Používání tlačítka Akce na hodinkách Apple Watch Ultra

Zjistěte, jak přizpůsobit a používat tlačítko Akce, které umožňuje rychlý přístup k některým oblíbeným funkcím hodinek Apple Watch Ultra.

Nastavení tlačítka Akce na hodinkách Apple Watch Ultra

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení. Tento postup můžete také provést v aplikaci Apple Watch na iPhonu.

 2. Klepněte na tlačítko Akce.

  Apple Watch s otevřenou aplikací Nastavení
 3. Klepněte na nabídku pod položkou Akce a vyberte, co má tlačítko spustit.

  Apple Watch Ultra s otevřenou obrazovkou Akce a různými nastaveními
 4. Klepnutím na šipku v levém horním rohuObrázek bez popisku se vrátíte do nastavení tlačítka Akce.

 5. Klepněte na nabídku pod položkou Aplikace, pokud se zobrazí, a vyberte aplikaci, která má akci provést. Některé akce, jako je Svítilna, možnost Aplikace nezobrazují.

 6. Klepnutím na šipku se vraťte zpět.

 7. Klepněte na nabídku pod položkou První stisknutí, pokud se zobrazí, a vyberte akci. Některé funkce umožňují provedení různých akcí při prvním a druhém stisknutí tlačítka.

Na obrazovce pod položkou Gesta se zobrazí tipy vysvětlující, jak tlačítko Akce funguje s nastavením, které jste mu přiřadili. Například tipy pro procházku venku zobrazí, že pokud jednou stisknete tlačítko Akce, spustí se cvičení. A pokud tlačítko Akce stisknete současně s bočním tlačítkem, cvičení se pozastaví.

Při stisknutí tlačítka Akce dávejte pozor, abyste omylem nestiskli boční tlačítko nebo korunku Digital Crown. Pokud současně s tlačítkem Akce stisknete jiné tlačítko, hodinky Apple Watch provedou akci, která je jim přiřazena, pokud není nakonfigurována kombinace tlačítek.

Co může tlačítko Akce dělat?

Můžete nakonfigurovat akce týkající se následujících aplikací a funkcí:

 • Cvičení

 • Stopky

 • Bod cesty

 • Návrat

 • Potápění

 • Baterka

 • Zkratka

Použití tlačítka Akce k aktivaci sirény

Podržením tlačítka Akce aktivujete sirénu, bezpečnostní funkci na modelech Apple Watch Ultra. Pokud nechcete, aby tlačítko Akce sirénu zapnulo, přejděte do nabídky Nastavení > Tlačítko Akce, přejděte do části Siréna a zakažte možnost Zapnout podržením.

Přečtěte si víc o používání sirény na Apple Watch Ultra.

Datum zveřejnění: