVE-2019-6201: dwfault ve spolupráci s týmem ADLab společnosti Venustech

CVE-2019-8518: Samuel Groß z týmu Google Project Zero

CVE-2019-8523: Apple

CVE-2019-8524: G. Geshev ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

CVE-2019-8558: Samuel Groß z týmu Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

CVE-2019-8638: nalezeno programem OSS-Fuzz

CVE-2019-8639: nalezeno programem OSS-Fuzz

Záznam přidán 24. června 2019

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém se záměnou typů byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2019-8506: Samuel Groß z týmu Google Project Zero

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8535: Zhiyang Zeng (@Wester) z tým u Tencent Blade

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšením správy paměti.

CVE-2019-6201: dwfault ve spolupráci s týmem ADLab společnosti Venustech

CVE-2019-8518: Samuel Groß z týmu Google Project Zero

CVE-2019-8523: Apple

CVE-2019-8524: G. Geshev ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

CVE-2019-8558: Samuel Groß z týmu Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k odhalení citlivých uživatelských informací.

Popis: V načítacím API docházelo k problému se záměnou původu. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2019-8515: James Lee (@Windowsrcer)

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2019-8536: Apple

CVE-2019-8544: anonymní výzkumník

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s použitím paměti po uvolnění byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2019-7285: dwfault ve spolupráci s týmem ADLab společnosti Venustech

CVE-2019-8556: Apple

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Škodlivému webu se může podařit spouštět skripty v kontextu jiného webu.

Popis: Problém v logice byl vyřešen vylepšením ověřování.

CVE-2019-8503: Linus Särud ze společnosti Detectify

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Procesu běžícímu v sandboxu se může podařit obejít omezení sandboxu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením ověřování.

CVE-2019-8562: Wen Xu z týmu SSLab na univerzitě Georgia Tech a Hanqing Zhao z týmu Chaitin Security Research Lab

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k odhalení procesní paměti.

Popis: Problém s ověřováním byl vyřešen vylepšením logiky.

CVE-2019-7292: Zhunki a Zhiyi Zhang z týmu 360 ESG Codesafe

WebKit

K dispozici pro: Windows 7 a novější

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k univerzálnímu skriptování napříč weby.

Popis: Problém v logice byl vyřešen vylepšením ověřování.

CVE-2019-8551: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Další poděkování

Safari

Poděkování za pomoc zaslouží Nikhil Mittal (@c0d3G33k) ze společnosti Payatu Labs (payatu.com) a Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Záznam aktualizován 24. června 2019

WebKit

Poděkování za pomoc zaslouží Andrey Kovalev z týmu Yandex Security.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: